E‑DENTICO 5(45)/2013

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 3 dni
Cena: 45,00 zł

Cena regularna:

45.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Kod produktu: DE9B-46295_20160317113756

Opis

Spis treści

TEMAT NA CZASIE – DENTYSTA NA SWOIM
 
6
Skąd wziąć pieniądze na uruchomienie prywatnej praktyki?
Beata Szymańska


8
Postawy przedsiębiorcze studentów stomatologii – wyniki badań
Entrepreneurial attitudes of dental students – research results
dr n. ekon. Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska


16
Szukamy lokalu pod gabinet stomatologiczny
Beata Szymańska


20
Rozpoczęcie działalności gospodarczej
adw. Ada Kobylińska


23
Z forum DENTOnet.pl wzięte... Wątek: Lokal na gabinet – czy to dobry plan?


PRAKTYKA


24
Wielospecjalistyczne leczenie pacjenta z rozpoznaną dysplazją zębiny – opis przypadku
Multidisciplinary treatment of a patient with diagnosed dentin dysplasia – case report
lek. dent. Anna Karpienko, lek. dent. Magdalena Lewociuk, lek. dent. Anna Maria Oleksiejuk 

Streszczenie: W pracy przedstawiono definicję oraz rys historyczny badań prowadzonych nad rzadkim schorzeniem rozwojowym zębiny, jakim jest dysplazja zębiny. Wyróżniamy dwa typy dysplazji zębiny – w typie I, korzeniowym, korzenie zębów są skrócone, a jamy zębowe są zobliterowane. W typie II, koronowym, jamy zębowe są poszerzone, o kształcie płomienia lub ostu. Następnie opisano wielospecjalistyczne leczenie stomatologiczne u 32-letniego pacjenta z rozpoznaną dysplazją zębiny typu I.
 

32
Zabiegi resekcyjne w leczeniu zaawansowanych ubytków kostnych w przestrzeniach międzykorzeniowych zębów trzonowych
Resection procedures in the treatment of advanced osseous defects in interradicular spaces of molar teeth
dr n. med. Dorota Mierzwa-Dudek, dr n. med. Kamil Jurczyszyn, dr hab. n. med. Marzena Dominiak, prof. nadzw.

Streszczenie: Celem pracy było przedstawienie możliwości wykorzystania różnych zabiegów resekcyjnych, takich jak amputacja korzenia lub korzeni, hemisekcja, premolaryzacja w leczeniu zaawansowanych ubytków kostnych w przestrzeniach międzykorzeniowych zębów trzonowych szczęki i żuchwy. Opisano wskazania do wykonania poszczególnych zabiegów oraz przedstawiono schemat postępowania w przypadkach ubytków w przestrzeniach międzykorzeniowych II i III klasy wg Hampa.
 

42
Pierwotne zaburzenie wyrzynania (PFE) – opis przypadku
Primary failure of eruption (PFE) – case report
lek. dent. Marcin Bębenek, dr n. med. Janusz Kalukin

Streszczenie: Pierwotne zaburzenie wyrzynania (PFE) jest rzadkim schorzeniem wpływającym na przebieg procesu wyrzynania. Dotyczy zębów bocznych, może występować jednostronnie w szczęce i/lub żuchwie, jak też równocześnie w każdym kwadrancie uzębienia. Celem pracy było przedstawienie tego schorzenia na podstawie przypadku pacjentki, u której zdiagnozowano PFE w wieku 16 lat. Pierwotne zaburzenie wyrzynania nie jest do końca poznanym zagadnieniem, jest dużym problemem klinicznym, trudnym do zdiagnozowania u młodego pacjenta ze względu na podobny obraz kliniczny z innymi zaburzeniami wyrzynania. Leczenie ortodontyczne PFE jest nieskuteczne, a przyłożona siła ortodontyczna nie powoduje przemieszczenia zęba, a jedynie jego ankylozę.
 

48
Włókniaki w jamie ustnej – diagnostyka i leczenie w materiale własnym
Fibromas in the oral cavity – diagnosis and treatment in own material
dr n. med. Anna Dudko, lek. dent. Marcin Adamiecki, dr hab. n. med. Sebastian Kłosek

Streszczenie: Włókniak jest jednym z najczęstszych łagodnych nowotworów jamy ustnej oraz należy do najczęściej pojawiających się nowotworów w skórze. Zbudowany jest z fibrocytów, fibroblastów, włókien kolagenowych oraz naczyń krwionośnych, a całość otacza torebka łącznotkankowa. Rozróżnia się wiele histologicznych postaci włókniaka, jednak spośród zmian włóknistych zlokalizowanych w jamie ustnej włókniaki są rzadkością. Najczęściej występuje włókniak pourazowy, powstający w wyniku miejscowego drażnienia lub urazu.
Na podstawie piśmiennictwa w pracy omówiono wybrane histologiczne postacie włókniaków, zwrócono uwagę na najczęstszą lokalizację zmian oraz przedstawiono kliniczną manifestację włókniaków w jamie ustnej. Przedstawiono również cztery przypadki kliniczne pacjentów z włókniakiem zlokalizowanym w jamie ustnej wraz z postępowaniem diagnostyczno-terapeutycznym.
 

58
Adaptacja pacjentów do całkowitych protez ruchomych
Patient adaptation to complete removable dentures
prof. dr hab. n. med. Ryszard Koczorowski

Streszczenie: W związku ze starzeniem się społeczeństwa i szerokim stosowaniem ruchomych protez śluzówkowych, szczególnie u osób w wieku podeszłym, ciągle aktualne jest syntetyczne ujęcie tej problematyki. Celem pracy jest prezentacja zagadnień adaptacyjnych do całkowitych protez ruchomych u pacjentów w zaawansowanym wieku. Autor podkreśla znaczenie miejscowych warunków anatomiczno-morfologicznych (somatycznych), motoryki aparatu żucia, aspektów ogólnoustrojowych, względów psychologicznych i kliniczno-laboratoryjnych dla akceptacji tych uzupełnień.
 

70
Diagnozowanie depresji u pacjentów leczonych protetycznie z powodu zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego
Diagnosing depression in patients treated prosthetically due to temporo-mandibular joint dysfunction
dr hab. n. med. Małgorzata Pihut, prof. dr hab. n. med. Józef Gierowski, lek. dent. Łukasz Palusiński

Streszczenie: Do najważniejszych czynników etiologicznych zaburzeń czynnościowych narządu żucia należą zaburzenia psychoemocjonalne, nadmierna wrażliwość oraz trudności z radzeniem sobie w sytuacjach stresogennych. Celem artykułu był przegląd metod pomocnych w diagnostyce depresji, stosowanych w grupie pacjentów leczonych protetycznie z powodu dysfunkcji występujących w układzie stomatognatycznym. Zdefiniowano depresję jako chorobę endogenną jednobiegunową, w diagnostyce której istotne są dane z badania podmiotowego oraz czas występowania charakterystycznych objawów. Omówiono endo- i egzogenne przyczyny występowania stanów depresyjnych, klasyfikację oraz sposoby diagnozowania z użyciem badań ankietowych. Opisano również czynniki psychiczne predysponujące do rozwoju stanów depresyjnych.
 

76
Możliwości diagnostyczne badania CBCT – opis przypadków
The diagnostic abilities of a CBCT examination – case report
lek. dent. Maciej Michalak, lek. dent. Michał Paulo, lek. dent. Evelina Krasicka, prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk, prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska

Streszczenie: Dwuwymiarowe zdjęcia pantomograficzne do niedawna stanowiły podstawę do postawienia diagnozy i zaplanowania prawidłowego leczenia pacjenta. Jednak takie zdjęcia z powodu swojej dwuwymiarowości nie odzwierciedlają rzeczywistego układu i wymiarów struktur części twarzowej czaszki pacjentów. Mankamenty dwuwymiarowych zdjęć pantomograficznych zostały wyeliminowane w obrazowaniu wolumetrycznym. Pozwala ono dentystom unikać błędów diagnostycznych, których nie da się ustrzec, opierając diagnozę tylko na konwencjonalnych zdjęciach pantomograficznych. Tomografia komputerowa, znacznie przewyższając pod względem wartości diagnostycznej zdjęcia dwuwymiarowe, znalazła zastosowanie praktycznie we wszystkich dziedzinach stomatologii.
 

86
Ćwiczenia mięśniowe i metoda biofeedback w leczeniu dysfunkcji narządu żucia – przegląd piśmiennictwa
Muscle exercises and biofeedback in the treatment of masticatory system dysfunctions – literature review
lek. dent. Ewa Ferendiuk, mgr Piotr Kazana, dr hab. n. med. Małgorzata Pihut

Streszczenie: Biologiczne sprzężenie zwrotne to metoda psychoterapii instrumentalnej wykorzystująca aparaturę monitorującą funkcje biopsychofizyczne. Metoda EMG biofeedback, określana jako ćwiczenia czynne samokontrolowane, daje możliwość uzyskania kontroli nad funkcjonowaniem danego narządu za pomocą odpowiedniego treningu. Celem pracy jest przedstawienie możliwości zastosowania ćwiczeń mięśniowych
i metody biofeedback u pacjentów z dysfunkcją narządu żucia. Przeprowadzono analizę artykułów z lat 1993–2013 z bazy danych PubMed (hasła: biofeedback, TMJ, therapy, stress management, exercise – TMD) oraz czasopism z Polskiej Bibliografii Lekarskiej z lat 1991–2013, dostępnych w bibliotekach CM UJ. Dokonano przeglądu ćwiczeń stosowanych w treningu rozluźniającym mięśnie o wzmożonym napięciu i oceniano skuteczność metody biofeedback w leczeniu zaburzeń czynnościowych. Wyniki przeanalizowanych danych wskazują na przydatność metody biofeedback w leczeniu chorych z dysfunkcją narządu żucia.
 

94
Wpływ wybranych materiałów opatrunkowych na szczelność wypełnień kanałów korzeniowych
The effect of selected dressing materials on the sealing ability of root canal fillings
lek. dent. Ewa Janeczko, prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka

Streszczenie: Celem pracy było określenie wpływu materiałów opatrunkowych: Dexadentu i Calcipastu na szczelność wypełnień kanałów korzeniowych przy użyciu metody biernej penetracji barwnika. Do badań wykorzystano 60 usuniętych jednokanałowych zębów ludzkich, które po oczyszczeniu opracowano kanałowo
narzędziami ręcznymi – pilnikami typu Kerr do rozmiaru 55 wg ISO metodą step-back i płukano: 1 ml 2% NaOCl, 1 ml EDTA, 1 ml 2% NaOCl, 1 ml Nanocare. Zęby następnie podzielono losowo zęby na trzy grupy – po 20 w każdej. Zęby grupy 1 – porównawczej – wypełniono gutaperką z uszczelniaczem AH+ metodą bocznej kondensacji, zęby grupy 2 wypełniono opatrunkiem tymczasowym z wodorotlenku wapnia – Calcipast, zęby grupy 3 wypełniono materiałem Dexadent. Zęby grupy 2 i 3 po siedmiu dniach inkubacji w cieplarce w temperaturze 37ºC opracowano
ponownie instrumentami ręcznymi do rozmiaru 60 wg ISO i wypełniono na stałe metodą bocznej kondensacji, gutaperką z uszczelniaczem AH+. Wszystkie zęby poddano testowi penetracji barwnika i po wykonaniu szlifów oglądano w mikroskopie optycznym Carl Zeiss.
 

EDUKACJA


104
Ogólnopolski Program Edukacyjny Repetitio est... 5/13


108
Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie


110
Znalezione w DENTOnet.pl


PERYSKOP

114
Gabinet higieny – konieczność, wybór czy zbytek?
Mariusz Oboda


PORADNIA


118
Trendy


121
Polski wielofalowy laser diodowy SMART M uznany za najlepszy sprzęt stomatologiczny w Polsce


PO GODZINACH


122
Al-Maghrib znaczy Maroko
Tomasz Hankiewicz


130
Z kącika archiwisty - Potępione cmoczki
Marcin Otto


132
Krzyżówka z hasłem
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl