E-DENTICO 4(68)/2017

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 5 dni
Cena: 36,00 zł

Cena regularna:

36.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 5
Kod produktu: 3156-994F9

Opis

Spis treści

MISTRZOWIE STOMATOLOGII – AGNIESZKA SZYGENDA
 
10
Niechirurgiczne leczenie III klasy szkieletowej – protokół wiedeńskiej szkoły okluzji VieSID® (Vienna School of Interdyscyplinary Dentistry). Opis przypadku
Non-surgical treatment of skeletal class iii malocclusion – protocol of the vienna school of interdisciplinary dentistry VieSID®. Case report
lek. dent. Agnieszka Szygenda
 
Streszczenie: W artykule został przedstawiony przypadek kliniczny pacjenta z III klasą szkieletową oraz III klasą zębową, z obniżoną wysokością zwarcia, z licznymi brakami zębowymi. Zaprezentowano cały przebieg diagnostyczny, plan leczenia oraz efekt po leczeniu ortodontycznym i protetycznym. Pacjent był leczony zgodnie z protokołem VieSID®, który pozwolił uniknąć stosowania chirurgii ortognatycznej.
 
68
Rola zdjęcia cefalometrycznego w planowaniu leczenia interdyscyplinarnego
The role of cephalometric images in interdisciplinary treatment planning
lek. dent. Agnieszka Szygenda
 
Streszczenie: W pracy przedstawiono – na podstawie leczonych przez autorkę przypadków – znaczenie zdjęć cefalometrycznych w diagnostyce oraz leczeniu interdyscyplinarnym pacjentów z różnego rodzaju wadami szkieletowymi. Analiza obrazów cefalometrycznych dostarcza informacji o klasie szkieletowej i zębowej, umożliwia ocenę obecności mechanizmów kompensacyjnych, płaszczyzny okluzyjnej, krzywej Spee, jak również ocenę symetrii twarzy oraz typu budowy szkieletowej czaszki.
 
 
PRAKTYKA
 

100
Torbiel samotna kości żuchwy – opis przypadku u 8-letniej pacjentki
Solitary bone cyst of the mandible – case report of an 8-year-old patient
lek. dent. Bartłomiej Famulski, dr n. med. Aneta Neskoromna-Jędrzejczak

Streszczenie: Celem pracy jest przedstawienie współczesnych poglądów na etiopatogenezę oraz sposoby leczenia torbieli samotnej kości. W artykule posłużono się przypadkiem 8-letniej pacjentki, u której torbiel została wykryta przypadkowo po wykonaniu przeglądowego zdjęcia pantomograficznego przed planowanym leczeniem ortodontycznym. Obecnie najwłaściwszym wydaje się leczenie chirurgiczne, chociaż nadal nie ma „złotego środka” czym wypełniać powstały ubytek kostny, szczególnie u pacjentów w wieku dziecięcym.


104
Zastosowanie lasera LiteTouch™ Er:YAG w leczeniu zapalenia tkanek wokół implantu
The use of LiteTouch™ Er:YAG laser in peri-implantitis treatment
Professor Tzi Kang Peng DDS, MS, PhD, FICD, Associate Professor Georgi Tomov MD PhD, Professor Elka Popova MD PhD

Streszczenie: Leczenie chirurgiczne zmian spowodowanych przez zapalenie tkanek wokół implantu można przeprowadzać w przypadku tworzenia się dużych kieszonek (> 5 mm) oraz przy ubytku kostnym po eliminacji ostrej infekcji i zachowaniu prawidłowej higieny jamy ustnej. Konwencjonalne leczenie mechaniczne peri-implantitis obejmuje oczyszczanie mechaniczne i chemiczne uszkodzonej powierzchni implantu oraz miejscowe i ogólnoustrojowe stosowanie antybiotyków. Laser Er:YAG może być też stosowany w leczeniu chirurgicznym – w celu odparowania pozostałości tkanki ziarninowej aż do osiągnięcia zdrowej powierzchni kości. Wtedy to laser może być użyty do dezynfekcji powierzchni uszkodzonego implantu. Niniejsze badanie ma na celu porównanie skuteczności leczenia mechanicznego (CMT) oraz leczenia chirurgicznego z użyciem lasera (LAS) u pacjentów z zaawansowanym peri-implantitis. Do grupy, u której wykonano jednoczasową interwencję z wykorzystaniem lasera Er:YAG, wybrano losowo 50 osób, a kolejnych 50 przydzielono do grupy poddanej konwencjonalnemu leczeniu mechanicznemu. Dane kliniczne zebrano przed zabiegiem oraz 6 miesięcy po jego przeprowadzeniu. Przed rozpoczęciem badania nie odnotowano znaczących różnic pomiędzy pacjentami z obu grup. Wskaźnik krwawienia dziąseł i tworzenia się ropni zmniejszył się po przeprowadzeniu leczenia w obydwu grupach (p < 0,001). Średnie zmniejszenie głębokości kieszonek w grupach CMT oraz LAS wynosiło 0,8 mm (odchylenie standardowe 0,5) oraz 1,7 mm (odchylenie standardowe ± 1,3), a średnie zmiany poziomu kości (utrata) wynosiły, odpowiednio, -0,5 mm (odchylenie standardowe ± 0,6) i -0,1 mm (odchylenie standardowe ± 0,2) (S). mniejszenie głębokości kieszonek o ≥ 0,3 mm, a także wytworzenie kości lub brak utraty kości zaobserwowano u 59% osób z grupy CMT oraz u 81% pacjentów z grupy LAS. Leczenie peri-implantitis z użyciem lasera Er:YAG zapewnia bardziej przewidywalne efekty kliniczne niż terapia mechaniczna, ponadto redukuje ból i obrzęk. Dzięki laserowi Er:YAG zabieg jest łatwiejszy do przeprowadzenia, przyspiesza rekonwalescencję, ogranicza stres i zapewnia lepsze rezultaty.


116
Materiały do regeneracja kości wyrostka zębodołowego ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania zmielonych zębów – metody, wady i zalety, zastosowanie
Alveolar bone grafting materials with particular reference to the use of ground teeth – methods, advantages and disadvantages, application
lek. dent. Hubert Dominiak, dr. n. med. Beata Śmielak

Streszczenie: Zabieg wprowadzenia implantów często musi być poprzedzony regeneracją kości wyrostka zębodołowego – ze względu na jego defekty lub jego zanik. Istnieje wiele metod rekonstrukcji ubytków wyrostka zębodołowego z wykorzystaniem przeszczepów autogennych, allogennych lub alloplastycznych. Pomimo rozwoju materiałów kościozastępczych i metod sterowanej regeneracji tkanek, brakuje informacji na temat procesów gojenia i przewidywalności powodzenia leczenia. Dobrą alternatywą okazuje się wykorzystanie własnych, zmielonych zębów pacjenta. Praca przedstawia metody augmentacji kości wyrostka zębodołowego ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania zmielonych zębów pacjenta. W artykule przedstawiono skład chemiczny i właściwości materiałów pochodzących ze zmielonej części koronowej i korzeniowej zębów oraz zalety i wskazania do zastosowania uzyskanego z nich materiału.


122
Przegląd pacjentów leczonych w latach 2006–2013 w Poradni Protetyki Stomatologicznej Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej we Wrocławiu z powodu zaburzeń czynnościowych narządu żucia
Overview of patients treated for temporomandibular functional disorders in the years 2006–2013 at the Dental Prosthetics Outpatient Clinic of the Academic Dental Polyclinic in Wroclaw
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz, lek. dent. Wojciech Florjański, Gniewko Więckiewicz, lek. dent. Andrzej Małysa

Streszczenie: Wprowadzenie: Zaburzenia czynnościowe narządu żucia należą do najczęściej występujących dysfunkcji. Mogą dotyczyć mięśni, stawów skroniowo-żuchwowych, okluzji oraz psychiki pacjenta i wymagać przeprowadzenia leczenia protetycznego.
Cel: Celem pracy było przeprowadzenie przeglądu pacjentów leczonych z powodu zaburzeń czynnościowych narządu żucia w Poradni Protetyki Stomatologicznej Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej we Wrocławiu.
Materiał i metody: Badaną grupę stanowiło 120 pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia, u których zbierano wywiad ogólnomedyczny i stomatologiczny, wykonywano badania zewnątrzustne i wewnątrzustne oraz zdjęcia pantomograficzne i według Schüllera w zgryzie i przy ustach otwartych. Następnie ustalano plan leczenia i prowadzono leczenie.
Wyniki: W badanym okresie do leczenia zgłosiło się nieco więcej kobiet niż mężczyzn. Najwięcej pacjentów pochodziło z Wrocławia (55% leczonych). Najczęstszą przyczyną zgłoszenia się do leczenia było zgrzytanie zębami (33% przypadków). Dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych najczęściej występowały obustronnie i dotyczyły 69% przypadków. Objawy akustyczne pojawiały się jednocześnie w lewym i prawym stawie skroniowo-żuchwowym w 27,5%, a nie występowały w ogóle w 43,3% przypadków. Napięcie mięśni najczęściej występowało równocześnie po stronie lewej i prawej (w 72,5% przypadków). Linie nagryzowe najczęściej występowały na policzkach (41,66% przypadków). Zasięg odwodzenia żuchwy najczęściej (85% przypadków) przekraczał 40 mm. Patologiczne starcie zębów I stopnia stwierdzano u 22,5% chorych. Najczęściej przeprowadzano leczenie z zastosowaniem szyn (68,3% przypadków).
Wnioski: Po zakończeniu leczenia u chorych z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia dolegliwości ustępowały. Jednakże w nielicznych przypadkach istniała potrzeba przeprowadzenia ponownego leczenia.


130
Uraz mechaniczny jako jedna z przyczyn występowania stomatopatii protetycznych – opis przypadku
Mechanical trauma as a cause of denture-related stomatitis – case report
lek. dent. Robert Zubrzycki, dr n. med. Beata Piórkowska-Skrabucha, dr n. med. Katarzyna Sarna-Boś, dr hab. n. med. Janusz Borowicz

Streszczenie: Dzięki nieustannemu rozwojowi protetyki stomatologicznej zwiększa się liczba pacjentów użytkujących różnego rodzaju uzupełnienia protetyczne. Niestety, w pewnych warunkach mogą one prowadzić do powstania zmian patologicznych podłoża protetycznego – stomatopatii protetycznej. Jest to jeden z najczęściej spotykanych stanów chorobowych w obrębie jamy ustnej u pacjentów użytkujących protezy ruchome. Celem pracy jest przedstawienie przypadku klinicznego pacjenta, u którego użytkowanie protezy dolnej o niewłaściwej konstrukcji przyczyniło się do powstania stomatopatii protetycznej.


138
Proteza typu overdenture wsparta na koronach teleskopowych na implantach jako metoda leczenia utraconej funkcji narządu żucia. Opis przypadku
The application of implant-supported telescopic overdentures as a method of rehabilitation of lost functions of the stomatognathic system. Case report
dr n. med. Mariusz Duda, lek. dent. Krzysztof Pluta, lek. dent. Paweł Kłosiński, lek. dent. Marcin Riegel

Streszczenie: W wyniku częściowej lub całkowitej utraty zębów z czasem dochodzi do poważnych zaburzeń zgryzowych mających wpływ na funkcjonowanie układu stomatognatycznego. Celem pracy jest przybliżenie różnych metod rehabilitacji bezzębnych pacjentów z wykorzystaniem wszczepów wewnątrzkostnych. Pełne odtworzenie funkcji układu stomatognatycznego stanowi wyzwanie kliniczne obarczone dużą odpowiedzialnością i wysokimi oczekiwaniami pacjenta. W zależności od panujących warunków kostnych, dysponujemy wieloma rozwiązaniami pozwalającymi na odtworzenie funkcji narządu żucia. Jednym z nich jest zastosowanie protezy typu overdenture opartej na implantach i teleskopach.


144
Postępowanie interwencyjne w przypadku utraty korony zęba w odcinku przednim
Intervention procedure in case of tooth crown loss in the anterior segment
dr n. med. Michał Paulo, lek. dent. Eliza Ganczarska-Kaliszuk, lek. dent. Magdalena Wilczak

Streszczenie: Tymczasowo-długoczasowa bezpośrednia odbudowa zęba materiałem kompozytowym stanowi rozwiązanie estetyczne, satysfakcjonujące pacjenta oraz pozwalające lekarzowi przeprowadzić pełne planowane leczenie rehabilitacyjne układu stomatognatycznego.


152
Jama ustna pod kontrolą, czyli na co warto uwrażliwić pacjenta
Gabriela Wiśniewska

Streszczenie: Problemy zdrowia jamy ustnej nie ograniczają się wyłącznie do uzębienia – to również choroby dziąseł, afty, a także nieświeży oddech. Pacjenci jednak bardzo często bagatelizują te objawy ze strachu przed wizytą w gabinecie stomatologicznym, co prowadzi do rozwoju licznych schorzeń w jamie ustnej. Zadaniem specjalisty jest redukowanie strachu przed bolesnym leczeniem poprzez informowanie o niepokojących, a zarazem łatwych do samodzielnego zaobserwowania symptomach, z którymi należy zgłosić się do gabinetu, aby jak najszybciej i bezboleśnie zwalczyć problem już w zalążku. Warto także informować o domowych metodach, które mogą być pomocne w leczeniu tychże objawów.

EDUKACJA


156
Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie


158
Znalezione w DENTONET.pl


PERYSKOP


168
Odporność psychiczna  klucz do osiągnięcia optimum
Mariusz Oboda, Aleksandra Brońska-Jankowska

Dlaczego w świecie sportu nie zawsze wygrywa faworyt? Co poza umiejętnościami decyduje o zwycięstwie? Te pytania stały się podstawą do opracowania koncepcji odporności psychicznej, która w ostatnich latach rzuciła nowe światło na pojęcia, które wydawały się już całkowicie poznane i wyeksploatowane: sukces, szczęście, osiągnięcia, radzenie sobie ze stresem. Doug Strycharczyk i Peter Clough, naukowcy, twórcy spójnej i naukowo potwierdzonej koncepcji odporności psychicznej opowiadają o zaskakującym momencie, kiedy dotarło do nich, że pojęcie to odnosi się nie tylko do obszaru psychologii sportu – jak pierwotnie sądzili – ale może być bardzo użyteczne do zaaplikowana w innych dziedzinach życia: biznesie, edukacji czy służbie zdrowia. Oczywiście ta ostatnia perspektywa będzie nas interesować w sposób szczególny.
Po drugie jednak wyniki wielu badań potwierdzają, że przyczyną może być właśnie lepiej rozwinięta odporność psychiczna, a wraz z nią takie czynniki jak pewność siebie, podejście do wyzwań, poziom zaangażowania w wykonywanie zadań oraz poczucie kontroli. Ogromna kariera, jaką w ostatnich latach zrobiła ta koncepcja, skłoniła twórców do określenia odporności psychicznej mianem „penicyliny dla rynku rozwoju człowieka. Podobnie jak odkrycie Alexandra Fleminga, nasz model powstał niemal przypadkiem, a jego oddziaływanie jest ogromne”.


174
Z forum DENTONET.pl wzięte...


178
Rak'n'Roll od lat w grze o życie
Joanna Rokoszewska-Łojko


182
Zęby jak z obrazka, czyli stomatologia w sztuce dawnej na kilku przykładach
Tomasz Hankiewicz

188
Polana, Pigmeje oraz „gabinet” na pace samochodu (Dentysta w Afryce – relacja)
lek. dent. Monika Wieczorek


PO GODZINACH


192
Weź na ząb: Antwerpia
Tomasz Hankiewicz


198
Krzyżówka z hasłem nr 68
 
 
 
 
 
 

Produkty powiązane

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl