E-DENTICO 2(70)/2018

Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 5 dni
Cena: 45,00 zł

Cena regularna:

45.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Kod produktu: 916B-92567

Opis

Spis treści

MISTRZOWIE STOMATOLOGII – PAWEŁ BERNATEK
 
10
Nawigowana chirurgia implantologiczna z wykorzystaniem dostępnych narzędzi stomatologii cyfrowej – opis przypadku
Navigated implant surgery with the use of available digital dental instruments – case report
lek. dent. Paweł Bernatek
 
Streszczenie: W artykule przedstawiono przypadek 43-letniego pacjenta, który poddany został zabiegowi implantacji w odcinku przednim – w zakresie pierwszych zębów siecznych szczęki (zęby 11, 21). W podejmowanych procedurach wykorzystano m.in. tomografię wolumetryczną i szablon chirurgiczny. Opisany w pracy etap leczenia zakończył się jednoczasowym oddaniem łączników Atlantis oraz tymczasowego uzupełnienia protetycznego.
 
 
32
Jednowizytowa procedura zaopatrzenia pacjenta w tymczasową odbudowę na łączniku indywidualnym z wykorzystaniem dostępnych technik cyfrowych
Single-visit procedure for providing a temporary restoration supported on a custom abutment using available digital techniques
lek. dent. Paweł Bernatek

Streszczenie: W artykule przedstawiony został przypadek 55-letniej pacjentki z brakiem zęba 21, u której w jednowizytowym postępowaniu zastosowano dostępne procedury stomatologii cyfrowej. Zabieg wykonano przy użyciu szablonu chirurgicznego z wcześniejszym zaprojektowaniem odpowiedniej pozycji implantu oraz z jednoczesnym obciążeniem uzupełnieniem tymczasowym na łączniku indywidualnym Atlantis.
 
 
58
Jednowizytowa procedura chirurgiczno-protetyczna z odtworzeniem części utraconego uzębienia przy zastosowaniu skanera wewnątrzustnego
Single-visit surgical and prosthetic procedure with reconstruction of a part of lost dentition using an intraoral scanner
lek. dent. Paweł Bernatek

Streszczenie: Sześćdziesięcioczteroletnia pacjentka z rozchwianym uzupełnieniem protetycznym na zębach własnych została skierowana do kliniki w celu weryfikacji – kwalifikacji do zabiegu implantologicznego.
W wyniku podjętego leczenia w trybie jednowizytowym pacjentka została zaopatrzona w pięć implantów, w tym dwa w miejscach po usuniętych złamanych korzeniach zębów. U pacjentki wykorzystano skaner wewnątrzustny i wykonano nową pracę – uzupełnienie protetyczne oparte na dwóch implantach i jednym zębie własnym. Uzupełnienie to zostało zamocowane przy użyciu tulei tytanowych.
 
 
82
Wykorzystanie zaawansowanych technik chirurgicznych u pacjenta obciążonego kardiologicznie – opis przypadku
The use of advanced surgical techniques in a debilitated patient with heart problems – case report
lek. dent. Paweł Bernatek, lek. dent. Michał Mokijewski

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono opis zabiegu u 68-letniego pacjenta obciążonego wywiadem kardiologicznym, polegającego na usunięciu kilku zębów z równoczesnym wszczepieniem implantów. W trakcie leczenia do osadzenia implantów wykorzystano szablon chirurgiczny, przeprowadzono regenerację kostną wyrostka zębodołowego, a także montaż pracy tymczasowej na implantach.
 
 
94
Pacjent jest zawsze najważniejszy, a reszta jest tylko drogą do zrealizowania ustalonego wcześniej planu
lek. dent. Paweł Bernatek
 
 
98
Historia zębolecznictwa
lek. dent. Paweł Bernatek
 
 
PRAKTYKA
 
 
102
Rola lekarza dentysty w zapobieganiu nowotworom jamy ustnej – opis przypadków
The role of a dental practitioner in oral cancer prevention – case reports
lek. dent. Mikołaj Szarstuk, lek. dent. Jorge Sanchez Lugo

Streszczenie: Rak jamy ustnej jest nowotworem, który w Polsce osiąga śmiertelność przekraczającą 50%. Warunkiem pełnego wyleczenia jest wykrycie zmiany w jak najwcześniejszym stadium.
W pracy przedstawiono opis pięciu przypadków, w których w badaniu klinicznym rozpoznano zaburzenia potencjalnie złośliwe, wytypowano czynniki ryzyka, zastosowano leczenie chirurgiczne oraz zalecono obserwację.
 
 
112
Współczesne poglądy na temat patologicznego starcia zębów – przyczyny, obraz kliniczny, zasady leczenia protetycznego
Contemporary views on pathological tooth wear – causes, clinical picture, principles of prosthetic treatment
lek. dent. Magda Krasińska-Mazur, dr n. med. Wojciech Ryniewicz, dr hab. n. med. Jolanta Loster, dr n. med. Joanna Ryniewicz

Streszczenie: Celem artykułu jest przybliżenie współczesnych poglądów na temat patologicznego starcia zębów. W jego etiologii odgrywa rolę m.in. stres, błędy dietetyczne i higieniczne, a także choroby ogólnoustrojowe. W obrazie klinicznym obserwuje się zmiany o typie atrycji, abrazji i erozji. W leczeniu patologicznego starcia niewielkiego stopnia stosuje się preparaty ochronne zmniejszające nadwrażliwość zębów oraz niewielkie odbudowy kompozytowe. Rehabilitację protetyczną podejmuje się w przypadkach zaawansowanych postaci starcia związanych ze znaczną utratą tkanek twardych zębów. Leczenie jest zazwyczaj wieloetapowe. W fazie wstępnej stosowane są szyny okluzyjne, protezy nakładowe, korony i mosty tymczasowe oraz odbudowy kompozytowe. Ostateczną rekonstrukcję przeprowadza się za pomocą ezpośrednich i pośrednich technik leczenia protetycznego z zastosowaniem materiałów kompozytowych oraz ceramicznych.
 
 
122
Leczenie endodontyczne drugiego zęba przedtrzonowego szczęki z trzema kanałami korzeniowymi – opis przypadku
Endodontic management of a maxillary second premolar with three canals – a case report
lek. dent. Mateusz Radwański

Streszczenie: Do głównych celów leczenia endodontycznego należy eliminacja mikroorganizmów, usunięcie zainfekowanej lub martwiczej miazgi oraz ukształtowanie kanału zapewniające optymalną irygację i obturację. Do procedury kształtowania kanału można wykorzystać narzędzia ręczne lub rotacyjne. Opracowanie przy użyciu narzędzi ręcznych i rotacyjnych może prowadzić do błędów na etapie poszerzania światła kanału, takich jak transportacja, formowanie stopni czy złamanie instrumentu. Jednakże badania potwierdzają, że użycie narzędzi niklowo-tytanowych przyczynia się do lepszego utrzymania przebiegu kanału w porównaniu z narzędziami ze stali nierdzewnej.
Przed rozpoczęciem leczenia endodontycznego należy dokonać analizy anatomii systemu kanałowego leczonego zęba. Wiedza na temat anatomii i morfologii jest istotna i bezpośrednio wpływa na sukces leczenia endodontycznego. Przed leczeniem należy uwzględnić odrębności anatomiczne, gdyż mogą one być jednym z głównych czynników wpływających na niepowodzenie przeprowadzonego leczenia.
Drugi ząb przedtrzonowy szczęki posiada najczęściej jeden korzeń i jeden kanał. Dwa kanały w jednym korzeniu lub w dwóch oddzielnych korzeniach są również obserwowane. Natomiast występowanie trzech kanałów jest rzadkie (0,3–1,1%), częściej odnotowywane u osób rasy białej.
Celem artykułu jest opis przypadku leczenia endodontycznego drugiego zęba przedtrzonowego szczęki z trzema korzeniami oraz kanałami: przedsionkowym bliższym, przedsionkowym dalszym oraz podniebiennym.
 
 
128
Wpływ efektów leczenia fizjoterapeutycznego szczękościsku terapią manualną u pacjentów poddanych zabiegowi chirurgicznego usunięcia trzecich zębów trzonowych
The effect of physiotherapeutic treatment of trismus using manual therapy in patients after surgical removal of third molars
dr n. med. Marta Tyndorf, prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz, mgr Magdalena Bogucka, Dawid Zagacki

Streszczenie: Częstym następstwem chirurgicznego usunięcia zatrzymanych zębów trzonowych trzecich jest, obok bólu i obrzęku, szczękościsk.
Cel: Celem pracy jest ocena wpływu zastosowania terapii manualnej na pozabiegowe ograniczenie ruchomości żuchwy.
Materiał i metoda: Do badania włączono 40 pacjentów leczonych w Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej przy Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pacjenci byli losowo włączeni do grupy badawczej (n = 20) lub kontrolnej (n = 20). U wszystkich pacjentów wykonano pomiary ruchomości żuchwy. W grupie badawczej zastosowano terapię manualną (ruchy bierne i gra stawowa) oraz zalecono pacjentom ćwiczenia domowe. Pomiarów dokonywano przed zabiegiem, w drugiej lub trzeciej oraz siódmej dobie po zabiegu.
Wyniki: Wykazano, że zastosowanie terapii manualnej ogranicza w sposób statystycznie znamienny występowanie szczękościsku po zabiegu chirurgicznego usunięcia trzecich zębów trzonowych.
 
 
138
Zębiak zestawny – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Compound odontoma – case report and literature review
lek. dent. Majka Woźniak, lek. dent. Renata Golińska-Mróz, lek. dent. Agnieszka Nawrocka

Streszczenie: Celem pracy jest prezentacja przypadku wystąpienia zębiaka zastawnego u 13-letniej pacjentki wraz z opisem towarzyszących zaburzeń zgryzowych oraz podjętego leczenia skojarzonego chirurgicznego i ortodontycznego. Ponadto, w oparciu o przegląd aktualnego piśmiennictwa, przedstawiono współczesną klasyfikację, etiologię i obraz kliniczny patologii. Na szczególną uwagę zasługują nieprawidłowości zgryzowe towarzyszące zębiakom, które wymagają interwencji ortodontycznej.
 
 
148
Przegląd technik autoterapii w dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych
mgr fizjoterapii Radosław Janczyk, mgr fizjoterapii Małgorzata Janczyk

Streszczenie: Hipermobilność w stawie skroniowo-żuchwowym (łac. articulatio temporomandibularis) może przebiegać bezobjawowo z wyjątkiem sytuacji, gdy jest ona połączona z zapaleniem torebki stawowej czy błony maziowej. Terapia polega na wykonywaniu ćwiczeń stabilizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń izometrycznych żuchwy, gdzie opór przykładany jest pod różnym kątem, a ćwiczenia nakierowane są na poprawę propriocepcji oraz edukację pacjenta, by unikał szerokiego otwierania ust. W terapii stawów skroniowo-żuchwowych należy również uwzględnić terapię szyjnego odcinka kręgosłupa. Samym stawom skroniowo-żuchwowym poświęca się relatywnie mało uwagi, co zupełnie nie odpowiada ich istotnej roli w codziennym funkcjonowaniu.
 
 
EDUKACJA

 
152
Znalezione w DENTONET.pl
 

160
Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie


162
Handel i edukacja, czyli Krakdent po raz 26.
 
 
166
Konferencja Asysdent 2018 – solidna dawka wiedzy, kolejny rekord frekwencyjny i znakomite oceny uczestniczek
 
 
170
Weź udział w Konferencji Mistrzów Stomatologii i ...zostań jednym z nich
 
 
PERYSKOP


172
Postawa lekarza – działaj skutecznie, zadbaj o to, to najważniejsze
Mariusz Oboda, Aleksandra Brońska-Jankowska
 
„Pracuję w dwóch praktykach stomatologicznych, jednocześnie robię doktorat. Mam wrażenie, że mój czas się kurczy – nie jestem w stanie zrobić w ciągu dnia wszystkiego, co powinnam. Ciągle zamartwiam się nad tym, czego jeszcze nie wykonałam, konsekwencjami tego, że nie zrobiłam czegoś ważnego. Czasem mam wrażenie, że zapomnę w tym biegu odebrać dzieci ze szkoły! Nie ma znaczenia, czy to poniedziałek, środa czy niedziela. Zawsze jest we mnie ten niepokój, napięcie, że znów jestem w tyle. Nie zliczę już książek, artykułów na temat zarządzania czasem czy wyznaczania priorytetów. Przez jakiś czas jest nieco lepiej, ale dalej nie mam życia, jakiego bym chciała – poczucia, że w miarę panuję nad tym, co się wokół mnie dzieje, przeświadczenia, że to, co robię, ma znaczenie, a ja sama jestem zadowolona”. 

178
Synu, będziesz dentystą, czyli rzecz o zębach i dentystach w muzyce pop
Tomasz Hankiewicz
 

PO GODZINACH


184
Weź na ząb: Neapol
Tomasz Hankiewicz


190
Krzyżówka z hasłem nr 70
 
 
 

Produkty powiązane

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl