E-DENTICO 1(69)/2018

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 5 dni
Cena: 45,00 zł

Cena regularna:

45.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Kod produktu: A66F-7511C

Opis

Spis treści

MISTRZOWIE STOMATOLOGII – DAMIAN NASULICZ
 
12
Natychmiastowa implantacja z natychmiastowym obciążeniem odtwarzającym łuk górny i dolny z uprzednim usunięciem wszystkich zębów z powodu uogólnionego zapalenia przyzębia i postępującej utraty podłoża kostnego – opis przypadku
Immediate implantation with immediate loading during reconstruction of upper and lower arches after prior extraction of all teeth due to generalised periodontitis and progressing bone atrophy – case report 
lek. dent. Damian Nasulicz
 
Streszczenie: W artykule opisano postępowanie zastosowane w celu przywrócenia funkcji i estetyki narządu żucia. U pacjentki, lat 39 lat, z gwałtownym zanikiem kości wyrostków zębodołowych wystąpiła utrata podłoża zębów własnych. W związku z rozpoczętym procesem samoczynnej utraty zębów i młodym wiekiem pacjentki zdecydowano się na radykalne środki terapeutyczne – usunięcie wszystkich zębów i zastąpienie ich implantami wszczepionymi podczas tej samej wizyty oraz obciążenie ich tymczasowymi uzupełnieniami odtwarzającymi zęby górne i dolne. Postępowanie takie było możliwe dzięki systemowi Simplant®. Po okresie integracji implantów, dzięki zastosowaniu nowego protokołu postępowania i skanerowi wewnątrzustnemu Cerec® AC Omnicam, w ciągu trzech wizyt zamieniono obie prace tymczasowe na ostateczne. Leczenie odbyło się w trakcie 6 wizyt, trwało 7 miesięcy i wyeliminowało konieczność użytkowania protez ruchomych.
W efekcie przeprowadzonego leczenia pacjentka może cieszyć się estetyką i funkcją, ustąpił stan zapalny, a jakość kości uległa znacznej poprawie. Jedyną wątpliwość budzi brak dziąsła zbitego w okolicy wargowej implantów w szczęce. Jeżeli jednak wystąpi konieczność interwencji w związku z niemożnością utrzymania higieny czy odsłaniania się implantów, wtedy zostaną wdrożone kolejne procedury. Dzięki dostępnym technologiom przypadek ten ilustruje możliwość zmniejszenia liczby wizyt do niewyobrażalnego przy postępowaniu konwencjonalnym minimum.
 
 
62
Powikłania po leczeniu implantoprotetycznym – jak sobie z nimi radzić?
Complications following implant-supported prosthodontic treatment – how to cope with them?
lek. dent. Damian Nasulicz
 
Streszczenie: W pracy przedstawiono przypadki powikłań leczenia implantologicznego z praktyki autora oraz sposoby zarządzenia nimi. Szczególny nacisk położono na odpowiedni sposób ukształtowania prac protetycznych od ich strony dodziąsłowej.
Artykuł przedstawia możliwe konsekwencje niewielkich zaniechań ze strony zarówno pracowni (na etapie wykonawstwa), jak i lekarza (na etapie kontroli prac i decyzji o ich zamontowaniu w ustach pacjenta) oraz olbrzymich powikłań, które mogą z tego wyniknąć. W wielu przypadkach wystarczyłaby niewielka korekta, by powikłania te w ogóle nie zaistniały.
Ponadto autor przedstawia swoje protokoły postępowania w zależności od występującego powikłania oraz metody i narzędzia jakie wykorzystuje w swojej praktyce.
 
 
104
Metody komunikacji z pacjentem w ujęciu holistycznego spojrzenia na relację lekarz–pacjent, proces leczenia oraz na zarządzanie ewentualnymi powikłaniami i roszczeniami
Methods of communication with patients from the holistic point of view regarding practitioner–patient relationships, treatment process, and management of potential complications and complaints
lek. dent. Damian Nasulicz
 
Wstęp: Przede dwoma laty napisałem artykuł podejmujący zagadnienia komunikacji z pacjentem, którego celem było ukazanie ludzkiego wymiaru tego, co w fachowej literaturze określamy mianem „przypadku medycznego”. Artykuł ten, zatytułowany „Spotkanie człowieka, czyli jak rozmawiać z pacjentem”, został opublikowany w „Medical Tribune” (nr 4/2015). Od tego czasu miałem możliwość przeprowadzić wiele długich i głębokich rozmów – zarówno z moimi kolegami po fachu, jak i pacjentami. W rozmowach tych na pierwszy plan wysunęło się coś, co wcześniej wydawało mi się mało istotne, a co – jak się okazało – jest bardzo ważne dla wielu z nas, lekarzy praktykujących, wykonujących jeden z najpiękniejszych, w moim odczuciu, zawodów (wyjaśnię później mój punkt widzenia w tej kwestii). Chcę teraz wyraźnie zaznaczyć stwierdzenie, które jest głęboko wdrukowane w moją osobowość, stanowiące moje swoiste ograniczenie, ponieważ nie zwróciłem na to uwagi wcześniej: mam prawo wybrać, jakiego pacjenta chcę leczyć, mogę też pacjentowi odmówić podjęcia leczenia. 
 
 
PRAKTYKA
 

120
Otyłość jako czynnik ryzyka choroby przyzębia – przegląd piśmiennictwa
Obesity as a risk factor of periodontal diseases – literature review
dr n. med. Katarzyna Deszczyńska, lek. dent. Anna Haładyj, prof. dr hab. n. med. Renata Górska
 
Streszczenie: Otyłość stanowi poważny problem społeczny, a częstość występowania tego schorzenia zwiększa się na całym świecie w alarmującym tempie. Otyłość jest czynnikiem ryzyka wielu chorób ogólnych, a rola, jaką odgrywa w rozwoju chorób jamy ustnej jest coraz częściej przedmiotem zainteresowania naukowców. Przyjmuje się, iż tkanka tłuszczowa jest tkanką metabolicznie aktywną i wydziela liczne mediatory immunologiczne oraz hormonalne, które mogą bezpośrednio lub pośrednio wpływać na stan zdrowia tkanek przyzębia.
W pracy przedstawiono przegląd piśmiennictwa na temat otyłości jako potencjalnego czynnika ryzyka choroby przyzębia oraz opisano potencjalne mechanizmy łączące oba schorzenia.
 
 
130
Analiza czynników wpływających na retencję standardowych wkładów koronowo-korzeniowych wzmacnianych włóknem szklanym/FRC – przegląd piśmiennictwa
Analysis of factors affecting retention of standard fibre-reinforced composite posts – literature review
lek. dent. Magdalena Gajewska, dr n. med. Tomasz Dąbrowa, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz
 
Streszczenie: W pracy autorzy przedstawili podział wkładów koronowo-korzeniowych. Zwrócono uwagę na wkłady z włókna szklanego (wkłady FRC), które ze względu na optymalne właściwości biomechaniczne oraz doskonałą estetykę są stosowane niejednokrotnie jako metoda z wyboru. Przeanalizowano czynniki mające wpływ na retencję postów FRC w kanale korzeniowym oraz podjęto próbę oceny możliwości ich modyfikacji w celu uzyskania trwałej odbudowy protetycznej. Zasugerowano, że w pewnych sytuacjach klinicznych korzystniejsze jest zastosowanie wkładów indywidualnych.
 
 
140
Piercing jamy ustnej – aktywność parafunkcjonalna w obrębie układu stomatognatycznego
Oral piercing – parafunctional activity in the stomatognathic system
Marzena Popiołek, Anna Poznańska, dr n. med. Aleksandra Nitecka-Buchta, Aleksandra Lipka, Ewa Dudkiewicz, prof. dr hab. n. med. Stefan Baron
 
Streszczenie: Piercing jako zjawisko powszechnie spotykane wśród młodzieży niesie za sobą ryzyko powikłań: odległych efektów niepożądanych w postaci zniszczenia w obrębie tkanek układu stomatognatycznego, ale także w formie nawyków parafunkcjonalnych. Świadomość jego negatywnych skutków powinna być przekazywana pacjentowi przez lekarza stomatologa podczas wizyt kontrolnych w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyka w tym zakresie pozwoli uniknąć lub zmniejszyć nasilenie oraz skutki parafunkcji w obrębie jamy ustnej.
 
 
146
Zewnętrzna zapalna resorpcja korzenia jako powikłanie po urazie zęba stałego niedojrzałego – opis przypadku
External inflammatory root resorption as a complication after dental trauma of a permanent tooth with incomplete apex formation – case report
lek. dent. Małgorzata Jaszewska, dr n. med. Aleksandra Hilt
 
Streszczenie: W pracy opisano przypadek 8-letniej pacjentki, która trafiła do Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w celu kontynuacji leczenia zęba 11 po całkowitym zwichnięciu. Pierwszej pomocy udzielił dziewczynce lekarz dentysta w gabinecie stomatologicznym na Rodos, gdzie doszło do urazu podczas wakacyjnego pobytu. Ząb został replantowany i unieruchomiony szyną kompozytową, dziąsło w okolicy zęba zaszyte, wdrożono również antybiotykoterapię.
Celem pracy jest przedstawienie przebiegu procesu zewnętrznej zapalnej resorpcji korzenia, która nastąpiła jako powikłanie pourazowe po zwichnięciu całkowitym zęba, mimo optymalnego czasu udzielenia pierwszej pomocy oraz prawidłowego postępowania.
 
 
152
Wykonawstwo laboratoryjne licówek pełnoceramicznych
Laboratory stages in making all-ceramic veneers
lek. dent. Joanna Smardz, tech. dent. Mateusz Królikowski, tech. dent. Kaja Musiał, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz

Streszczenie: Licówka to pojęcie stosowane w protetyce stomatologicznej opisujące warstwę materiału umiejscowioną na zębie, która ma na celu poprawę jego estetyki i/lub ochronę powierzchni przed zniszczeniem. Licówka może zostać użyta zarówno w celu przywrócenia estetyki jednego zęba lub, w większości przypadków, odbudowy estetycznej kilku zębów w odcinku przednim górnego łuku zębowego. Do najczęściej stosowanych obecnie materiałów należy ceramika – ze względu na trwałość i małą tendencję do przebarwień. 
Praca ma na celu przedstawienie etapów laboratoryjnego wykonawstwa licówek pełnoceramicznych.

 

160
Etapy laboratoryjne w wykonawstwie licówek ceramicznych na podbudowie cyrkonowej
Laboratory stages in making veneers with zirconia substructure
dr n. med. Tomasz Dąbrowa, tech. dent. Tomasz Tyblewski, tech. dent. Krzysztof Jacyna, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz

Streszczenie: We współczesnej protetyce stomatologicznej oraz stomatologii estetycznej coraz częściej zastosowanie znajdują uzupełnienia mające na celu poprawę efektu estetycznego pojedynczych zębów oraz całych grup zębowych, najczęściej w odcinku przednim górnego łuku zębowego.
Jedną z mniej inwazyjnych możliwości poprawienia estetyki zęba i ochrony jego powierzchni jest licówka. Złotym standardem jest stosowanie materiałów, które prezentują wysokie walory estetyczne, dużą wytrzymałość mechaniczną, a zarazem biozgodność. Coraz szersze zastosowanie w wykonawstwie licówek znajduje tlenek cyrkonu, który ze względu na swoją barwę zapewnia doskonałe walory estetyczne.
Praca ma na celu przedstawienie etapów laboratoryjnych wykonywania licówek ceramicznych na podbudowie cyrkonowej.

 

166
Naturalna rekonstrukcja brzegu siecznego zęba po urazie z użyciem biokompatybilnego materiału do odbudowy
Dr. med. dent. Walter Denner

Streszczenie: Uszkodzenia przednich zębów szczęki są częstym zjawiskiem u dzieci i nastolatków. O ile uraz nie jest poważny, nie dochodzi do utraty tkanek twardych.
Na przykładzie przypadku 8,5-letniego pacjenta, który uległ urazowi, w artykule przedstawiono technikę, którą można zastosować w celu niezawodnej odbudowy kształtu i koloru zębów. W technice tej wykorzystuje się materiał odtwórczy na bazie ceramiki, który nie zawiera konwencjonalnych monomerów.

 

172
Przegląd technik osteopatycznych w dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych
Review of osteopathic techniques in temporomandibular joint dysfunction
mgr fizjoterapii, osteopata Radosław Janczyk, mgr fizjoterapii Małgorzata Janczyk

Streszczenie: W osteopatycznym leczeniu pacjenta z zespołem dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych stosuje się globalne podejście. Delikatne mobilizacje oraz praca na mięśniach twarzoczaszki może mieć odzwierciedlenie w problemach mięśniowo-powięziowych, stawowych czy trzewnych. Z drugiej strony czynność stawów skroniowo-żuchowowych mogą zaburzać innego rodzaju dysfunkcje występujące w obrębie ciała.

 
 
EDUKACJA


176
Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie


178
Znalezione w DENTONET.pl


PERYSKOP


186
Graj ze sobą do jednej bramki - jak rozwinąc odpowrnośc psychiczną
Mariusz Oboda

W poprzednim numerze „e-Dentico” szeroko opisałem pojęcie odporności psychicznej, stworzone i opracowane przez Petera Clougha i Douga Strycharczyka, którzy 16 czerwca 2018 roku w Warszawie na specjalne zaproszenie OBODA Group wezmą udział w 1 Kongresie Psychologii w Stomatologii w charakterze ekspertów.
Sama koncepcja odporności psychicznej szturmem wdarła się do świata psychologii i biznesu, a jej efektywność – także w odniesieniu do branży medycznej – została potwierdzona licznymi badaniami naukowymi. Poznanie pojęcia odporności psychicznej przybliża nas do odpowiedzi na nurtujące świat psychologii pytanie: dlaczego pomimo tych samych umiejętności, wiedzy i doświadczenia niektórzy z nas lepiej radzą sobie ze stresem, presją i wyzwaniami? Poparta licznymi badaniami, oparta na poważnych teoriach psychologicznych pozwala w sposób rzetelny, z dużą precyzją określić, w jakim kierunku powinna zmierzać nasza rozwojowa praca, abyśmy mogli osiągnąć satysfakcję z tego, co robimy oraz byli w stanie skuteczniej realizować cele, które sobie wyznaczyliśmy.


PO GODZINACH


192
Weź na ząb: Bilbao
Tomasz Hankiewicz


198
Krzyżówka z hasłem nr 69
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl