E‑DENTICO 6(58)/2015

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 3 dni
Cena: 45,00 zł 45.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Kod produktu: F058-2429E_20160913135531

Opis

Spis treści

 
MISTRZOWIE STOMATOLOGII –  ANETA GROCHOWINA
 
8
Badanie, planowanie leczenia i procedury odtwórcze w kompleksowej rehabilitacji narządu żucia – opis trzech przypadków
Examination, treatment planning and reconstruction procedures in complex rehabilitation of the stomatognathic system – three case reports 
dr n. med. Aneta Grochowina 

Streszczenie: Współczesna stomatologia wymaga od lekarzy dentystów umiejętności badania i trafnego diagnozowania zaburzeń czynnościowych narządu żucia, które charakteryzują się nie tylko brakiem zębów czy utratą tkanek twardych zębów. Bardzo często zaburzenia te objawiają się dysfunkcją stawów skroniowo-żuchwowych, wzmożonym napięciem mięśni, bólami mięśni twarzy i głowy. Złożoność problemu estetyczno-funkcjonalnego w przypadku zniszczonych tkanek zębów i dysfunkcji narządu żucia zmusza w większości przypadków do wdrożenia zintegrowanego leczenia wielodyscyplinarnego, które obejmuje pełną rehabilitację narządu żucia. W artykule przedstawiono trzy przypadki kompleksowej rekonstrukcji górnego i dolnego łuku zębowego z pełną rehabilitacją narządu żucia w różnych sytuacjach klinicznych, za pomocą różnych materiałów i rozwiązań protetycznych.
 

28
Uraz siekacza centralnego górnego – protokół postępowania na przykładzie trzech przypadków klinicznych
Traumatic injury of a central maxillary incisor – the procedure protocol illustrated by three clinical cases
dr n. med. Aneta Grochowina
 
Streszczenie: Urazy zębów stałych i mlecznych zdarzają się stosunkowo często. O ile uraz zęba mlecznego u dziecka w wieku od 1 do 3 lat najczęściej nie niesie za sobą poważniejszych konsekwencji w rozwoju zębów stałych (wysoko ułożone zawiązki zębów stałych), to urazy zębów stałych w wieku powyżej 6 lat pozostawiają ślad w kondycji tych zębów, często do końca życia pacjenta. Zgodnie z zasadą „lepiej zapobiegać niż leczyć”, w przypadku urazów zębów zarówno mlecznych, jak i stałych trudno jest zastosować jakikolwiek środek zapobiegawczy. Dlatego ważne jest, aby dentyści wiedzieli, jak postępować w każdej sytuacji, kiedy zgłosi się pacjent z urazowym uszkodzeniem zębów mlecznych i stałych. W artykule opisano trzy przypadki, w których postępowanie uzależnione było od typu urazu zęba stałego.

 
40
Wyniki powtórnego leczenia endodontycznego w obrazach rentgenowskich dwu- i trójwymiarowych
Results of endodontic retreatment based on two- and three-dimensional X-ray images
dr n. med. Aneta Grochowina
 
Streszczenie: W stomatologii w ciągu ostatnich lat nastąpił znaczny postęp, zarówno w technologiach materiałowych, jak i instrumentalnych. Jeszcze dekadę temu dentyści planowali leczenie niemal wyłącznie w oparciu o konwencjonalną
rentgenodiagnostykę dwuwymiarową. Dziś trudno sobie wyobrazić kompleksowe leczenie stomatologiczne bez stomatologicznej tomografii wiązki stożkowej. I wskazań do tego badania nie należy ograniczać tylko do planowania zabiegów w implantologii. W artykule przedstawiono przypadki powtórnego leczenia kanałowego, którego wyniki skontrolowano na zdjęciach RTG wewnątrzustnych oraz na przekrojach tomograficznych z badania CBCT (cone beam computed tomography).


PRAKTYKA 

 
62
Zagadnienie transmigracji kła – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
The issue of canine transmigration – case report and literature review 
prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama, dr hab. n. med. Anna Szyszkowska, prof. nadzw., dr n. med. Marta Puławska, dr n. med. Urszula Orzędała-Koszel, dr n. med. Joanna Jakiel 
 
Streszczenie: Transmigracja zęba dotyczy jego nieprawidłowej erupcji, polegającej na przemieszczeniu wewnątrz kości z przekroczeniem linii pośrodkowej ciała. Zjawisko transmigracji jest bardzo rzadkie, występuje u 0,1–0,18% populacji, dotyczy wyłącznie uzębienia stałego, przede wszystkim kłów żuchwy, zwykle u płci żeńskiej. Wśród czynników etiologicznych wymienia się czynniki dziedziczne, nieprawidłowe położenie zawiązków zębowych lub nieprawidłowe działanie sił erupcyjnych, przetrwałe uzębienie mleczne, stłoczenia zębów, a także obecność guzów, torbieli, zębów nadliczbowych. Częściowemu lub całkowitemu zatrzymaniu w kości ulega 89% transmigrowanych kłów żuchwy. Rzadko wywołują zaburzenia czucia lub resorpcję korzeni sąsiednich zębów. Do metod leczenia zalicza się ortodontyczne wprowadzenie kła do łuku, autotransplantację lub usunięcie zęba.
 
 
68
Zastosowanie światła w diagnostyce zmian przednowotworowych – opis przypadków
Application of light in the diagnostics of precancerous lesions – case report 
lek. dent. Małgorzata Janowska-Bugaj, dr hab. n. med. Sebastian Kłosek 
 
Streszczenie: Częstość występowania nowotworów jamy ustnej znacznie wzrasta i mogą na nie zapadać także osoby, u których nie występują czynniki ryzyka. Jeden nowotwór na cztery wykryte dotyczy pacjenta niepalącego i niepijącego alkoholu, zwłaszcza w wieku powyżej 50. roku życia. W ostatnim czasie pojawiło się kilka technik wspomagających wczesne wykrycie zmian przednowotworowych i nowotworów jamy ustnej. W artykule opisano trzy przypadki pacjentów z klinicznymi zmianami przednowotworowymi w jamie ustnej. W ich diagnostyce jako dodatkowe narzędzia zastosowano światło chemiluminescencyjne, wskaźnik barwiący (roztwór błękitu toluidyny) oraz aparat wzbudzający autofluorescencję tkankową – z odniesieniem do standardu diagnostycznego, jakim jest badanie histopatologiczne.
 

78
Rola witaminy D w chorobach jamy ustnej
The role of vitamin D in oral diseases 
dr n. med. Karolina Thum-Tyzo, lek. med. Bartłomiej Tyzo, mgr Adrian Odrzywolski, dr n. med. Beata Petkowicz 
 
Streszczenie: Witamina D jest prohormonem steroidowym o działaniu wielokierunkowym w organizmie. Poza rolą regulacyjną w gospodarce wapniowo-fosforanowej badany jest jej udział w patogenezie chorób nowotworowych, układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy, chorób przyzębia oraz z autoagresji. Niewystarczający poziom witaminy D jest powszechny. Aktualne publikacje wskazują na konieczność suplementacji witaminy D w celu zapobiegania poważnym skutkom jej niedoboru.

 
84
Ocena wpływu powidonku jodyny i ozonu na liczebność bakterii Streptococcus mutans u dzieci z wysokim ryzykiem próchnicy
Evaluation of impact of povidone iodine and ozone on the quantity of Streptococcus mutans bacteria in high caries risk children
Paula Piekoszewska, Martyna Osiak, Nela Molga, dr n. med. Anna Turska-Szybka, dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
 
Streszczenie: Celem pracy była ocena wpływu powidonku jodyny (PVP-J) i ozonu (O3) na liczebność bakterii Streptococcus mutans (SM) w ślinie u dzieci z wysokim ryzykiem próchnicy. Do badań zakwalifikowano 60 dzieci w wieku od 2 do 6 lat z wysokim ryzykiem próchnicy wczesnego dzieciństwa i liczebnością bakterii SM w ślinie powyżej 105 CFU/ml, oznaczoną testem ślinowym (GC Saliva Check Mutans). Wyodrębniono 3 grupy 20-osobowe: kontrolną i dwie interwencyjne, w których na każdą powierzchnię każdego zęba aplikowano 10% PVP-J lub O3 z użyciem Prozone (W&H). Podczas pierwszej wizyty i wizyt kontrolnych (po 10 tygodniach dla PVP-J i kontrolnej oraz 8 dla O3) oceniano stan higieny jamy ustnej (ODI-S), nawyki dietetyczno-higieniczne, wykonywano test ślinowy, przekazywano zalecenia dietetyczno-higieniczne. Analiza wyników przeprowadzonych badań pozwala na sformułowanie wniosku, iż jednokrotna aplikacja zarówno PVP-J, jak i ozonu nie wpływa skutecznie na obniżenie liczebności bakterii Streptococcus mutans, natomiast czynnikami sprzyjającymi obniżeniu liczebności bakterii są jednoczesna poprawa higieny jamy ustnej i nawyków u dziecka.
 

90
Wpływ EDTA na skuteczność usuwania wodorotlenku wapnia z kanałów korzeni zębów
The impact of EDTA on the efficacy of removing calcium hydroxide from root canals
dr n. med. Piotr Wujec, prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka 
 
Streszczenie: Leczenie zakażonych kanałów korzeniowych oraz stanów zapalnych tkanek okołowierzchołkowych związane jest ze stosowaniem preparatów antyseptycznych. Często w celu odkażenia systemu kanałowego stosowany jest wodorotlenek wapnia. Całkowite jego usunięcie z jamy zęba przed ostatecznym wypełnieniem kanału jest bardzo ważne dla osiągnięcia pełnego suk cesu terapeutycznego. We wcześniejszej pracy („e-Dentico” nr 40) autorzy ocenili skuteczność usuwania pasty wodorotlenkowo-wapniowej przy użyciu czterech różnych technik płukania. Żadna z przebadanych metod usuwania nie była w pełni skuteczna. Dlatego przeprowadzono kolejne badanie w celu sprawdzenia, czy dodatkowe zastosowanie – w protokole płukania – preparatu EDTA wpłynie na skuteczność usuwania wodorotlenku wapnia z kanałów korzeni zębów.

 
98
Korony na podbudowie z dwutlenku cyrkonu – aspekty kliniczne i laboratoryjne. Część I
Zirconia-based crowns – clinical and laboratory aspects. Part I
dent. Elwira Uss, dr n. med. Beata Śmielak 
 
Streszczenie: Praca przedstawia budowę tlenku cyrkonu (ZrO2), właściwości mechaniczne oraz aspekty kliniczne i laboratoryjne związane z wykonywaniem koron złożonych i pełnok onturowych. Szczegółowo opisano zasady opracowania filarów, przygotowanie powierzchni do cementowania oraz sposób cement owania. Zaprezentowano zalety i ograniczenia najbardziej rozpowszechnionych systemów CAD/CAM oraz sposób przesyłania danych do laboratorium. Opisano zalety biologiczne uzupełnień na bazie ZrO2 oraz rodzaje niepowodzeń i ich przyczyny.
 
 
EDUKACJA
 

104
Ogólnopolski Program Edukacyjny Repetitio est... 6/15 
 
 
110
Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie
 
  
112
Znalezione w DENTOnet.pl
 
 
PERYSKOP

 
118
„Zielona strefa” – miejsce do rozmowy z pacjentem
Mariusz Oboda 

W dzisiejszym artykule poruszę temat miejsca, w którym lekarz powinien przekazywać pacjentowi informacje na temat sytuacji w jamie ustnej po badaniu, kompleksowego leczenia i przywrócenia pełnego zdrowia jamy ustnej, zmiany estetycznej, wyboru najlepszych rozwiązań oraz profilaktyki. Przedstawię psychologiczne mechanizmy wpływające na skuteczność rozmowy z pacjentem poza fotelem oraz zagrożenia wynikające z rozmowy na fotelu zabiegowym. Jeszcze jakiś czas temu absolutną normą stosowaną w zdecydowanej większości gabinetów było proszenie pacjenta od razu na fotel dentystyczny i prowadzenie na nim zarówno rozmowy wstępnej przed badaniem, jak i rozmowy na temat stanu zdrowia jamy ustnej i proponowanego leczenia. Rzecz jasna, efekt leczenia i zalecenia pozabiegowe prezentowane były także wtedy, gdy pacjent siedział na fotelu. Na sugestie dotyczące zarezerwowania fotela tylko do czynności zabiegowych lekarze reagowali zdziwieniem. Rozmowy na fotelu były spontanicznym komentarzem sytuacji w jamie ustnej pacjenta i od razu miał on rekomendowane rozwiązanie.
 

122
Z forum.DENTOnet.pl

 
PORADNIA

 
126
Polecane produkty


POGODZINACH
 

128
Z Kącika Archiwisty. Ten wysoki, bez zębów, czyli CSI Anno Domini 1932 
Marcin Otto 
 

132
Weź na ząb: Lwów 
Tomasz Hankiewicz

 
138
Krzyżówka z hasłem
 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl