E‑DENTICO 6(40)/2012

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 3 dni
Cena: 45,00 zł

Cena regularna:

45.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Kod produktu: DE9B-46295_20160317115034

Opis

Spis treści

TEMAT NA CZASIE – DOKUMENTACJA MEDYCZNA
 
8
dokumentacja medyczna w świetle obowiązującego prawa
adw. Ada Kobylińska


14
Dokumentacja medyczna – jak ją prowadzić?
wywiad z dr n. praw. Agatą Wnukiewicz-Kozłowską


18
Dokumentacja przyzwoitości?
lek. dent. Andrzej Cisło


22
Prawidłowo prowadzona dokumentacja medyczna
dr n. med. Tomasz Maria Kercz


26
Kilka refleksji na temat wdrażania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej
Aleksandra Kardas


PRAKTYKA


30
Ocena wytrzymałości połączenia wkładów koronowo-korzeniowych wzmacnianych włóknem szklanym cementowanych adhezyjnie z zębiną korzeniową w zębach młodych i starych
Shear bond strength assessment of fibre-reinforced composite posts adhesively cemented to root dentine in young and old teeth
lek. dent. Paulina Gawłowska, dr n. med. Mariusz Kochanowski, lek. dent. Piotr Knytel, lek. dent. Ewa Kowalska, lek. dent. Jakub Marcinkowski, dr hab. n. med. Leszek Klimek, prof. nadzw.

Streszczenie: Wkłady wzmacniane włóknami szklanymi (FRC) są coraz częściej stosowane do odbudowy protetycznej tkanek zęba. Dotychczas nie napotkano w piśmiennictwie artykułów dotyczących wpływu wieku zębiny korzeniowej na wytrzymałość połączenia wkładu z zębem. Celem pracy było scharakteryzowanie pod względem jakościowym i ilościowym adhezyjnego połączenia między wkładami FRC a tkankami zęba w dwóch przedziałach wiekowych: 18–25 lat i 48–55 lat. Podział na dwie grupy wiekowe, w których zastosowano odbudowę z użyciem wkładów FRC, wynikał z przewidywanych różnic w budowie i właściwościach zębiny młodej i starej. Wkłady zacementowano przy pomocy samotrawiącego systemu wiążącego oraz cementu kompozytowego. Próbki poddano działaniu siły wyciągającej (ang. pull-out) w specjalnie przystosowanym uchwycie, zapewniającym osiowość podczas prób wytrzymałościowych. Ostatnim etapem była analiza powierzchni otrzymanych przełomów w elektronowym mikroskopie skaningowym.
 

42
Zalety i wady różnych koncepcji mocowania uzupełnień stałych na implantach – przegląd piśmiennictwa
Pros and cons of various approaches to retaining implant-supported fixed prostheses – literary review
lek. dent. Borys Tomikowski, dr hab. n. med. Beata Dejak 

Streszczenie: W przypadku protez stałych osadzonych na implantach wybór pomiędzy uzupełnieniami przykręcanymi a cementowanymi pozostaje wśród lekarzy kwestią sporną. Niektórzy klinicyści stosują preferowane przez siebie rozwiązanie bez względu na sytuację kliniczną. W artykule dokonano przeglądu piśmiennictwa w celu omówienia zalet i wad każdej z metod mocowania. Przeanalizowano następujące czynniki: estetykę, możliwości usunięcia z podłoża, retencję, bierne dopasowanie oraz koszt uzupełnień przykręcanych i cementowanych wspartych na implantach. Ma to ułatwić wybór optymalnego sposobu mocowania protez stałych w różnych przypadkach klinicznych.
 

48
Złamanie guza szczęki w czasie usuwania zęba
Fracture of maxillary tuberosity during tooth extraction
dr hab. n. med. Anna Janas, lek. dent. Krzysztof Sokołowski, dr n. med. Patryk Siwik

Streszczenie: Celem pracy była retrospektywna analiza pacjentów ze złamanym guzem szczęki w trakcie usuwania zębów. Zabiegi ekstrakcji wykonywane były poza Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 6 w Łodzi.
 

52
Charakterystyka przyczyn złamań szkieletu czaszkowo-twarzowego w oparciu o doświadczenia kliniczne i sądowo-lekarskie
The characteristics of craniofacial skeleton fracture causes based on clinical and forensic medicine experience
lek. dent. Olga Parulska, lek. dent. Maciej Dobrzyński, dr n. med. Łukasz Szleszkowski

Streszczenie: Leczenie złamań szkieletu czaszkowo-twarzowego niezmiennie od wielu lat stanowi wiodący nurt w działalności wielu klinicznych oddziałów chirurgii szczękowo-twarzowej. Zarówno w Polsce, jak i na świecie od dawna prowadzi się badania epidemiologiczne, których celem jest wskazanie najczęstszych przyczyn takich urazów. Szczegółowa analiza przyczyn i okoliczności doznanych złamań twarzoczaszki pozwala na opracowanie odpowiednich działań zapobiegawczych. W oparciu o piśmiennictwo oraz obserwacje własne autorzy postanowili dokonać charakterystyki obecnie najczęściej występujących przyczyn złamań szkieletu czaszkowo-twarzowego. W pracy przedstawiono również trudności związane z oceną mechanizmu złamań twarzoczaszki w praktyce sądowo-lekarskiej.
 

66
Skuteczność usuwania wodorotlenku wapnia z kanałów korzeni zębów
The efficacy of removing calcium hydroxide from root canals
lek. dent. Piotr Wujec, prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka

Streszczenie: W przypadkach leczenia zakażonych kanałów, a także stanów zapalnych tkanek okołowierzchołkowych stosuje się preparaty antyseptyczne, np. wodorotlenek wapnia. Całkowite usunięcie tej pasty z kanału przed ostatecznym jego wypełnieniem jest bardzo ważne dla osiągnięcia pełnego sukcesu terapeutycznego. W pracy oceniono skuteczność usuwania pasty wodorotlenkowo-wapniowej przy użyciu czterech różnych technik płukania. Zastosowane techniki wykorzystują nowe urządzenia, które od niedawna są dostępne dla lekarzy.
 

78
Włókno szklane – zastosowanie we współczesnej stomatologii
Fibreglass – the application in modern dentistry
lek. dent. Agnieszka Lapis, dr n. med. Małgorzata Chruściel-Nogalska, dr n. med. Małgorzata Światłowska-Bajzert

Streszczenie: Artykuł jest przeglądem piśmiennictwa dotyczącym leczenia protetycznego z użyciem włókien szklanych. Omówiono w nim różne możliwości odbudowy protetycznej na bazie włókien szklanych zarówno w protezach stałych, jak też ruchomych. Niektóre z rozwiązań są bardzo popularne, a inne, przedstawione w artykule, to rozwiązania nietypowe i innowacyjne.
 

86
Odległe następstwa urazu – zatrzymany siekacz centralny w szczęce. Opis przypadku
Long term follow-up of trauma – retained central incisor in themaxilla. Case report
prof. dr hab. n. med. Grażyna Śmiech-Słomkowska, lek. dent. Agnieszka Szczech-Gawrych, dr n. med. Patrycja Pietrzak, dr n. med. Jerzy Foczpański

Streszczenie: Retencja górnych przyśrodkowych siekaczy dotyczy zazwyczaj pacjentów młodych, w okresie wczesnego uzębienia mieszanego. Wybór planu leczenia zależy od wielu czynników: wieku dziecka, wzorca wzrostu, rysów twarzy, warunków zgryzowych, stanu tkanek przyzębia, a także współpracy i oczekiwań pacjenta. Praca opisuje przypadek 12-letniej dziewczynki z pourazowo zatrzymanym prawym siekaczem przyśrodkowym w szczęce. Dotychczasowa opieka stomatologiczna i postępowanie ortodontyczne nie przyniosły oczekiwanych rezultatów i ząb nie został wprowadzony do łuku. Celem pracy jest zwrócenie uwagi na następstwa zbyt późnego rozpoczęcia leczenia. Wywiad, badanie pacjenta i dokładna analiza badań dodatkowych pozwoliły na ustalenie planu leczenia, który zakłada chirurgiczną ekstrakcję zatrzymanego siekacza, a następnie leczenie ortodontyczne z zamknięciem luki po brakującym zębie. Praca zawiera opis planu postępowania ortodontyczno-chirurgicznego oraz dwa alternatywne plany leczenia.
 

94
Ocena poziomu wiedzy lekarzy dentystów i studentów stomatologii na temat anoreksji i bulimii
The evaluation of the level of dental practitioners’ and dentistry students’ knowledge concerning anorexia and bulimia
Marta Żęcin, Roksana Piętka, dr n. med. Joanna Kunert

Streszczenie: W zaburzeniach odżywiania na tle psychicznym: anorexia nervosa oraz bulimia nervosa obok objawów ogólnoustrojowych występują
liczne zaburzenia w obrębie jamy ustnej. Znajomość zmian chorobowych w jamie ustnej w przebiegu anoreksji i bulimii pozwala stomatologom aktywnie uczestniczyć w diagnozowaniu pacjentów z zaburzeniami odżywiania, a także w zapobieganiu wczesnym i odległym powikłaniom tych chorób w narządzie żucia. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy lekarzy dentystów i studentów stomatologii na temat objawów anoreksji i bulimii, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń występujących w jamie ustnej. Badaniem ankietowym objęto 61 lekarzy stomatologów oraz 50 studentów stomatologii. Ankieta zawierała pytania dotyczące znajomości objawów zewnątrz- i wewnątrzustnych anoreksji i bulimii, doświadczeń zawodowych oraz podejmowania działań w zakresie profilaktyki drugorzędowej. Otrzymane wyniki pozwalają wnioskować, że znajomość objawów klinicznych anoreksji i bulimii w jamie ustnej, zarówno wśród lekarzy, jak i studentów, jest niewystarczająca, co może być przyczyną słabego angażowania się badanych w proces diagnostyczny i wtórną profilaktykę pacjentów z zaburzeniami odżywiania na tle psychicznym. 
 

106
Zmiany w anatomii warg związane z wiekiem – przegląd piśmiennictwa
Age-related changes in the anatomy of lips – literature review
dr n. med. Izabella Dunin-Wilczyńska, lek. dent. Łukasz Sidorowicz, lek. dent. Eliza Wallner, lek. dent. Marek Sanecki, lek. dent. Wojciech Robel, lek. dent. Katarzyna Olszewska

Streszczenie: Współczesne leczenie ortodontyczne opiera się na paradygmacie tkanek miękkich, a zatem dąży do uzyskania ich prawidłowych proporcji. W związku z coraz większą grupą pacjentów dorosłych decydujących się na podjęcie leczenia ortodontycznego ważne jest dokładne poznanie procesów i zmian zachodzących w proporcjach tkanek miękkich twarzy wynikających z procesów starzenia. Pomimo zakończonego wzrostu u dorosłych dochodzi do wielu zmian w strukturze i położeniu tkanek miękkich twarzy, co wpływa m.in. na zmianę pionowych relacji warg i zębów zarówno w spoczynku, jak i w uśmiechu. Wiedza na ten temat jest szczególnie ważna przy planowaniu leczenia ortodontycznego.
 

EDUKACJA


114
Ogólnopolski Program Edukacyjny Repetitio est... 6/12


118
Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie


120
Polecane szkolenia


122
Znalezione w DENTOnet.pl


PERYSKOP


124
Dlaczego podejmujemy nietrafne decyzje?
Justyna Pająk

Lubimy postrzegać siebie jako istoty racjonalne, wydające rozsądne, wyważone sądy i oceny. Podobne myślenie przenosimy często na pacjentów, zakładając, że na podstawie okrojonych informacji są oni w stanie podjąć najlepsze dla siebie decyzje dotyczące rozpoczęcia i kontynuacji leczenia. Jednakże psychologia nie do końca zgadza się z tymi poglądami. Specjaliści zwracają uwagę na to, że często niezwykle umiejętnie i sprawnie analizujemy rzeczywistość, a mimo to każdego dnia zdarza się nam podejmować szereg błędnych decyzji i dokonywać nietrafnych wyborów. Pół biedy, gdy chodzi o sprawy o minimalnym znaczeniu, jak np. nietrafiony zakup czy zły wybór miejsca na weekendowy wypoczynek. Błędne deczyje potrafią być jednak znacznie bardziej brzemienne w skutki. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nasze decyzje często nie są tak trafne, jak byśmy chcieli? W niniejszym artykule przyjrzę się jednej z przyczyn takiego stanu rzeczy, a mianowicie podstawowym skrótom myślowym, które prowadzą do błędów we wnioskowaniu i ocenie sytuacji. Przeanalizuję je z poziomu gabinetu stomatologicznego, skupiając się zarówno na sposobie postrzegania rzeczywistości przez pacjenta, jak i przez samego lekarza dentystę.
 

PORADNIA


128
Trendy131
Polecane produkty


DOTYK HISTORII


132
Z kącika archiwisty - Kloss i Borewicz mieli próchnicę, czyli akcentów stomatologicznych w filmie polskim. Ciąg dalszy
Marcin Otto


PO GODZINACH


134
Krzyżówka z hasłem
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl