E‑DENTICO 5(57)/2015

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 3 dni
Cena: 45,00 zł 45.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Kod produktu: 396D-86197

Opis

Spis treści

 MISTRZOWIE STOMATOLOGII – MAŁGORZATA PIETRUSKA
 
8
Zintegrowane postępowanie wielospecjalistyczne w leczeniu deformacji bezzębnego wyrostka – opis dwóch przypadków
Integrated multidisciplinary treatment of edentulous ridge deformities – report of two cases 
prof. dr hab. n. med. Małgorzata D. Pietruska, dr hab. n. med. Jan K. Pietruski, dr n. med. Anna Bernaczyk
 
Streszczenie: Ubytki bezzębnego wyrostka stanowią poważny problem terapeutyczny, którego rozwiązanie niejednokrotnie wymaga wdrożenia zintegrowanego leczenia wielodyscyplinarnego. W niniejszej pracy, w oparciu o dwa przypadki kliniczne, zaprezentowano sekwencję procedur chirurgicznych i ortodontycznych, dzięki którym uzyskano taką korektę konturu tkanek miękkich, która pozwoliła na wykonanie uzupełnień protetycznych imitujących naturalne uzębienie. Szczególną uwagę zwrócono na przedstawienie możliwości wykorzystania wolnego przeszczepu tkanek miękkich onlay–interpositional do augmentacji rozległych deformacji bezzębnego wyrostka oraz ekstruzji ortodontycznej
do korekty uszkodzeń tkanek miękkich na zębach ograniczających braki międzyzębowe.

 
26
Leczenie uogólnionego agresywnego zapalenia przyzębia – opis przypadku
Treatment of generalized aggressive periodontitis – case report 
dr n. med. Ewa Dolińska, Anna Poteralska, Dorota Haraś, Karolina Borzym, Anna Wróblewska, dr hab. n. med. Jan K. Pietruski, prof. dr hab. n. med. Małgorzata D. Pietruska
 
Streszczenie: Agresywne zapalenia przyzębia (AP) to grupa gwałtownie postępujących postaci zapalenia przyzębia, diagnozowana u osób ogólnie zdrowych. Choroby te charakteryzują się dynamiczną utratą przyczepu i kości wyrostka zębodołowego oraz częstym występowaniem rodzinnym. Pacjenci chorujący na AP nie stanowią jednolitej grupy, różnie też odpowiadają na leczenie periodontologiczne. Leczenie agresywnych postaci zapaleń przyzębia jest trudne i wymaga ścisłej współpracy pacjenta z lekarzem. Efekt leczenia jest często nieprzewidywalny i zależy od stopnia zaawansowania choroby, wczesnego rozpoznania oraz subordynacji pacjenta. W pracy opisano przypadek leczenia uogólnionego agresywnego zapalenia przyzębia w obserwacji długoterminowej.


38
Terapia fotodynamiczna w leczeniu liszaja płaskiego jamy ustnej – opis przypadków
Photodynamic therapy in the treatment of oral lichen planus – case report
dr n. med. Magdalena Sulewska, lek. dent. Marta Wróblewska, dr n. med. Ewa Duraj, dr n. med. Stefan Sobaniec, prof. dr hab. n. med. Małgorzata D. Pietruska

 
PRAKTYKA

 
52
Nowotwory XXI wieku – obraz kliniczny chorych z nowotworami głowy i szyi, leczonych w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2010–2013
Cancers of the 21st century – a clinical picture of patients with head and neck neoplasms treated at the Department of Craniomaxillofacial Surgery of the Medical University of Łódź in the years 2010–2013
dr n. med. Bogna Zielińska-Kaźmierska, lek. dent. Eliza Kołek, lek. dent. Agnieszka Kozioł, lek. dent. Mateusz Radwański

Streszczenie: Cel: Celem pracy jest analiza chorych leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej UM w Łodzi w latach 2010–2013 oraz zwrócenie szczególnej uwagi na profilaktykę i prewencję nowotworów tego obszaru.
Materiał i metody: Analizie poddano 142 historie medyczne pacjentów hospitalizowanych w Klinice w latach 2010–2013. Pod uwagę wzięto płeć, wiek, pierwotną lokalizację, kliniczne zaawansowanie i występowanie czynników ryzyka. W pracy uwzględniono też średni czas zgłoszenia się pacjentów do szpitala od momentu zaobserwowania pierwszych objawów. 
Wyniki: Odnotowano częstsze występowanie nowotworów głowy i szyi u mężczyzn (1,5 : 1). Średni wiek zgłaszających się chorych wynosił 60,4 ± 11,7 lat w grupie mężczyzn oraz 65,4 ± 13 lat w grupie kobiet. W większości przypadków (88) chorzy zgłaszali się z T2 oraz T4 stopniem zaawansowania nowotworu. Czynniki ryzyka obserwowano u 63 pacjentów. Średni czas od pojawienia się pierwszych objawów do zgłoszenia się do szpitala wynosił 8,5 ± 10,8 miesiąca.
Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują na wzrost zachorowań na nowotwory głowy i szyi w latach 2010–2013. Mimo łatwego dostępu do badania jamy ustnej podczas wizyt stomatologicznych i możliwości obserwacji pojawiających się zmian przez samego pacjenta, kliniczne zaawansowanie nowotworów tej okolicy jest wysokie (T2, T3, T4). Przeprowadzone przez autorów badania wskazują na odkładanie wizyty
u lekarza, mimo wystąpienia pierwszych niepokojonych objawów. 

 
58
Choroba okluzyjna w nawiązaniu do filozofii okluzyjnej Dawsona
Dawson's philosophy of occlusal disease 
lek. dent. Joanna Białas, dr n. med. Katarzyna Tomikowska
 
Streszczenie: W pracy przedstawiono koncepcję choroby okluzyjnej amerykańskiego dentysty, dr. Petera Dawsona, który wraz ze współpracownikami stworzył schemat diagnozowania i leczenia pacjentów wymagających tzw. terapii okluzyjnej. Artykuł opisuje pojęcie relacji centralnej i metodę jej rejestracji według dr. Petera Dawsona Poruszane zagadnienia są przydatne dla lekarzy zajmujących się leczeniem protetycznym i ortodontycznym. Opisana metoda może ułatwić przebieg leczenia, a tym samym zmniejszyć ryzyko niepowodzenia Na etapie planowania i terapii.


70
Nadziąślaki – charakterystyka kliniczna oraz ocena epidemiologiczna na podstawie materiału Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Epulides – clinical characteristics and epidemiological asessment based on material of the Department of oral Surgery, Medical University of Warsaw 
lek. dent. Lidia Gefrerer, dr n. med. Wojciech Popowski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz
 
Streszczenie: Nadziąślaki są to łagodne, ograniczone zmiany rozrostowe dziąsła wyrostka zębodołowego lub części zębodołowej żuchwy. Zmiany te wykazują zróżnicowany obraz kliniczny i histopatologiczny. Na przestrzeni 10 lat w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej WUM zdiagnozowano 889 guzów łagodnych jamy ustnej, wśród których najliczniejszą grupę – 376 przypadków – stanowiły zlokalizowane zmiany rozrostowe dziąseł. Analizie poddano następujące parametry: wiek, płeć chorych, umiejscowienie oraz typ nadziąślaków. Wyniki są zgodne z dostępnym piśmiennictwem i potwierdzają częstsze występowanie nadziąślaków u kobiet. Spośród metod fizjoterapeutycznych dobrze przebadane są krioterapia oraz laseroterapia. Obiecujące efekty daje magnetoterapia przedzabiegowa oraz użycie taśm fizjoterapeutycznych.
 

78
Leczenie zachowawcze rozległej zębopochodnej zmiany okołowierzchołkowej – opis przypadku
Conservative treatment of extensive periapical lesion of odontogenic origin – case report 
lek. dent. Marta Kaźmierczyk-Winciorek, dr n. med. Aleksandra Hilt
 
Streszczenie: W pracy przedstawiono przypadek 16-letniego pacjenta, który zgłosił się do Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Instytutu Stomatologii w Łodzi. Celem wizyty była konsultacja dotycząca wyczuwalnego palpacyjnie wygórowania na wyrostku zębodołowym szczęki od strony przedsionka jamy ustnej, w okolicy zębów siecznych. Po przeprowadzeniu badania klinicznego oraz radiologicznego zdiagnozowano obecność zmiany osteolitycznej o charakterze torbieli korzeniowej. Pacjent był przygotowywany do chirurgicznego zabiegu resekcji korzenia zęba przyczynowego oraz wyłuszczenia istniejącej zmiany.


84
Rola samobadania jamy ustnej i oceny czynników ryzyka jako element stomatologicznej profilaktyki onkologicznej
The role of mouth self-examination and risk factors evaluation as an element of dental and oncological prophylaxis 
lek. dent. Małgorzata Janowska-Bugaj, dr hab. n. med. Sebastian Kłosek
 
Streszczenie: Mimo że rak jamy ustnej rozwija się w miejscach niekiedy trudnych do badania, potencjalnie wcześnie można zapobiec jego rozwojowi poprzez eliminację znanych czynników ryzyka, jak i wprowadzenie algorytmu samobadania, zwłaszcza u pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka. W populacji występuje znaczący brak świadomości onkologicznej w zakresie nowotworów jamy ustnej. Celem badania była ocena czynników ryzyka raka jamy ustnej, świadomości onkologicznej i przeprowadzania samobadania jamy ustnej przez pacjentów zgłaszających się do gabinetu z niepok ojem onkologicznym.


92
Metody badania parametrów wytrzymałości mechanicznych materiałów kompozytowych
Evaluation methods of mechanical parameters of composite meterials 
lek. dent. Magdalena Podlewska, mgr inż. Joanna Nowak, lek. dent. Konrad Półtorak, dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski, prof. nadzw., dr hab. n. med. Monika Łukomska-Szymańska
 
Streszczenie: Głównym celem badań właściwości mechanicznych i fizyko-chemicznych jest porównanie parametrów wytrzymałościowych Kompozytów. Wyniki te stanowią ważne kryterium oceny przydatności klinicznej tych materiałów. W badaniach laboratoryjnych najczęściej poddaje się ocenie: wytrzymałość na trójpunktowe zginanie, średnicową wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na ściskanie i twardość. W pracy przedstawiono charakterystykę tych metod badań materiałów stomatologicznych.
 

100
Postępowanie w przypadku złożonego urazu zębów siecznych szczęki – opis przypadku
Therapeutic procedure in case of a complex trauma of maxillary incisors – case report 
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Emerich, lek. dent. Magdalena Anna Czyżnikiewicz
 
Streszczenie: Leczenie pourazowych uszkodzeń w obrębie zębów stałych w wieku rozwojowym należy do trudniejszych zagadnień stomatologii dziecięcej, ze względu na mnogość możliwych powikłań wzmaganych przez proces wzrostowy. Praca przedstawia przypadek złożonego urazu w obrębie zębów siecznych szczęki u 15-letniego chłopca, obejmujący całkowite wybicie zęba 12 oraz wbicie zębów 11, 21 z perforacją dna jamy nosowej. Opisano możliwe powikłania oraz metody powszechnie stosowane w terapii pourazowej zębów.


EDUKACJA

 
110
Ogólnopolski Program Edukacyjny Repetitio est… 5/15

 
116
Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie

 
118
Znalezione w DENTOnet.pl
 
 
PERYSKOP

 
120
Ocena umiejętności „miękkich” lekarza podczas rozmowy z pacjentem po badaniu – na podstawie przeprowadzonych w całej Polsce 200 badań „Tajemniczy Pacjent w Przychodni”
Mariusz Oboda
 
 
124
Dentysta jako marketer gabinetu stomatologicznego
Dentist as a dental surgery marketer
dr n. ekon. Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska

 
PORADNIA
 
132
Polecane produkty

  
PO GODZINACH

 
134
Z Kącika Archiwisty - Tragizm Horacego Wellsa 
Marcin Otto

 
138
Krzyżówka z hasłem
 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl