E‑DENTICO 5(51)/2014

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 3 dni
Cena: 45,00 zł

Cena regularna:

45.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Kod produktu: 3658-48591

Opis

Spis treści

TEMAT NA CZASIE - LARYNGOLOGIA A STOMATOLOGIA
 
8
Endoskopowe dojście do zatoki szczękowej – opis przypadków
Endoscopic approach to the maxillary sinus – case reports
dr n. med. Katarzyna Bojanowska-Poźniak, dr n. med. Marcin Mazerant, dr n. med. Izabela Olejniczak, dr hab. n. med. Wioletta Pietruszewska, prof. nadzw. dr hab. n. med. Magdalena Józefowicz-Korczyńska, prof. nadzw. 
 
Streszczenie: Endoskopowa wewnątrznosowa czynnościowa operacja (FESS) zmian w zatokach szczękowych (np. pochodzenia stomatologicznego) jest mało inwazyjną i efektywną metodą leczenia chirurgicznego, która w ostatnich latach zastąpiła radykalną operację zatok szczękowych metodą Caldwella–Luca. W pracy przedstawiono trzy odmienne przypadki izolowanych zmian chorobowych zatoki szczękowej pacjentów, u których zastosowano endoskopową czynnościową operację FESS. Zwrócono uwagę na to, że pacjenci przed kwalifikacją do tego zabiegu zawsze muszą mieć wykonaną tomografię zatok przynosowych, która umożliwia wstępnie ustalenie charakteru zmian, choć ostateczne rozpoznanie można postawić dopiero podczas zabiegu operacyjnego i po ocenie histopatologicznej materiału z zatok.
 

16
Zębopochodne ropnie i ropowice szyi
Odontogenic abscesses and phlegmon of the neck
dr n. med. Izabela Olejniczak, dr n. med. Katarzyna Bojanowska-Poźniak, dr hab. n. med. Magdalena Józefowicz-Korczyńska, prof. nadzw. dr hab. n. med. Wioletta Pietruszewska, prof. nadzw. 
 
Streszczenie: Ropnie i ropowice szyi występują rzadko, głównie jako powikłanie próchnicy zębów oraz stanów zapalnych w jamie ustnej. Do najczęstszych objawów należy obrzęk, bolesność palpacyjna szyi oraz gorączka. W przypadku zaawansowanych zmian zapalnych może dojść do zapalenia śródpiersia oraz posocznicy, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia pacjenta. Celem pracy było przedstawienie przypadków 12 pacjentów z zębopochodnymi zmianami ropnymi szyi leczonych w Klinice Laryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2012–2014. Oceniono wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych, mikrobiologicznych, zastosowane leczenie chirurgiczne i farmakologiczne, towarzyszące schorzenia ogólnoustrojowe oraz przebieg kliniczny choroby.
 

24
Zanikowy nieżyt błony śluzowej gardła u pacjentów po usunięciu migdałków podniebiennych
Chronic atrophic pharyngitis in patients after tonsillectomy
dr n. med. Grzegorz Mazur, dr hab. n. med. Magdalena Józefowicz-Korczyńska, prof. nadzw. 
 
Streszczenie: Wstęp: Badania odległych skutków tonsillektomii są przedmiotem nielicznych publikacji. Celem pracy była ocena dolegliwości i stanu błony śluzowej gardła u osób po tonsillektomii w okresie dłuższym niż 6 miesięcy.
Materiał i metody: Badaniami objęto 165 pacjentów, u których wykonano zabieg tonsillektomii w Oddziale Laryngologicznym Wojewódzkiego Szpitala w Bełchatowie. Grupę porównawczą stanowiło 40 osób bez dolegliwości ze strony gardła. U wszystkich przeprowadzono badanie podmiotowe i przedmiotowe, badania dodatkowe i cytologiczne wymazu z tylnej ściany gardła.
Wyniki: U pacjentów po tonsillektomii najczęstszymi objawami były: uczucie drapania (80,6%) i suchości w gardle (78,8%). Stwierdzono znaczny spadek częstości ostrych infekcji gardła u tych chorych i statystycznie istotne zmniejszenie wilgotności błony śluzowej gardła w porównaniu z grupą osób zdrowych. Cytologiczne cechy zmian zanikowych błony śluzowej gardła rozpoznano u 72% osób.
Wnioski: Ocena pacjentów i badania błony śluzowej gardła potwierdzają, że u większości pacjentów zabieg tonsillektomii sprzyja powstaniu przewlekłego zanikowego nieżytu gardła. Zastosowane własne metody, a zwłaszcza ocena cytologiczna, może stanowić cenne uzupełnienie badania laryngologicznego u osób po tonsillektomii.
 

34
Rak ślinianki podżuchwowej – trudności diagnostyczne i terapeutyczne
Submandibular gland cancer – diagnostic and therapeutic difficulties
dr n. med. Izabela Olejniczak, dr n. med. Katarzyna Bojanowska-Poźniak, dr n. med. Marcin Mazerant, dr hab. n. med. Magdalena Józefowicz-Korczyńska, prof. nadzw. 
 
Streszczenie: Wstęp: Guzy złośliwe w śliniankach podżuchwowych stanowią 35–50% wszystkich nowotworów o tej lokalizacji, a ich odsetek wzrasta wraz z wiekiem chorych.
Materiał i metoda: Na podstawie dokumentacji medycznej przeprowadzono retrospektywną analizę 30 przypadków guzów złośliwych ślinianek podżuchwowych leczonych w latach 1990–2009.
Wyniki: Trzydziestu pacjentów (18 kobiet i 12 mężczyzn w wieku 17–81 lat) leczono chirurgicznie z powodu nowotworu złośliwego ślinianki podżuchwowej. Najczęściej rozpoznawano raka gruczołowo-torbielowatego i raka płaskonabłonkowego (łącznie 18 przypadków). U 29 chorych przeprowadzono usunięcie ślinianki podżuchwowej z guzem, a w 19 przypadkach operację węzłową. U 15 chorych leczenie chirurgiczne skojarzono z napromienianiem, w tym u 2 dodatkowo z chemioterapią. U 12 pacjentów stwierdzono wznowę procesu nowotworowego, 12 chorych zmarło w przebiegu choroby nowotworowej.
Wnioski: Pacjenci z nowotworami złośliwymi ślinianek podżuchwowych leczeni chirurgicznie wymagają kontroli i długiego czasu obserwacji, ze względu na możliwość wznów i niepomyślne rokowanie.
 

PRAKTYKA
 

46
Kamica ślinianek podżuchwowych – opis przypadków
Sialolithiasis of submandibular salivary glands – case report
dr n. med. Bogna Zielińska-Kaźmierska, Karolina Majkowska, Agnieszka Kozioł, Eliza Kołek, dr n. med. Bogusława Manowska 
 
Streszczenie: Kamica ślinowa jest częstym schorzeniem dużych gruczołów ślinowych. Kamienie najczęściej występują w śliniance podżuchwowej. Na podłożu kamicy często dochodzi do powstania stanu zapalnego i bakteryjnych nadkażeń ślinianki. Autorzy przedstawili przypadki trzech pacjentów w wieku 23, 52 oraz 60 lat, którzy przez długi czas borykali się z przykrymi dolegliwościami wynikającymi z powikłanej kamicy ślinowej. Nawracające stany zapalne ślinianek, konieczność codziennych wizyt w specjalistycznych ośrodkach zmuszały pacjentów do częstego korzystania z urlopów chorobowych, niekorzystnie wpływając na ich życie zarówno zawodowe, jak i prywatne.
 

54
Indywidualnie formowane wkłady z włókna szklanego
Individually moulded glass fibre reinforced composite posts
lek. dent. Michał Biały, dr n. med. Tomasz Dąbrowa, dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz, prof. nadzw. 
 
Streszczenie: Na rynku stomatologicznym dostępne są standardowe i indywidualne wkłady z włókna szklanego. Mimo wielu wskazań do zastosowania fabrycznie ukształtowanych wkładów z włókna szklanego, spotyka się sytuacje, w których ich użycie może być problematyczne. Dzieje się tak w przypadku nadmiernego poszerzenia ujścia kanału, a także tam, gdzie są zakrzywione kanały, w których nie ma możliwości wprowadzenia wkładu na optymalną głębokość. Jednym z proponowanych rozwiązań jest jego indywidualne ukształtowanie z włókna szklanego. Elastyczność włókna przed polimeryzacją oraz możliwości jego połączenia pozwalają na dowolne kształtowanie dociętych elementów, np. umożliwiając zmianę osi wkładu w przypadku odbudowy zębów zrotowanych, wychylonych lub przechylonych. Indywidualnie ukształtowane wkłady stanowią interesującą możliwość wykorzystania włókna szklanego w trudnych przypadkach klinicznych odbudowy zęba po leczeniu endodontycznym.
 

60
Rewaskularyzacja jako metoda endodoncji regeneracyjnej alternatywna dla leczenia kanałowego
Revascularization as a regenerative endodontics method alternative to root canal treatment
lek. dent. Ewa Domagała, dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski, prof. nadzw. dr n. med. Katarzyna Banaszek 
 
Streszczenie: W przypadku zainfekowania miazgi zęba bakteriami próchnicotwórczymi lub jej obumarcia na skutek innych czynników standardem postępowania pozostaje nadal klasyczne leczenie endodontyczne. Jednakże ogromnym zainteresowaniem nowoczesnej stomatologii cieszą się metody endodoncji regeneracyjnej, które mogą stanowić alternatywę dla leczenia tradycyjnego. Rewaskularyzacja oznacza ponowne wrośnięcie naczyń w martwiczą ischemicznie i niezainfekowaną tkankę, czyli – w przypadku zęba – w miazgę. Można wyróżnić dwa stomatologiczne odniesienia tego terminu. Pierwsze, biologiczne, dotyczy przypadku samoistnego uruchomienia w organizmie procesów regeneracyjnych, a drugie odniesienie, medyczne, dotyczy jednej z metod endodoncji regeneracyjnej, indukującej proces formowania nowej tkanki w jamie zęba. Poprzez wdrażanie modyfikacji różnych etapów tej nowatorskiej metody czynione są starania, aby osiągnąć jak najkorzystniejsze warunki i jak największe prawdopodobieństwo zaistnienia w zębach z martwą miazgą procesów regeneracyjnych. Niniejsza praca systematyzuje etapy metody rewaskularyzacji i dostępne badania nad próbami wprowadzenia jej ulepszeń.
 

76
Ocena stanu błony śluzowej jamy ustnej za pomocą systemu ViziLite
Evaluation of oral mucosa condition using ViziLite system
dr n. med. Monika Ratajek-Gruda, dr n. med. Jolanta Białkowska-Głowacka, prof. dr hab. n. med. Grażyna Grzesiak-Janas 
 
Streszczenie: Błona śluzowa jamy ustnej narażona jest na różne czynniki, które mogą prowadzić do powstania zmian nowotworowych. Nieprawidłowości powinny być wnikliwie badane z wykorzystaniem różnych metod diagnostycznych. Celem pracy była ocena stanu błony śluzowej jamy ustnej z wykorzystaniem systemu ViziLite w profilaktyce choroby nowotworowej. Badaniami objęto 32 pacjentów ze zmianami patologicznymi na błonie śluzowej jamy ustnej, wśród których stwierdzono, po weryfikacji histopatologicznej, stany zapalne, przedrakowe i nowotwór.
 

82
Wpływ postawy rodziców wobec leczenia stomatologicznego i nawyków higienicznych na postawę prezentowaną przez dzieci w wieku przedszkolnym – badanie ankietowe
The impact of parents’ attitude to oral health on the attitude displayed by preschool children – survey study
Anna Stróżyńska, Natalia Kopacz, Mai Linh Anna Pham Thi, dr n. med. Anna Turska-Szybka
 
Streszczenie: Właściwe przygotowanie dziecka przez rodziców i ich nastawienie do wizyty u lekarza dentysty może mieć wpływ na kształtowanie obecnej oraz późniejszej postawy dziecka wobec leczenia stomatologicznego i jego nawyków higienicznych. Celem pracy jest analiza, czy postawy rodziców wobec zdrowia jamy ustnej mają wpływ na postawę prezentowaną przez dziecko. Badaniem ankietowym objęto 55 rodziców i ich dzieci w wieku przedszkolnym (3–6 lat). Ankieta zawierała pytania wspólne dla rodzica i dziecka oraz pytania dodatkowe, mające na celu pomoc w analizie uzyskanych wyników. Odsetek zgodnych odpowiedzi na pytania wspólne dla rodzica i dziecka wyniósł 49–67%. Rodzice są głównym źródłem wiedzy dzieci na temat utrzymania higieny jamy ustnej, a 73% z nich instruuje, jak myć zęby. Dzieci trafnie odgadują odczucia rodzica i jego stosunek wobec leczenia stomatologicznego.
 

92
Zastosowanie bogatopłytkowej fibryny (PRF) w gojeniu ran na podniebieniu po pobraniu przeszczepu łącznotkankowego – opis przypadków
The use of platelet-rich fibrin (PRF) in the healing of wounds of the palate after connective tissue graft removal – case study
lek. dent. Marta Cieślik-Wegemund, lek. dent. Agnieszka Olszewska, dr n. med. Małgorzata Skucha-Nowak, dr n. med. Magdalena Kubicka-Musiał, dr n. med. Katarzyna Mocny-Pachońska, dr n. med. Hanna Hüpsch-Marzec, dr n. med. Beata Wierucka-Młynarczyk, dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz 
 
Streszczenie: Pobranie przeszczepu tkanki łącznej z podniebienia wiąże się z możliwością powstania nadmiernego krwawienia i martwicy w miejscu dawczym. Dzięki uwalnianiu licznych czynników wzrostu w procesie gojenia ran udział bierze membrana zbudowana z bogatopłytkowej fibryny (PRF). Wpływa ona na mechanizmy naprawcze w miejscu dawczym, pobudzając angiogenezę i proliferację nabłonka, a także ma dobre właściwości hemostatyczne.
 

98
Leczenie farmakologiczne bólu ostrego w stomatologii. Część 1
dr n.med. Anna Przeklasa-Muszyńska
 
Streszczenie: Naturalną konsekwencją przerwania ciągłości tkanek jest ból ostry (pooperacyjny), który jest zjawiskiem samoograniczającym się, najbardziej nasilonym w pierwszych dobach po zabiegu i stopniowo zmniejszającym się wraz z procesem gojenia tkanek. Na odczuwanie bólu przez pacjenta wpływa nie tylko rodzaj zabiegu operacyjnego, jego rozległość, ale przede wszystkim postępowanie przeciwbólowe w tym okresie. Postępowanie przeciwbólowe (uśmierzanie bólu ostrego) powinno być częścią składową planu leczenia pacjenta po przeprowadzonym zabiegu, gdyż brak skutecznego uśmierzenia bólu może być przyczyną występowania
wielu powikłań. 
 

EDUKACJA
 

104
Ogólnopolski Program Edukacyjny Repetitio est... 5/14
 
 
108
Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie
 

110
Znalezione w DENTOnet.pl
 

PORADNIA
 

114
Trendy
 

PERYSKOP
 

116
Reaktancja – opór psychologiczny pacjenta wywołany postawą lekarza
Mariusz Oboda 
 

120
Z forum DENTOnet.pl wzięte...
 
 
128
Wybrane pozamedyczne obowiązki lekarzy dentystów
dr n. ekon. Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska 
 

PO GODZINACH
 

132
Z kącika Archiwisty - …i haczyk do powieszenia, czyli jak sprzedać szczoteczkę
Marcin Otto
 

134
Krzyżówka z hasłem
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl