E‑DENTICO 5(39)/2012

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 3 dni
Cena: 45,00 zł 45.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Kod produktu: DE9B-46295_20160914134335

Opis

Spis treści

TEMAT NA CZASIE – PERIODONTOLOGIA
 
8
Opieka periodontologiczna przed, w trakcie i po leczeniu implantoprotetycznym
Periodontal care before, during and after an implantoprosthetic therapy
dr n. med. Wojciech Bednarz 

Streszczenie: Na podstawie dostępnej literatury i doświadczeń własnych przedstawiono sposób postępowania periodontologicznego w fazie poprzedzającej leczenie implantologiczne, w jego trakcie i w fazie podtrzymującej. Ma ono na celu utrzymanie optymalnego stanu klinicznego lub poprawę warunków tkanek otaczających zęby i implanty.
 

22
Czy zapalenia przyzębia mają związek z nowotworami? Przegląd piśmiennictwa
Is periodontitis associated with cancer? Literature review
lek. dent. Dariusz Chrzęszczyk, prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka

Streszczenie: Każdego roku wzrasta liczba nowo wykrytych przypadków choroby nowotworowej w Polsce i na świecie. Tendencję zwyżkową wykazują też statystyki umieralności. W związku z tym poszukiwane są nowe i lepsze metody diagnostyki i leczenia. Ważnym elementem w terapii każdej choroby jest jej etiologia. Identyfikacja czynników ryzyka i ich eliminacja lub kontrola znacząco zmniejsza zachorowalność i umożliwia wprowadzenie skutecznego leczenia przyczynowego. Coraz więcej autorów identyfikuje zapalenie przyzębia jako czynnik ryzyka rozwoju nowotworów. Doniesienia takie obejmują nowotwory narządowe (trzustka, prostata, płuca) oraz raki jamy ustnej i gardła. Jednakże wyniki tych badań nie są jednoznaczne. Najbardziej prawdopodobnymi przyczynami takiej sytuacji są błędy metodologiczne niektórych prac. Obejmują one nieprawidłową diagnostykę zapaleń przyzębia (liczba zębów jako wykładnik choroby), niereprezentatywność próby oraz brak odpowiedniej liczby prac kohortowych, dających możliwość przeprowadzenia metaanaliz. Z tego powodu konieczne są dalsze poprawne metodologicznie badania nad związkiem zapaleń przyzębia z chorobami nowotworowymi.
 

32
Wykorzystanie bezkomórkowej matrycy kolagenowej w chirurgii periodontologicznej
Therapeutic use of acellular dermal matrix inperiodontal surgery
lek. dent. Bartłomiej Górski, prof. dr hab. n. med. Renata Górska

Streszczenie: AlloDerm® jest pozbawioną komórek matrycą kolagenową pozyskiwaną z ludzkiej skóry w wieloetapowym procesie technologicznym. W ciągu ostatnich 15 lat materiał ten znalazł zastosowanie nie tylko w medycynie ogólnej, ale też w chirurgii periodontologicznej. W określonych przypadkach klinicznych AlloDerm® może być substytutem przeszczepu podnabłonkowej tkanki łącznej podczas leczenia recesji dziąsłowych. W ostatnich latach matryca była stosowana również w rekonstrukcji tkanek miękkich dziąsła i w korekcie nieprawidłowości dziąsłowych wokół implantów. Niestety brak jest dokładnych randomizowanych badań klinicznych dotyczących zastosowania materiału AlloDerm® w chirurgii periodontologicznej. Uniemożliwia to przeprowadzenie dokładnej analizy, mimo że jest on atrakcyjną alternatywą, która może znaleźć potencjalne zastosowanie w praktyce periodontologicznej.
 

40
Ocena skuteczności zastosowania chlorheksydyny w zapobieganiu infekcji ran pozabiegowych w chirurgii jamy ustnej – na podstawie piśmiennictwa
The efficacy of chlorhexidine in the prevention of posttreatment wound infections in oral surgery based on the available literature
lek. dent. Dorota Wójcik, lek. dent. Marcin Berger, lek. dent. Leszek Szalewski, dr n. med. Janusz Borowicz

Streszczenie: Infekcja ran pozabiegowych jest jednym z najbardziej niekorzystnych powikłań w procesie gojenia. Dlatego zapobieganie zakażeniu przez ograniczenie liczby drobnoustrojów w ranie, a także uniemożliwienie ich namnażania jest kluczowym celem w miejscowym leczeniu ran. Powikłania są dodatkowym obciążeniem dla chorego, narażającym pacjenta na niepotrzebny ból czy opóźnienie gojenia, a tym samym przedłużoną hospitalizację oraz wzrost kosztów leczenia. Chlorheksydyna, znana od 1950 roku, jest bardzo często stosowana w celu zapobiegania zakażeniom. Autorzy, na podstawie dostępnego piśmiennictwa, próbowali zebrać wszystkie właściwości chlorheksydyny, takie jak: szeroki zakres działania, mała liczba działań niepożądanych, brak działania toksycznego oraz niezwykła skuteczność, dzięki którym wciąż cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem i nadal prowadzi się badania w celu stworzenia nowych, udoskonalonych preparatów antyseptycznych zawierających chlorheksydynę.
 

50
Analiza estetyczna uśmiechu u pacjentów z chorobą przyzębia
The aesthetic analysis of a smile in patients with periodontal diseases
lek. dent. Bartłomiej Górski

Streszczenie: Coraz częściej przyczyną wizyty w gabinecie stomatologicznym pacjentów z chorobą przyzębia jest chęć poprawy estetyki. Wzrasta w związku z tym znaczenie analizy parametrów oceniających estetykę uzębienia. Równie istotna jest analiza profilu tkanek miękkich otaczających zęby oraz wyglądu warg i twarzy. Współczesne leczenie periodontologiczne powinno zatem poza zachowaniem i/lub przywróceniem funkcjonalności uzębienia także poprawiać estetykę.
 

PRAKTYKA


60
Powtórne leczenie endodontyczne – rola rozpuszczalników organicznych w usuwaniu gutaperki z kanałów korzeniowych
Root canal retreatment – the role of organic solvents in guttapercha removal from root canals
dr n. med. Agnieszka Kozuń, prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka

Streszczenie: Głównym celem powtórnego leczenia endodontycznego jest uzyskanie dostępu do otworu wierzchołkowego poprzez całkowite usunięcie materiału wypełniającego kanał korzeniowy. Najczęściej zabieg ten polega na mechanicznym usunięciu gutaperki i pasty uszczelniającej. W powtórnej terapii, oprócz narzędzi ręcznych i maszynowych, przydatne mogą okazać się rozpuszczalniki organiczne, których celem jest rozmiękczenie materiału wypełniającego jamę zęba. W piśmiennictwie pojawiły się jednak pewne różnice zdań dotyczące słuszności ich stosowania. Zwrócono uwagę na większą ilość pozostawionego materiału w kanałach korzeniowych po użyciu rozpuszczalników oraz ich wpływ na właściwości zębiny korzeniowej. Celem pracy jest przedstawienie na podstawie piśmiennictwa współczesnych poglądów na temat skuteczności metod powtórnego opracowywania kanałów korzeniowych z użyciem rozpuszczalników organicznych. Omówiono również rodzaje rozpuszczalników najczęściej stosowanych w powtórnej terapii endodontycznej oraz ich zalety i działania niepożądane.
 

72
Tłuszczak dna jamy ustnej – opis przypadku
Lipoma of the floor of the mouth – a case report
lek. dent. Szymon Baciński, lek. dent. Michał Czarnecki, lek. dent. Mateusz Trafalski

Streszczenie: Tłuszczaki to najczęściej występujące łagodne guzy tkanek miękkich pochodzenia mezenchymalnego. Charakteryzuje je powolny i bezobjawowy wzrost, a lokalizacja ich w jamie ustnej jest bardzo rzadka. Celem niniejszej pracy było przedstawienie przypadku tłuszczaka dna jamy ustnej, zlokalizowanego w okolicy ujścia przewodu ślinianki podjęzykowej u 81-letniej pacjentki.
 

76
Ocena satysfakcji pacjentów leczonych w procedurach chirurgii jednego dnia
Assessing satisfaction of patients treated with the use of one-day surgical procedures
dr n. med. Patryk Siwik, dr hab. n. med. Anna Janas

Streszczenie: W przedstawionej pracy metodą ankietową oceniono satysfakcję pacjentów leczonych z powodu różnych chorób w zakresie chirurgii stomatologicznej w procedurach chirurgii jednego dnia. 90% osób wykazało zadowolenie z zastosowanej terapii.
 

84
Aspekty wybranych analiz cefalometrycznych w diagnostyce zespołu długiej twarzy – przegląd piśmiennictwa
The aspects of selected cephalometric analyses in the diagnosis of the long face syndrome – literature review
dr n. med. Liliana Szyszka-Sommerfeld, dr hab. n. med. Krzysztof Woźniak, prof. nadzw.; prof. dr hab. n. med. Maria Syryńska

Streszczenie: Zespołem długiej twarzy określamy typ twarzy i uzębienia, który charakteryzuje się zwiększoną przednią wysokością twarzy i szkieletowym zgryzem otwartym. Istotą zaburzenia jest nadmierny pionowy wzrost szczęki. Występujące w tym zespole poważne nieprawidłowości czynnościowe oraz estetyczne stanowią częste wskazanie do zabiegów z zakresu chirurgii ortognatycznej. Wśród metod stosowanych rutynowo w diagnostyce ortodontycznej, obok badania klinicznego zewnątrz- i wewnątrzustnego, analizy modeli oraz zdjęć radiologicznych, istotne znaczenie ma analiza cefalometryczna. Ocena metryczna części twarzowej czaszki stanowi ważny element diagnostyki i planowania leczenia pacjentów z wyraźną dysproporcją przedniej i tylnej wysokości twarzy. Wyniki analiz cefalometrycznych pozwalają na określenie możliwości i granic terapii ortodontycznej.
 
 
92
Poprawa estetyki dolnego piętra twarzy u pacjenta z rozszczepem wargi i podniebienia
Improving aesthetics of the lower part of the face in patients with cleft lip and palate
dr n. med. Dorota Cudziło, dr n. med. Maja Matthews-Kozanecka, dr n. med. Przemysław Kopczyński

Streszczenie: Rozszczep wargi i podniebienia jest najczęściej występującą wadą rozwojową w obrębie części twarzowej czaszki. Pacjentów z tą wadą charakteryzuje specyficzny wygląd, spowodowany najczęściej zaburzonym wzrostem szczęki. Leczenie wymaga zaangażowania wielu specjalistów i jest wieloletnie. Celem terapii jest prawidłowe ustawienie zębów, przywrócenie prawidłowej funkcji narządu żucia oraz estetyki w obrębie twarzy. W pracy omówiono przypadek pacjentki z prawostronnym rozszczepem wargi i podniebienia, u której zastosowano skojarzone leczenie ortodontyczno-chirurgiczne oraz uzyskano dobry wynik estetyczny, głównie okolicy podnosowej.
 

100
Wykorzystanie przekrojów tomografii wiązki stożkowej do określenia zmienności anatomicznej korzeni zębów stałych pod względem liczby kanałów korzeniowych
The use of CBCT in determining anatomical variability of roots of permanent teeth based on the number of root canals
lek. dent. Aneta Grochowina, dr hab. inż. Adam Jóźwik, prof. nadzw., Magdalena Kercz

Streszczenie: Autorzy przedstawili w artykule wyniki badań dwóch niezależnych obserwatorów, którzy na podstawie analizy przekrojów tomograficznych określili liczbę kanałów w korzeniach zębów stałych. W pracy dokonano porównania liczby wykrywanych kanałów przez lekarza dentystę z dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym oraz studenta piątego roku studiów stomatologicznych, a więc osób o różnym doświadczeniu klinicznym. Rozważano również kwestię symetryczności liczby kanałów po stronie prawej i lewej w szczęce i żuchwie.
 

EDUKACJA


112
Ogólnopolski Program Edukacyjny Repetitio est... 5/12


116
Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie


118
Polecane szkolenia


120
Znalezione w sieci


PERYSKOP


122
Emocje pracowników w gabinecie stomatologicznym
Emotions of dentist’s surgery employees
dr n. ekon. Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska

Streszczenie: Zaangażowanie pracowników gabinetu jest związane m.in. z ich emocjonalnym stosunkiem do miejsca pracy i pacjentów. W artykule przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego wśród pracowników gabinetu stomatologicznego i dotyczącego pracy emocjonalnej personelu oraz jego nastawienia do miejsca pracy. Pokazano również znaczenie postawy pracowników w budowaniu nastroju pacjenta, a w konsekwencji także we wpływaniu na jego nastawienie wobec gabinetu stomatologicznego.
 

128
Żaden „mały książę” nie może zostać sam
Tomasz Hankiewicz


132
Trendy


134
Polecane produkty


DOTYK HISTORII


136
Z kącika archiwisty – Dobre matki, złe matki
Marcin Otto


PO GODZINACH


140
Krzyżówka z hasłem
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl