E‑DENTICO 4(62)/2016

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 3 dni
Cena: 45,00 zł 45.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Kod produktu: F058-2429E_20160913135639

Opis

Spis treści

 
MISTRZOWIE STOMATOLOGII – KRZYSZTOF GOŃCZOWSKI
 
8
Brak bólu i stresu podczas leczenia stomatologicznego – fikcja czy rzeczywistość?
No pain and stress during dental treatment – fiction or reality?
dr n. med. Krzysztof Gończowski

Streszczenie: Jednym z największych i najtrudniejszych wyzwań nowoczesnej medycyny jest eliminacja lub maksymalna redukcja lęku, stresu i bólu związanego z leczeniem stomatologicznym. Dolegliwości te są powszechne i dotyczą w różnym stopniu zaawansowania praktycznie wszystkich pacjentów. W przypadku pacjentów z zaawansowaną dentofobią leczeniem przyczynowym będzie wdrożenie specjalistycznego protokołu postępowania obejmującego dodatkowe procedury medyczne oraz modyfikację konwencjonalnie stosowanych schematów leczenia stomatologicznego. Wymaga to indywidualnego podejścia do pacjenta i selekcji metody sedoanalgezji, która zapewni maksymalną efektywność przy najmniejszym ryzyku efektów ubocznych. Przy obecnym poziomie zaawansowania stomatologii problem nadmiernego strachu, stresu, czy wręcz dentofobii może być stosunkowo łatwo i przewidywalnie ograniczony, a bardzo często zupełnie wyeliminowany. W artykule omówiono poszczególne metody zwalczania lęku, stresu i bólu związanego z leczeniem stomatologicznym.
 

24

Atraumatyczna technika wykonywania znieczuleń miejscowych w stomatologii
Atraumatic technique of performing local anaesthesia in dentistry
dr n. med. Krzysztof Gończowski

Streszczenie: Znieczulenia miejscowe są rutynowymi zabiegami wykonywanymi przez lekarzy stomatologów zawsze wtedy, gdy u pacjentów spodziewane są dolegliwości bólowe spowodowane procedurą diagnostyczną lub leczniczą. Strach przed bólem w trakcie leczenia stomatologicznego jest jedną z najczęstszych przyczyn traumatycznych doznań pacjentów. W skrajnych przypadkach może być to przyczyną zaniechania leczenia. Efektywne i komfortowe dla pacjenta wykonanie znieczulenia miejscowego gwarantuje bezbolesność leczenia. W artykule omówiono poszczególne etapy wykonywania znieczulenia miejscowego z zastosowaniem uniwersalnej atraumatycznej techniki wkłucia oraz klasycznej manualnej strzykawki typu karpula.
 
 
38
Wybrane techniki znieczulania miejscowego w stomatologii
Selected techniques in local anaesthesia in dentisty
dr n. med. Krzysztof Gończowski

Streszczenie: Wszystkie zabiegi wykonywane przez lekarzy stomatologów, włączając także procedury diagnostyczne, nierozłącznie związane są ze znacznym napięciem nerwowym pacjentów oraz bardzo często z różnego stopnia dolegliwościami bólowymi. Jest to jeden z kluczowych problemów w relacjach lekarz stomatolog–pacjent. Bezbolesne wykonywanie zabiegów stomatologicznych jest jednym z najważniejszych kryteriów oceny lekarzy stomatologów przez pacjentów. W praktyce u przeważającej większości pacjentów traumatyczne dla nich zabiegi diagnostyczno-lecznicze mogą być wykonane całkowicie bezboleśnie, pod warunkiem zastosowania odpowiednich leków znieczulających miejscowo oraz technik ich podawania. W artykule omówiono wybrane klasyczne techniki znieczuleń miejscowych z wykorzystaniem manualnej metalowej strzykawki typu karpula.
 
 
PRAKTYKA
 
 
58
Implantacja natychmiastowa po urazowym złamaniu siekacza w szczęce. Opis przypadku
Immediate implantation after a maxillary icisor traumatic fracture. Case report
lek. dent. Łukasz Podlewski, dr hab. n. med. Jan Pietruski

Streszczenie: Najczęstszym wskazaniem do natychmiastowej implantacji jest uszkodzenie struktury przednich zębów bez współistniejącego uszkodzenia tkanek wyrostka. Procedura ta stanowi jednak duże wyzwanie kliniczne, szczególnie gdy wykonywana jest w strefie estetycznej. W pracy przedstawiono przypadek natychmiastowej implantacji i uzupełnienia siekacza w szczęce, złamanego na skutek urazu.

 
64
Stres a zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej – przegląd piśmiennictwa
Impact of stress on lesions of the oral mucosa – literature review
lek. dent. Michalina Szymczak-Paluch, dr hab. n. med. Sebastian Kłosek

Streszczenie: Stres psychiczny odgrywa w życiu współczesnego człowieka bardzo dużą rolę. Ciągła ekspozycja na bodźce stresowe, połączona z brakiem umiejętności radzenia sobie ze stresem, sprzyja powstawaniu i utrzymywaniu się niektórych zmian patologicznych na błonie śluzowej jamy ustnej. Często trudno jest znaleźć uchwytną przyczynę powstania tych zmian, które nierzadko nawracają i stwarzają trudności w leczeniu. Istnieje wiele metod diagnostyki poziomu odczuwanego stresu oraz strategii radzenia sobie z nim. Metody te mogą być pomocne w diagnozowaniu pacjentów, u których występują określone zmiany patologiczne na błonie śluzowej jamy ustnej. Zrozumienie stresu jako czynnika etiologicznego wielu schorzeń spotykanych w jamie ustnej ma ogromne znaczenie w planie leczenia.
 
 
74
Zastosowanie wolnych przeszczepów tkanek miękkich w celu augmentacji dziąsła w kontekście leczenia ortodontycznego – Część I
The use of free soft tissue grafts in gingival augmentation in the course of orthodontic treatment – Part I
lek. dent. Bartłomiej Górski, lek. dent. Edyta Ciok, dr n. med. Maciej Zaremba

Streszczenie: Ocena biotypu przed leczeniem ortodontycznym nabiera szczególnej wagi u pacjentów z recesjami dziąsłowymi i zwężoną strefą dziąsła zrogowaciałego, tym bardziej że ortodontyczny ruch zębów może być czynnikiem wpływającym na położenie tkanek miękkich po zakończeniu aktywnej fazy leczenia. Celem pierwszej części pracy było zebranie i przedstawienie współczesnych poglądów na temat problematyki i diagnostyki najczęściej występujących problemów śluzówkowo-dziąsłowych oraz znaczenia leczenia ortodontycznego w kontekście ryzyka wystąpienia recesji dziąsłowych.
 

82
Stan higieny jamy ustnej osób z dysfunkcjami wzroku
Condition of oral hygiene in the people with vision dysfunction
lek. dent. Aryan Khaleel

Streszczenie: Wprowadzenie. Na świecie żyje obecnie około 285 milionów osób z dysfunkcjami wzroku. Celem pracy jest przedstawienie, na podstawie współczesnego piśmiennictwa, stanu higieny jamy ustnej osób słabowidzących i niewidomych, z uwzględnieniem informacji o stosowanych metodach oczyszczania jamy ustnej i porównaniu otrzymanych danych z populacją ludzi zdrowych.
Materiał i metoda: Wykorzystując bazę danych PubMed, dokonano przeglądu piśmiennictwa z użyciem słów kluczowych: „oral hygiene” i „visually impaired”. Do przeglądu włączono 17 prac z lat 2000–2016. 
Wnioski: Stan higieny jamy ustnej osób z zaburzeniami widzenia można uznać za dostateczny, aczkolwiek niezadowalający. Jednak zbyt mała liczba publikacji na ten temat nie pozwala na pełne określenie profilu higieny jamy ustnej w tej grupie osób niepełnosprawnych. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań w tym kierunku.
 

88

Leczenie pulpopatii zębów mlecznych – przegląd piśmiennictwa
Treating pulp diseases in deciduous teeth – literature review
lek. dent. Paulina Pieniążek-Adamiec, dr n. med. Daria Pietraszewska, dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska

Streszczenie: Praca ma na celu przedstawienie metod leczenia stosowanych w przebiegu pulpopatii zębów mlecznych. Przedstawiono również przegląd dostępnych środków leczniczych i instrumentarium ponadstandardowego. Przegląd piśmiennictwa zawiera opis środków stosowanych w lecznictwie od lat. Przytoczono też prace opisujące nowsze, mniej popularne instrumentarium i preparaty. Dla zilustrowania omówionych metod zamieszczono fotografie przebiegu leczenia trzonowego zęba mlecznego metodą całkowitej amputacji miazgi (pulpotomii), jak również radiogramy przedstawiające przebieg leczenia metodą pulpektomii. 
 

98
Właściwości fizykochemiczne różnych preparatów na bazie MTA – przegląd piśmiennictwa. Część 2: Właściwości fizyczne
The physicochemical properties of different mta-based formulations literature review. Part 2: physical properties
lek. dent. Marta Ćwiklińska, dr n. med. Piotr Ciesielski, dr hab. n. med. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska, prof. nadzw.

Streszczenie: W pracy, w oparciu o piśmiennictwo, opisano właściwości fizykochemiczne różnych preparatów na bazie MTA. W części drugiej przedstawiono cechy fizyczne MTA, takie jak wytrzymałość mechaniczna, siła połączenia z tkankami zęba czy szczelność brzeżna. Zaprezentowano również najnowsze materiały na bazie MTA.
 

104
Przydatność próby paznokciowej i podpaznokciowej w nauczaniu siły nacisku podczas zgłębnikowania kieszonek przez studentów III, IV i V roku wydziału lekarsko-stomatologicznego
The usefulness of the nail and subnail probing test in the process of learning pocket probing forces by third, fourth and fifth year dental students
dr n. med. Renata Samulak-Zielińska, lek. dent. Mariusz Suwała, lek. dent. Marcin Reguła, Agnieszka Giermak, Monika Hanclich, dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska

Streszczenie: Sondowanie kieszonek to jedno z podstawowych badań w stomatologii, lecz na jego dokładność i powtarzalność wpływa wiele czynników, w tym siła nacisku sondy wprowadzonej do kieszonki. W nauczaniu prawidłowej techniki sondowania stosuje się dwie próby siły: paznokciową i podpaznokciową. Celem pracy jest ocena przydatności obu prób w nauczaniu zgłębnikowania kieszonek. W badaniu z zastosowaniem sondy periodontologicznej wzięło udział 101 studentów PUM. W pracy wykorzystano próbę paznokciową i podpaznokciową, aby ocenić, czy siła nacisku odpowiada rekomendowanej wartości 20 g. Badane osoby wykonywały próbę paznokciową ze średnią siłą nacisku równą M = 28,2 g, a próbę podpaznokciową z M = 27,5 g. Wykazano, że kobiety wykonywały obie próby z mniejszą siłą nacisku niż mężczyźni, a studenci V roku wykonywali próbę podpaznokciową z mniejszą siłą niż studenci III roku. Badanie nie wykazało, która z prób jest dokładniejsza w oszacowaniu pożądanej siły zgłębnikowania. W nauczaniu siły nacisku podczas zgłębnikowania kieszonek obie próby są przydatne, ale powinny być uzupełnione ćwiczeniami na wadze elektronicznej i sondami ze stałą siłą nacisku.


EDUKACJA
 

112
Ogólnopolski Program Edukacyjny Repetitio est… 4/16


118
Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie
 

120
Znalezione w DENTONET.pl
 

PERYSKOP
 

130
Niewerbalna komunikacja
Mariusz Oboda, Marta Stanicka

Wiele badań pokazuje, że znaczenie komunikatu odbierane na nieświadomym dla nas poziomie tylko w około 20% zależy od treści. Pozostałe 80% to komunikacja niewerbalna. Możesz więc użyć mocnych argumentów, zbudować logiczny wywód, poprzeć to wszystko dowodami i faktami, jednak gdy przekaz nie będzie współgrał z sygnałami z twojego ciała, słuchająca cię osoba może nieświadomie podążyć za tym, co mówi twoje ciało, twoja niewerbalna komunikacja. W wielu kontekstach komunikacyjnych sygnały niewerbalne wywierają na nas większy wpływ niż sygnały przekazywane słowami. Większość z nas, patrząc na inną osobę, widzi ją, ale nie dostrzega wielu znaczących szczegółów, które stają się oczywiste, kiedy zwróci się na nie uwagę. Podobnie jest z mową ciała. Mówimy dzięki organom mowy, natomiast rozmawiamy całym ciałem. Dzisiejszy artykuł ma za zadanie uwrażliwić cię na sygnały, które są wysyłane i odbierane bez udziału naszej świadomości, ale mają wpływ na wynik spotkania
 

PORADNIA
 

134
Polecane produkty
 

PO GODZINACH
 

138
Weź na ząb: Bari
Tomasz Hankiewicz


142
Krzyżówka z hasłem
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl