E‑DENTICO 4(56)/2015

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 3 dni
Cena: 45,00 zł

Cena regularna:

45.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Kod produktu: FC32-108A0

Opis

Spis treści

MISTRZOWIE STOMATOLOGII – JAN PIETRUSKI
 
8
Technologie cyfrowe we współczesnej protetyce. Moda czy konieczność? Możliwości zmiany protokołu postępowania w planowaniu i wykonawstwie rekonstrukcji protetycznych
Digital technologies in contemporary prosthodontics. Fashion or necessity? Possibilities of making changes in the protocol of planning and manufacturing of prosthetic reconstructions
dr hab. n. med. Jan K. Pietruski, prof. dr hab. n. med. Małgorzata D. Pietruska
 
Streszczenie: Współcześnie jesteśmy świadkami burzliwego rozwoju technologii informatycznych dotyczących wszystkich dziedzin życia codziennego. Nie inaczej dzieje się w stomatologii, a szczególnie w protetyce stomatologicznej. Do lamusa odchodzą stare, sprawdzone metody, ustępując miejsca technologiom CAD/CAM, metodom frezowania, synteryzowania itd. Na przykładzie klinicznym praca przedstawia możliwości wykorzystania technik cyfrowych w przypadku rehabilitacji narządu żucia w oparciu o stałe uzupełnienia protetyczne obejmujące oba łuki zębowe.

30
Rehabilitacja pacjentów z erozją zębów – aspekt funkcjonalny i estetyczny
Treatment of patients with dental erosion – functional and aesthetic aspect
dr hab. n. med. Jan K. Pietruski, prof. dr hab. n. med. Małgorzata D. Pietruska

Streszczenie: Pacjenci z zaawansowaną utratą tkanek twardych zębów stanowią znaczący odsetek przypadków wymagających wielospecjalistycznego leczenia stomatologicznego. Do patologicznej utraty tkanek twardych zębów (PUTTZ) prowadzić może erozja chemiczna. Jedną z częstych przyczyn erozji zębów jest bulimia. W oparciu o przypadki kliniczne w publikacji przedstawiono podstawy diagnostyki i planowania leczenia stomatologicznego przypadków bulimii. Bardzo ważnym elementem diagnostyki przypadków z PUTTZ jest analiza estetyczna twarzy. Ten element diagnostyki w wielu przypadkach staje się podstawowym czynnikiem decyzyjnym co do konieczności oraz kolejności zastosowania procedur terapeutycznych z różnych dziedzin stomatologii.

54
Dynamiczna kompresja jako metoda kształtowania profilu wyłaniania dla łączników indywidualnych
Dynamic compression as a method of emergenece profile shaping for custom butments
lek. dent. Grzegorz Wasiluk, dr n. med. Ewa Chomik dr hab. n. med. Jan K. Pietruski

Streszczenie: Na efekt estetyczny odbudowy implantoprotetycznej wpływa wiele czynników: sposób wykonania uzupełnienia protetycznego, rodzaj materiału, z jakiego jest ono wykonane oraz jakość, objętość i anatomia otaczających je tkanek miękkich. Istnieje kilka możliwości kształtowania profilu wyłaniania z wykorzystaniem tymczasowych uzupełnień protetycznych. Mogą one być osadzone na ostatecznych łącznikach indywidualnych lub łącznikach tymczasowych i wykonywane zarówno bezpośrednio przy pacjencie, jak również w laboratorium protetycznym. W pracy zaprezentowano metodę dynamicznej kompresji tkanek miękkich mającej na celu przygotowanie podłoża protetycznego do wykonania odbudowy wspartej na łączniku indywidualnym, która znajduje zastosowanie w różnych sytuacjach klinicznych. Zastosowanie uzupełnień tymczasowych stanowi kluczowy element w procesie leczenia implantoprotetycznego. Pozwala ono w sposób kontrolowany i przewidywalny kształtować tkanki okołowszczepowe zgodnie z anatomią odtwarzanego zęba, tak aby ostateczna odbudowa protetyczna wiernie odzwierciedlała naturę. Możliwość zastosowania indywidualnie projektowanych łączników umożliwia dokładne kształtowanie granicy dziąsła, zharmonizowanej z profilem korony, zapewniając jednocześnie optymalne podparcie dla tkanek miękkich i ich stabilność.

PRAKTYKA
 

78
Pacjent z cukrzycą w gabinecie stomatologicznym
Patient with a diabetes in a dental Office
Natalia Kowalczyk, Bartosz Bielecki-Kowalski, dr hab. n. med. Sebastian Kłosek

Streszczenie: Wpływ cukrzycy na stan jamy ustnej jest w ostatnich latach przedmiotem wielu badań. Prawidłowa kontrola glikemii i odpowiednie leczenie zapobiegają powstaniu powikłań. W świetle badań naukowych nieleczone zapalenie przyzębia może utrudniać regulację metabolizmu glukozy, a nieustabilizowana glikemia prowadzi do gwałtowniejszego przebiegu zapalenia przyzębia i większej destrukcji tkanek. Korelacja pomiędzy stanem zapalnym jamy ustnej a cukrzycą zmusza do interdyscyplinarnego podejścia do leczenia.

86
Torbiel środkowa szyi – opis przypadku
Thyroglassal duct cyst – case report
lek. dent. Oskar Szram, lek. dent. Aleksandra Szram, dr n. med. Bogna Zielińska-Kaźmierska

Streszczenie: Torbiel środkowa szyi jest najczęstszą wrodzoną zmianą na szyi w linii pośrodkowej. Najczęściej ujawnia się u dzieci, ale może pojawić się w każdym wieku. W pracy przedstawiono przypadek 55-letniej pacjentki, która zgłosiła się na Oddział Kliniczny Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Onkologicznej z bardzo dużą zmianą na szyi i w dnie jamy ustnej. Po wykonaniu badań dodatkowych postawiono wstępną diagnozę, a następnie zmianę wycięto, uzyskując dobry efekt leczenia.

92
Bezzębie w żuchwie będące skutkiem periodontopatii. Rehabilitacja przy pomocy pracy stałej przykręcanej do czterech implantów MIS C1 – opis przypadku
Edentulous in the mandible resulting from periodontal. Rehabilitation work with fixed work screw retained with four MIS C1 implants – case report
lek. dent. Michał Szczutkowski

Streszczenie: Praca opisuje przypadek leczenia implantoprotetycznego pacjentki, która na skutek periodontopatii utraciła ostatnie trzy zęby w żuchwie. Poważnym wyzwaniem dla lekarza była nauka oraz motywacja pacjentki w celu zapewnienia prawidłowej higieny jamy ustnej. Następnie, wykorzystując dobre warunki kostne w żuchwie, wykonano implantację z zastosowaniem czterech implantów MIS C1. Na implantach został wykony most metalowo-porcelanowy, natomiast w szczęce bardzo dobrze zasysająca się proteza całkowita.
 

100
Rehabilitacja bezzębnej szczęki implantami i protezą typu overdenture. Zastosowanie zatrzasków o niskim profilu do zakotwiczenia belki retencyjnej
dr n. med. Marco Montanari, student stom. Luca Bartoletti, tech. dent. Raniero Miccoli

Streszczenie: Protezy wspierane przez zęby po raz pierwszy opisano około 150 lat temu, ale ich realizacja, poprzez stworzenie zdefiniowanego protokołu, jaki znamy dzisiaj, sięga wstecz około 60 lat. Obecnie, wraz z pojawieniem Się implantologii i rozwojem materiałów nowej generacji, stosowanie protezy wspartej o implanty staje się coraz bardziej powszechne. Tym bardziej że użytkowanie protez wiąże się z wysoką retencją i większym komfortem, co przekłada się na poprawę jakości życia pacjentów. W pracy opisano przypadek rehabilitacji implantoprotetycznej protezą typu overdenture, wykonaną na belce zakotwiczonej pasywnie na niskoprofilowych zatrzaskach przykręconych do implantów. Pacjent zgłosił się do gabinetu z górną protezą całkowitą, w związku z pogorszeniem jej utrzymania i stabilności. Po uzyskaniu zgody pacjenta, w celu poprawy jakości użytkowania protezy ruchomej podjęta została decyzja, by w rozwiązanie włączyć 4 implanty. W pierwszej fazie leczenia zostały wstawione 4 implanty. Po dokonaniu oceny grubości tkanek miękkich wokół platform implantów zastosowane zostały 4 zatrzaski niskoprofilowe, wspierające wcześniejszą protezę. Po 4 miesiącach pobrano wyciski z poziomu implantów i – stosując te same zatrzaski niskoprofilowe – zamontowano łącznik do obsługi nowej protezy. Zakotwiczenie protezy gwarantowała obecność na belce zatrzasków kulowych i ich matryca z tworzywa sztucznego. Pasywacja belki była możliwa dzięki umieszczeniu w specjalnych gniazdach konstrukcji teflonowych pierścieni elastycznych systemu Seeger. Po 6 miesiącach od zastosowania na implantach zatrzasków o niskim profilu wokół implantu nie są widoczne oznaki resorpcji kości. Po 2 miesiącach rehabilitacji ostatecznej nie doszło do żadnych problemów protetycznych: pasywacja belki, gwarantowana przez Elastic Seeger, zmniejszyła liczbę i czas trwania wymaganych wizyt i uprościła kontrolę. Możliwość umieszczenia belki retencyjnej na zatrzaskach o niskim profilu, bez konieczności usuwania go podczas kolejnej fazy protetycznej, pozwala uniknąć uszkodzenia nabłonka i mocowania włókien tkanki łącznej, obwodowej w okolicy platformy implantu. Są to uszczelnienia biologiczne, które odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu i rozprzestrzenianiu infekcji do tkanek w strefie umieszczonych implantów.

106
Minimalnie inwazyjne techniki endoskopowe w leczeniu regeneracyjnym pionowych ubytków kostnych przyzębia
Minimally invasive endoscopic techniques in the regenerative treatment of periodontal intrabony defects
Bogdan Krastev MD PhD, Associate Professor Elka Popova MD PhD

Streszczenie: Wprowadzenie: Nowoczesna medycyna, w tym stomatologia, wciąż poszukuje mniej inwazyjnych metod leczenia oraz urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych, które pozwalają zminimalizować ryzyko urazów, zakażeń i stanów zapalnych. Jedną z nowoczesnych metod minimalnie inwazyjnej diagnostyki i leczenia chorób przyzębia jest metoda endoskopowa. Ma ona na celu ograniczenie urazu podczas diagnozowania i leczenia oraz znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny, w tym periodontologii. Jest szczególnie użyteczna w przypadku chorób przyzębia, kiedy monitorowanie zmian poddziąsłowych jest niezwykle trudne, a leczenie bez bezpośredniego dostępu często niemożliwe.
Cel: Autorzy pracy postawili sobie za cel określenia efektów zastosowania endoskopii przyzębia skojarzonej z ultradźwiękami (UPE-Perioscopy™) i zmodyfikowanej ultradźwiękowej endoskopii do regeneracji przyzębia (MRPE-RUPE™), zaproponowanych przez J. Carrol. Skuteczność kliniczną obu technik zweryfikowano przy wykorzystaniu głównych parametrów oceny stanu zdrowia przyzębia: głębokości kieszonek przyzębnych (PPD), poziomu przyczepu łącznotkankowego (CAL) i obecności recesji dziąsłowych (GR).
Materiał i metody: W celu przeprowadzenia badania utworzono dwie grupy: kontrolną i badawczą. W grupie 1 (kontrolnej) leczeniu z zastosowaniem endoskopii przyzębia skojarzonej z ultradźwiękami (UPE-Perioscopy™) poddano 74 pionowe ubytki kostne (ID). W grupie 2 (badawczej) zabiegi na 59 ubytkach kostnych wykonano z wykorzystaniem modyfikowanej endoskopii do regeneracji przyzębia (MRPE-RPE™). Pacjenci zostali losowo przydzieleni do obu grup. Badanie było randomizowanym i kontrolowanym badaniem klinicznym.
Wyniki: Zastosowanie zarówno techniki UPE, jak i MRPE spowodowało znaczącą zmianę parametrów PPD, CAL i GR (p < 0,0001) po jednym roku obserwacji. Nie zauważono różnic w wynikach klinicznych pomiędzy dwiema zastosowanymi metodami leczenia.
Wniosek: W oparciu o uzyskane wyniki oraz wyniki innych badań autorzy rekomendują metody UPE i MRPE jako opcje dla konwencjonalnego skalingu i wygładzenia powierzchni korzenia. Pozwalają one leczyć pionowe ubytki kostne w przebiegu choroby przyzębia i są alternatywą dla zabiegu chirurgicznego. Po zakończeniu terapii i analizie wyników zaobserwowano spadek wartości potencjałów elektrycznych badanych mięśni.

EDUKACJA

120
Ogólnopolski Pogram Edukacyjny Repetitio est... 4/15
 

126
Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie  

128
Znalezione w DENTOnet.pl

 

PERYSKOP
 

130
Zarządzanie ludźmi według Paula Herseya i Kena Blancharda
Mariusz Oboda, Justyna Pająk
 

PORADNIA
 

136
Polecane produkty
  

PO GODZINACH
 

138
Z Kącika archiwisty Marcina Otto. Słowo o pewnym notgeldzie
Marcin Otto
 

142
Krzyżówka z hasłem

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl