E‑DENTICO 3(55)/2015

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 3 dni
Cena: 45,00 zł

Cena regularna:

45.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Kod produktu: 51ED-52378

Opis

 

Spis treści

MISTRZOWIE STOMATOLOGII – PAWEŁ NIEWADA
 
8
Odbudowa protetyczna w odcinku estetycznym oparta na implancie i zębach własnych z zastosowaniem tlenku cyrkonu i ceramiki feldszpatowej
Prosthetic restoration of the aesthetic zone supported on implant and own dentition with the application of zirconium oxide and feldspathic ceramic materials
dr n. med. Paweł Niewada

Streszczenie: Praca opisuje leczenie implantoprotetyczne braku zębowego w odcinku estetycznym z dodatkową, minimalnie inwazyjną protetyczną korektą kształtu zębów sąsiednich. Przedstawienie krok po kroku etapów terapii umożliwia szczegółową analizę wykonanych procedur – od wstępnego badania i planowania poprzez wszczepienie implantu, kształtowanie profilu wyłaniania implantu aż po montaż łącznika indywidualnego oraz cementowanie korony i odbudów typu BPR (bonded porcelain restorations). Liczne fotografie oraz zdjęcia radiologiczne stanowią uzupełnienie dokumentacji. 

30
Periodontologiczna chirurgia plastyczna. Leczenie recesji mnogich – porównanie techniki płata przesuniętego dokoronowo i techniki tunelowej
Periodontal plastic surgery. Treatment of multiple recessions – comparison of the coronally advanced flap technique and the tunnel connective tissue graft technique
dr n. med. Paweł Niewada

Streszczenie: Pokrycie recesji dziąsłowych jest jedną z procedur wchodzących w zakres periodontologicznej chirurgii plastycznej. W pracy przedstawiono porównanie dwóch technik zabiegowych leczenia recesji mnogich: techniki płata przesuniętego dokoronowo oraz techniki tunelowej. Dokumentacja fotograficzna prezentuje poszczególne fazy zabiegów wraz z etapem gojenia.

PRAKTYKA 

48
Późne powikłania w rozwoju zębów po leczeniu przeciwnowotworowym pacjentów w wieku rozwojowym
Late complications in tooth development after anticancer therapy in patients in developmental age
dr n. med. Anna Jodłowska, dr n. med. Grażyna Sobol-Milejska, dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska

Streszczenie: Postęp w terapii przeciwnowotworowej sprawił, że corocznie przybywa pacjentów wymagających szczególnej opieki m.in. ze względu na wystąpienie tzw. późnych następstw leczenia. W dziedzinie stomatologii wieku rozwojowego wskutek radio- i chemioterapii może dojść do zaburzeń rozwojowych twardych tkanek zębów, takich jak hipodoncja (agenesis, aplazja), mikrodoncja, zaburzenia w budowie szkliwa i zaburzenia rozwoju korzenia. Przedmiotem pracy jest przegląd piśmiennictwa na temat wpływu leczenia przeciwnowotworowego na rozwój twardych tkanek zęba.

62
Okołozabiegowa farmakoterapia oraz fizykoterapia w chirurgii zatrzymanego dolnego trzeciego zęba trzonowego – przegląd piśmiennictwa
Perioperative pharmacotherapy and physiotherapy in the surgery of impacted lower third molars – literature review
lek. dent. Grzegorz Grodoń

Streszczenie: W chirurgii zatrzymanych dolnych zębów trzonowych celem poprawienia przebiegu pozabiegowego stosowanych jest wiele farmakoterapeutyków oraz liczne wspomagające działania fizykoterapeutyczne. Zależnie od źródła rekomendowana przedzabiegowa farmakoterapia i zalecenia pozabiegowe odnośnie przyjmowania leków przez pacjentów ogólnie zdrowych mogą różnić się diametralnie. W efekcie istnieje potrzeba przeglądu aktualnych wyników badań nad skutecznością najczęściej stosowanych okołooperacyjnie farmakoterapeutyków oraz zabiegów fizykoterapeutycznych stosowanych celem poprawy przebiegu pozabiegowego u pacjentów poddanych ekstrakcji zatrzymanego dolnego trzeciego zęba trzonowego. Farmakoterapia obejmuje zarówno leki mające zmniejszyć ból pozabiegowy (NLPZ, opioidowe leki przeciwbólowe), jak i zmniejszające ryzyko powikłań infekcyjnych (profilaktyczna antybiotykoterapia) oraz środki przeciwzapalne (w tym sterydy, zwłaszcza deksametazon). Niekiedy używane są też leki roślinne oraz przeciwbakteryjne (np. chlorheksydyna). Spośród metod fizjoterapeutycznych dobrze przebadane są krioterapia oraz laseroterapia. Obiecujące efekty daje magnetoterapia przedzabiegowa oraz użycie taśm fizjoterapeutycznych.

74
Charakterystyka systemu Self-Adjusting File 3D – przegląd piśmiennictwa
Self-Adjusting File 3D system characteristics – literature review
lek. dent. Mateusz Radwański, dr n. med. Michał Łęski, prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka

Streszczenie: Trójwymiarowe oczyszczenie, opracowanie i wypełnienie kanałów korzeniowych jest trudne do osiągnięcia ze względu na złożoną budowę systemu kanałowego. System SAF to elastyczny, ulegający dekompresji pilnik zbudowany z cienkiej niklowo-tytanowej siatki, kształtem przypominającej cylinder. Został on wprowadzony w celu zwiększenia możliwości trójwymiarowego oczyszczenia i opracowania kanału. Celem pracy jest przedstawienie – na podstawie dostępnego piśmiennictwa – charakterystyki systemu SAF.


82
Wpływ oddziaływania czynników fizykalnych na czynność bioelektryczną mięśnia żwacza w bólowych zaburzeniach układu stomatognatycznego
The impact of physical factors on bioelectrical activity of the masseter muscle in pain disorders of the stomatognathic system
dr n. zdr. Magdalena Gębska, dr n. med. Danuta Lietz-Kijak, prof. dr hab. n. med. Krystyna Opalko, prof. dr hab. Jerzy Margielewicz, dr n. med. Ewelina Żyżniewska-Banaszak

Streszczenie: Wprowadzenie: W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat obserwuje się systematyczny wzrost liczby pacjentów z dolegliwościami bólowymi układu stomatognatycznego, co stanowi niejednokrotnie poważną przeszkodę w diagnostyce i leczeniu zarówno stomatologicznym, jak i fizjoterapeutycznym.
Cel: Celem pracy było określenie efektu analgetycznego oraz relaksacyjnego mięśni żwaczy pod wpływem stosowania dwóch rodzajów terapii: magnetostymulacji i magnetolaseroterapii.
Materiał i metody: Badania wykonano u 52 kobiet w wieku od 25 do 45 lat z rozpoznaniem bólowej postaci zaburzeń układu stomatognatycznego. U pacjentek przeprowadzono kliniczne badanie podmiotowe i przedmiotowe, badanie elektromiograficzne mięśni żwaczy oraz ocenę bólu przy użyciu skali VAS. Następnie badaną populację osób poddano dwóm rodzajom terapii fizykalnej.
Wyniki: Spośród zastosowanych terapii fizykalnych najszybszy efekt analgetyczny i relaksacyjny uzyskano przy zastosowaniu magnetolaseroterapii. Po zakończeniu terapii i analizie wyników zaobser wowano spadek wartości potencjałów elektrycznych badanych mięśni.

88
Epitezy stosowane w rehabilitacji protetycznej pacjentów z ubytkami tkanek w obrębie części twarzowej czaszki
Epitheses used in the prosthetic rehabilitation of patients with tissue defects within the facial skeleton
mgr Aneta Kamińska, lek. dent. Leszek Szalewski, dr n. med. Anna Szabelska, dr n. med. Janusz Borowicz

Streszczenie: Leczenie protetyczne pacjentów po zabiegach resekcyjnych lub urazach w obszarze części twarzowej czaszki należy do najtrudniejszych problemów w terapii, przed którymi staje lekarz protetyk. Zadaniem takich uzupełnień jest przede wszystkim ograniczenie widocznej deformacji poprzez poprawę estetyki twarzy oraz, o ile to możliwe, poprawę funkcji. Zaopatrzenie chorego w protezę twarzy ma niebagatelne znaczenie dla jego psychiki i niejednokrotnie pomaga pacjentowi ponownie odnaleźć się w społeczeństwie, wrócić do życia towarzyskiego i zawodowego. W artykule przedstawiono przegląd możliwych uzupełnień protetycznych stosowanych w zakresie rehabilitacji części twarzowej czaszki. Protezy odtwarzające i uzupełniające zdeformowane lub brakujące tkanki twarde i miękkie w obrębie części twarzowej czaszki można podzielić na: epitezy gałki ocznej wraz z powiekami, epitezy nosa, ucha, większych obszarów twarzy, w tym protezy policzka i wargi górnej.

92
Wpływ nawyków dietetycznych oraz stanu uzębienia na występowanie erozji
The influence of dietary habits and dentition status on the prevalence of erosion
dr n. med. Aneta Ostrowska, Dominik Szczeciński, Bartosz Bielecki-Kowalski, Natalia Kowalczyk, dr hab. n. med. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska, prof. nadzw.

Streszczenie: Wstęp: Piśmiennictwo wskazuje na kluczową rolę diety w procesie erozji zębów. Bardzo dobra higiena jamy ustnej może stanowić czynnik modyfikujący przebieg erozji. Celem pracy była ocena wpływu diety i stanu uzębienia na ryzyko występowania ubytków erozyjnych u studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Materiał i metody: Badaniu poddano 33 studentów stomatologii UM w Łodzi z ubytkami erozyjnymi oraz 30 studentów bez erozji zębów (grupa kontrolna). Wszyscy uczestnicy wypełnili anonimową ankietę dotyczącą częstości spożywania produktów wysokoerozyjnych. Badaniem stomatologicznym oceniono częstość występowania ubytków erozyjnych, liczbę PUW oraz wsk aźnik higieny OHI.
Wyniki: Częstość spożywania soków owocowych, cytrusów, jabłek i napojów gazowanych nie wpłynęła na ryzyko wystąpienia erozji. Spożywanie częściej niż raz w tygodniu napojów izotonicznych, Coca-Coli i preparatów witaminowych istotnie zwiększało ryzyko wystąpienia erozji. Średnia PUW w grupie z erozjami była istotnie niższa od średniej PUW w grupie kontrolnej.
Wnioski: Otrzymane wyniki potwierdzają istotną rolę diety w etiologii erozji zębów.

98
Laseroterapia w ortodoncji – zastosowania kliniczne
Laser-assisted orthodontic treatment – clinical applications
Associate Professor Svetlana Yordanova MD PhD, Miroslava Yordanova MD PhD, Associate Professor Georgi Tomov MD PhD, Professor Elka Popova MD PhD

Streszczenie: Dzięki wysokiej skuteczności terapeutycznej laseroterapia znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach medycyny, w tym w stomatologii. W ortodoncji zabiegi z zastosowaniem lasera nie są jednak wciąż poparte wieloma badaniami, a użycie lasera podczas takiego zabiegu nie jest czynnością rutynową. W pracy przedstawiono przypadki kliniczne ortodontycznego leczenia pacjentów z użyciem lasera Er:YAG Lite Touch obejmujące gingiwektomię, frenulektomię, operkulektomię, konturowanie dziąseł, wytrawianie laserowe. Przypadki kliniczne prezentują możliwości i korzyści płynące z zastosowania laserów Er:YAG na poszczególnych etapach leczenia ortodontycznego. Laser Er:YAG to nowoczesne i skuteczne narzędzie, które można stosować na wszystkich etapach leczenia ortodontycznego lub po zdjęciu aparatów ortodontycznych. Umożliwia szybkie i precyzyjne przeprowadzenie różnego rodzaju zabiegów, skrócenie czasu leczenia, jak również ponadprzeciętne efekty kliniczne. 

EDUKACJA
 

106
Ogólnopolski Program Edukacyjny Repetitio est… 3/15
 

112
Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie
 

114
Znalezione w DENTOnet.pl

 

PERYSKOP
 

118
Dziesięć podstawowych błędów popełnianych przez rejestrację i asystę w bezpośrednim kontakcie z pacjentem
Mariusz Oboda, Justyna Pająk 

122
Metody wyszukiwania informacji naukowych w bazach Medline i Dentistry & Oral Sciences – przewodnik dla użytkowników
Methods of searching of science information in Medline and Dentistry & Oral Sciences databases – users' guide
dr n. med. Barbara Grala-Kociak 


130
Minimalizm, energetyczna feeria barw lub „kraina łagodności”, czyli wnętrza współczesnych gabinetów stomatologicznych
Beata Szymańska 

 

135
Dylematy stomatologa: jak pogodzić ergonomię z estetyką?  rozmowa z Marcinem Możdżeniem

 

PORADNIA
 

136
Polecane produkty 

 

PO GODZINACH

 

138
Z kącika archiwisty: "Żyjmy dłużej" a zęby
Marcin Otto

 

142
Krzyżówka z hasłem

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl