E‑DENTICO 3(43)/2013

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 3 dni
Cena: 45,00 zł

Cena regularna:

45.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Kod produktu: DE9B-46295_20160317114113

Opis

Spis treści

TEMAT NA CZASIE – PRAWO
 
8
Zgoda pacjenta małoletniego na leczenie
Consent for treatment of minors
dr n. praw. Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Streszczenie: We współczesnej medycynie kluczową rolę odgrywa świadoma zgoda pacjenta na interwencję medyczną. Jest ona warunkiem sine qua non (poza ściśle ustawowo wskazanymi wyjątkami) wszelkich działań medycznych w stosunku do pacjenta. Z punktu widzenia prawa zgodę należy odczytywać jako zezwolenie ze strony pacjenta na naruszenie przez lekarza integralności fizycznej pacjenta w ustalonym obszarze. Małoletni stanowią szczególną kategorię pacjentów, ponieważ nie są wyposażeni w zdolność do czynności prawnej lub też posiadają ją w ograniczonym stopniu. Dlatego też w ich imieniu działają opiekunowie prawni albo opiekunowie faktyczni, wyrażając zgodę zastępczą. W określonych prawem warunkach (ukończony 13 rok życia, ukończony 16 rok życia, zdolność do działania z rozeznaniem) i okolicznościach dopuszcza się również udział małoletniego w procedurze wyrażania zgody, polegający na udzieleniu tzw. zgody równoległej (kumulatywnej, subsydiarnej). Kwestia ta ma istotne znaczenie w codziennej praktyce lekarskiej, w szczególności dla legitymizacji działań lub zaniechań lekarza.
 

20
Panie majster, co robimy z tym pacjentem?
Andrzej Cisło


22
Informacja czy reklama?
Ada Kobylińska


24
Zarządzanie ryzykiem w praktyce stomatologicznej
Wojciech Krówczyński


28
Świadoma zgoda pacjenta na zabieg lekarski
Patient’s informed consent for medical treatment
dr n. med. Konrad Wroński

Streszczenie: W artykule zostały przedstawione zagadnienia prawne odnoszące się do świadomej zgody pacjenta na przeprowadzenie zabiegu stomatologicznego. Poruszane aspekty prawne odnoszą się do udzielania świadczenia medycznego w trybie planowym. Autor nie przedstawiał aspektów prawnych związanych z wyrażeniem zgody lub jej brakiem w przypadku stanów nagłych, które niezwykle rzadko występują w praktyce lekarza dentysty.
 

36
Aspekt prawny reklamy usług medycznych
Kamil Olczak 


PRAKTYKA


38
Resorpcja zapalna wewnętrzna i zewnętrzna w zębie trzonowym – opis przypadku
Internal and external inflammatory resorption in a molar tooth – case report
lek. dent. Anna Wnęk, dr hab. n. med. Joanna Zarzecka

Streszczenie: Resorpcja zęba jest procesem, w wyniku którego dochodzi do utraty jego tkanek. Może być fizjologiczna (resorpcja korzeni zębów mlecznych) lub patologiczna. W przypadku resorpcji patologicznych kryterium podziału jest uzależnione od tego, czy proces chorobowy rozpoczyna się od strony jamy zęba
czy na powierzchni cementu korzeniowego (resorpcja patologiczna wewnętrzna lub zewnętrzna).
 

44
Pourazowe leczenie pacjenta ortodontycznego – opis przypadku
Post-traumatic treatment of an orthodontic patient – case report
lek. dent. Emilia Joniec, lek. dent. Marcin Joniec

Streszczenie: Cechą wspólną wszystkich pourazowych uszkodzeń zębów jest to, że dochodzi do nich nieoczekiwanie i wymagają właściwego i natychmiastowego postępowania terapeutycznego. W pracy przedstawiono opis przypadku pacjenta użytkującego aparat górny (zamki samoligaturujące) i aparat dolny (zamki metalowe), który w wyniku bójki doznał urazu obejmującego zwichnięcie częściowe, wysunięcie zęba oraz nadwichnięcie zęba.
 

52
Jatrogenne i hormonalne przerosty błony śluzowej jamy ustnej – opis przypadków
Iatrogenic and hormonal hypertrophy of the oral mucosa – case reports
lek. dent. Kamil Henryk Nelke, lek. dent. Anna Smulczyńska-Demel, lek. dent. Halina Mochniej

Streszczenie: Znaczna część zmian chorobowych manifestujących się na błonie śluzowej jamy ustnej świadczy o różnych zaburzeniach ogólnoustrojowych. Objawy chorobowe w jamie ustnej są często pierwszymi zwiastunami takich chorób, jak np. białaczka czy cukrzyca. Jama ustna, ze względu na swoją specyfikę, wymaga specjalnej uwagi lekarza klinicysty. Obecność zmian patologicznych zależy od miejsca działania czynnika sprawczego oraz od specyficznej budowy danego regionu jamy ustnej. Częste drażnienie błony śluzowej poprzez nieprawidłowo wykonane prace protetyczne, niedokładnie opracowane wypełnienia lub aparaty ortodontyczne jest przyczyną powstawania różnorodnych pod względem klinicznym zmian chorobowych błony śluzowej, począwszy od odleżyn, zmian przerostowych, wykwitów, na zaawansowanych procesach zapalnych kończąc. W pracy przedstawiono opisy przypadków przerostu błony śluzowej jamy ustnej w wyniku noszenia stałego aparatu ortodontycznego, użytkowania protez ruchomych akrylowych oraz tzw. guza ciążowego powstałego wskutek zmian hormonalnych w okresie ciąży.
 

62
Leczenie protetyczne młodocianych pacjentów z hipodoncją – opis przypadku
Prosthetic treatment of juvenile patients with hypodontia – a case report
lek. dent. Katarzyna Popa, lek. dent. Agnieszka Podgórska

Streszczenie: Hipodoncja jest wadą spotykaną szczególnie w uzębieniu stałym. Jest ona wynikiem upośledzenia czynności właściwej listewki zębowej i objawia się wrodzonym brakiem zawiązków zębów. W pracy przedstawiono przypadek 11-letniej pacjentki, u której przeprowadzono leczenie protetyczne z pełną rehabilitacją narządu żucia, wykonując dziecięcą akrylową protezę częściową z elementami ortodontycznymi. 
 

68
Ocena jakości połączenia wkładów koronowo-korzeniowych z zębiną mocowanych za pomocą cementu Dentocem
The quality of bonding between dentine and crown-root inlays fixed with the use of Dentocem cement
dr n. med. Katarzyna Banaszek, dr n. med. Mariusz Kochanowski, dr hab. n. med. Leszek Klimek, prof. nadzw.

Streszczenie: Autorzy pracy dokonali oceny jakości połączenia z zębiną korzeniową wkładów koronowo-korzeniowych zbrojonych włóknem szklanym FibreKleer Post, umocowanych w kanale korzeniowym za pomocą cementu Dentocem. Zgodnie z rekomendacją producenta zastosowano cement, aplikując system łączący w 2 wariantach: grupa 1 – z trawieniem zębiny kwasem ortofosforowym i grupa 2 – bez trawienia. Badania jakości połączenia przeprowadzono dwiema metodami: mikroskopem optycznym Nikon MA-200 i elektronowym mikroskopem skaningowym Hitachi S-3000N. Aby uwidocznić obecność szczeliny, obrazy z mikroskopu optycznego poddano przekształceniu uwidaczniającemu topografię powierzchni. Połączenie w dwóch badanych grupach oceniano w dwóch obszarach: zębina–cement i cement–wkład.
 

80
Skuteczność pasty do zębów Duraphat 5000 w znoszeniu nadwrażliwości zębiny – badanie kliniczne
The effectiveness of Duraphat 5000 toothpaste in the treatment of dentine hypersensitivity – clinical study
lek. dent. Anna Niedziela, prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badania klinicznego pasty do zębów Colgate Duraphat 5000 w leczeniu nadwrażliwości zębiny. Dla porównania użyto pasty ze standardową zawartością fluoru. Badaniem objęto 40 osób w wieku 19–60 lat, ogólnie zdrowych, u których stwierdzono nadwrażliwość zębów. Pacjenci przez 3 tygodnie stosowali wyłącznie zleconą pastę. Stosując skalę VAS, czterokrotnie oceniono reaktywność zębów na bodźce: termiczny i mechaniczny. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. W grupie 1 (Duraphat 5000) wykazano wysoce istotną statystycznie redukcję bólu, a w grupie 2 (pasta standardowa) brak iistotnej statystycznie redukcji bólu.
 

90
Komputerowe projektowanie i wykonanie uzupełnień protetycznych – czy zawsze doskonałe?
Computer designing and performing of dental restorations – is it always perfect?
lek. dent. Michał Biały, lek. dent. Anna Stempniewicz, dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz, prof. nadzw.

Streszczenie: W pracy przedstawiono i porównano działanie systemów CAD/CAM (CEREC, Procera, Everest, ZENO TEC Wieland oraz CICERO), a także wyjaśniono efekt Birkhoffa. Wymienione systemy pozwalają na wykonanie uzupełnień protetycznych na bazie tlenku glinu i tlenku cyrkonu, odznaczających się dużą wytrzymałością mechaniczną i umożliwiających jednocześnie estetyczną rekonstrukcję zęba. Spośród porównywanych systemów CAD/CAM tylko CEREC 4 daje możliwość wykonania uzupełnienia protetycznego w trakcie jednej wizyty. Eliminuje to konieczność stosowania uzupełnień tymczasowych. Uzupełnienia protetyczne wykonane w tym systemie zachowują dokładność i szczelność brzeżną w granicach 50–100 μm, jednak, pomimo swoich zalet, wciąż wymagają udoskonalenia.
 

EDUKACJA


100
Ogólnopolski Program Edukacyjny Repetitio est... 3/13


104
Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie


108
Znalezione w DENTOnet.pl


PERYSKOP


113
Dentysta w Afryce – relacje
Sławomir Burda, Konrad Rylski 


118
O sztuce zadawania pytań
Mariusz Oboda

W poprzednim numerze „e-Dentico” skupiłem się na przedstawieniu Państwu, czym jest coaching i w jakim stopniu można go wykorzystać dla własnego rozwoju i rozwoju swojej praktyki. Tym razem przybliżę jedną z absolutnie podstawowych umiejętności nie tylko coacha czy trenera, ale każdej osoby, której praca z ludźmi zawiera w sobie element kształtowania ich świadomości i pomocy w podejmowaniu przez nich ważnych życiowo decyzji – umiejętność zadawania odpowiednich pytań.
 

PORADNIA


124
Trendy


127
Polecane produkty - Lasotronix


PO GODZINACH


128
Z Kącika archiwisty - „Gazeta Świąteczna” Anno Domini 1912, czyli co znachorzy wyprawiają w guberniach
Marcin Otto


132
Krzyżówka z hasłem
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl