E‑DENTICO 2(66)/2017

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 5 dni
Cena: 36,00 zł 36.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Kod produktu: A0A2-364FF

Opis

Spis treści

 
MISTRZOWIE STOMATOLOGII – GRZEGORZ WASILUK
 
 
10
Ruchome rekonstrukcje implantoprotetyczne jako profilaktyka powikłań biologicznych tkanek okołowszczepowych
Implant-supported, removable reconstructions in prevention of periimplant biological complications
dr n. med. Grzegorz Wasiuluk, dr n. med. Ewa Chomik

Streszczenie: Rekonstrukcje wsparte na implantach, a w szczególności rekonstrukcje pełnych łuków zębowych, nie są wolne od powikłań natury zarówno mechanicznej, jak i biologicznej. Zastosowanie systemów CAD/CAM pozwala na zaplanowanie uzupełnień ruchomych o estetyce i funkcji nieodbiegającej od prac osadzonych na stałe. Dlatego też rekonstrukcje zdejmowane stały się doskonałą alternatywą dla uzupełnień przykręcanych do wszczepów u pacjentów ze znacznym ryzykiem wystąpienia powikłań. W pracy zaprezentowano cztery przypadki kliniczne, w których zastosowano różne algorytmy postępowania w wykonaniu ruchomych rekonstrukcji implantoprotetycznych z wykorzystaniem technologii CAD/CAM. Dodatkowo omówiono czynniki mogące skłonić lekarza protetyka do zastosowania niniejszego protokołu postępowania, aby zwiększyć długofalowe powodzenie odbudowy protetycznej.

46
Przegląd algorytmów postępowania w projektowaniu i wykonaniu pojedynczych odbudów implantoprotetycznych z wykorzystaniem technologii CAD/CAM
Designing and manufacturing of single implantoprosthetic restorations using the CAD/CAM technology. The algorithms oberview
dr n. med. Grzegorz Wasiuluk, dr n. med. Ewa Chomik

Streszczenie: Idea projektowania i wykonywania rekonstrukcji implantoprotetycznych w systemie CAD/CAM w oparciu o docelowy kształt ostatecznej odbudowy zrewolucjonizowała dotychczas stosowane procedury kliniczne i laboratoryjne. Ewolucja technologii wykonywania rekonstrukcji oraz stosowanych materiałów do koron protetycznych i łączników implantologicznych pozwala na zwiększenie przewidywalności leczenia poprzez znaczne ograniczenie możliwości wystąpienia powikłań natury biologicznej i mechanicznej. W celu uniknięcia niekorzystnego z punktu widzenia tkanek okołowszczepowych cementowania protez stałych, w pracy zaprezentowano rozwiązania kliniczne i laboratoryjne, umożliwiające wykonanie uzupełnień przykręcanych do implantów z zachowaniem walorów estetycznych, niezależnie od pozycji wszczepów i ich lokalizacji w obrębie wyrostka zębodołowego. Technologia CAD/CAM umożliwia wykonanie uzupełnień protetycznych wspartych na implantach, które zapewniają zarówno optymalną estetykę, jak i właściwości biomechaniczne, redukując jednocześnie wpływ czynników ryzyka rozwoju zapalenia okołowszczepowego.


72
Przegląd elementów retencyjnych do protez typu overdenture wspartych na wszczepach dentystycznych.
Retension elements for implant-supported overdenture - the literature review
dr n. med. Grzegorz Wasiuluk, dr n. med. Ewa Chomik

Streszczenie: Od lat z powodzeniem stosowane są metody umożliwiające poprawę utrzymania protez całkowitych w bezzębnych warunkach podłoża protetycznego z wykorzystaniem wszczepów dentystycznych. W literaturze szeroko dyskutowana jest zarówno liczba implantów wymagana do utrzymania uzupełnień, jak i rodzaje użytych elementów retencyjnych. Projektowanie rekonstrukcji pełnych łuków zębowych uzależnione jest od wielu czynników wpływających na powikłania natury mechanicznej, a przez to na długofalowe powodzenie leczenia. W pracy autorzy przedstawili różne rodzaje elementów retencyjnych oraz możliwości ich zastosowania. Ponadto omówione zostały powikłania mechaniczne oraz algorytmy postępowania prowadzące do uniknięcia niepowodzenia w leczeniu protetycznym pacjentów bezzębnych.


PRAKTYKA


88
Nadziąślak włóknisty kostniwiejący – opis przypadku
Ossifying fibrous epulis - case report
lek. dent. Marcin Adamiecki, dr n. med. Anna Dudko, dr hab. n. med. Sebastian Kłosek, prof. nadzw.

Nadziąślak jest pojęciem klinicznym opisującym zmiany zlokalizowane na dziąśle. Powstaje zwykle w odpowiedzi na przewlekłe drażnienie lub nawracające uszkodzenia tkanek. Nadziąślak włóknisty kostniwiejący jest jedną z postaci histologicznych nadziąślaków, które występują wyłącznie na dziąsłach. Zmiana w większości przypadków dotyczy kobiet i wykazuje predylekcję do przedniego odcinka szczęki. Zlokalizowane zmiany rozrostowe dziąseł leczy się poprzez chirurgiczne wycięcie wraz z usunięciem czynników drażniących. Nawroty nadziąślaków włóknistych kostniwiejących sięgają aż 20%. Są one wynikiem niecałkowitego wycięcia zmiany bądź też nieusunięcia czynnika etiologicznego. W pracy przedstawiono przypadek pacjentki z nadziąślakiem włóknistym kostniwiejącym, który nawrócił po niedoszczętnym usunięciu.


94
Leczenie atypowego, podłużnego złamania korony zęba siecznego przez zespolenie ze sobą odłamów – opis przypadku
Treatment after of apical vertical crown fracture in incisor by reattachment of fractured fragments - case report
lek. dent. Joanna Bednarek, dr n. med. Aleksandra Hilt

Streszczenie: Współczesna stomatologia wychodzi naprzeciw coraz trudniejszym problemom klinicznym. Jednym z nich są nietypowe złamania zębów, których linia złamania przechodzi pionowo w stosunku do długiej osi zęba. W artykule przedstawiono opis leczenia atypowego, podłużnego złamania korony zęba siecznego przyśrodkowego szczęki u młodego pacjenta, polegającego na zespoleniu ze sobą fragmentów zęba.


106
Jednowizytowa apeksyfikacja z zastosowaniem MTA po dezynfekcji ozonem – opis przypadku
Single visit apexification with MTA after ozone disinfection - a case report
Associate Professor Georgi Tomov MD PhD, Professor Elka Popova

Streszczenie: Wstęp: Niedojrzałe zęby z martwicą miazgi oraz dużymi zmianami okołowierzchołkowymi są trudne w leczeniu z wykorzystaniem konwencjonalnej terapii endodontycznej. W takich przypadkach nieodzowne jest zastosowanie takich materiałów jak MTA. Ponieważ kwestia dezynfekcji jest nadal problematyczna, pod uwagę brane są inne alternatywy, w tym stosowanie ozonu. Niniejsza praca opisuje zakończony sukcesem zabieg apeksyfikacji z użyciem MTA po dezynfekcji ozonem, przeprowadzony w trakcie jednej wizyty.
Metody: Artykuł przedstawia przypadek urazu przedniego zęba szczęki. Ocena radiologiczna potwierdziła obecność otwartego wierzchołka z bardzo szerokim kanałem. Kanał został oczyszczony i przepłukany 0,5% roztworem NaOCl, a następnie 15% roztworem EDTA. Aby zapewnić wystarczającą dezynfekcję, kanał poddano działaniu ozonu przez 72 sekundy. Następnie, przy użyciu MTA, utworzona została 4-milimetrowa bariera wierzchołkowa, którą pozostawiono do stwardnienia. Kanał korzenia zęba został wypełniony termicznie uplastycznioną gutaperką, a ubytek wypełniony odbudową z żywicy kompozytowej.
Wyniki: W badaniu kontrolnym po upływie 1 roku zaobserwowano brak patologicznych objawów klinicznych i prawidłową funkcję, a zdjęcie RTG potwierdziło stan wygojenia.
Wniosek: Połączenie dezynfekcji ozonem z MTA wydaje się odpowiednim rozwiązaniem w przypadku jednowizytowej apeksyfikacji, a jedną z najważniejszych korzyści takiego zabiegu jest krótki czas jego wykonania. Apeksyfikację w trakcie jednej wizyty z użyciem ozonu oraz zamknięciem kanału materiałem MTA można uznać za przewidywalną formę leczenia i alternatywę dla wymagającej długiego czasu apeksyfikacji z zastosowaniem wodorotlenku wapnia.


112
Profesjonalne wybielanie zębów żywych z użyciem 6% nadtlenku wodoru aktywowanego lampą – skuteczność i zadowolenie pacjentów
Professional bleaching of vital teeth using light-ativated 6% hydrogen peroxide - efficacy and patient satisfaction
lek. dent. Anna Popińska, dr n. przyr. Tadeusz Nawarycz, dr n. med. Lidia Ostrowska-Nawarycz, lek. dent. Wojciech Goździewicz

Streszczenie: Wybielanie zębów jest chętnie wybieranym przez pacjentów zabiegiem, wpływającym na estetykę uzębienia. Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2012 roku maksymalne dopuszczalne stężenie wodorotlenku wodoru w preparatach do wybielania może wynosić 6%. Celem pracy była ocena skuteczności preparatu zawierającego nadtlenek wodoru o stężeniu 6%, wspomaganego lampą aktywującą in vivo u pacjentów zgłaszających się w 2015 roku. W badaniu oceniano kolor zębów przed i po zabiegu w 16-stopniowej skali kolornika VITA Classic Shade Guide oraz proszono pacjentów o ocenę stopnia zadowolenia z efektu wybielania w 11-stopniowej skali. Zęby badanych pacjentów wybieliły się średnio o 6,08 odcieni. Najwyższa zmiana – z koloru A4 do B2 obejmowała aż 12 odcieni. Kolor B1 udało się uzyskać u 33% badanych osób. Zabieg profesjonalnego wybielania w gabinecie z zastosowaniem 6% nadtlenku wodoru aktywowanego lampą jest skuteczną, szybką i relatywnie tanią metodą umożliwiającą poprawę wyglądu zębów.


120
Drzewo arakowe – stomatologiczne panaceum
Salvadora persica - dental panaeca
lek. dent. Aryan Khaleel

Streszczenie: Drzewo arakowe wykorzystywane jest w medycynie naturalnej w różnych częściach świata od tysięcy lat. Liczne badania wykazały, że wyciągi z Salvadora persica posiadają m.in. działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwzapalne, antykariogenne oraz zapobiegają odkładaniu się płytki nazębnej. Surowiec wywiera niezwykle korzystny wpływ na stan zdrowia jamy ustnej, a bogactwo zawartych w nim substancji biologicznie czynnych budzi nadzieję na wykorzystanie drewna arakowego w innych dziedzinach.


130
Opracowanie kanałów korzeniowych niklowo-tytanowymi narzędziami maszynowymi – opis dwóch przypadków
Shaping of root canals using nickel-titanium rotary files - two case reports
lek. dent. Katarzyna Detka, lek. dent. Mateusz Radwański, prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka

Streszczenie: Opracowanie kanałów korzeniowych stanowi jeden z najważniejszych etapów leczenia endodontycznego. Ukształtowanie kanału w kształcie stożka zapewnia odpowiednią irygację i ostateczne wypełnienie, bez nadmiernego poszerzenia okolicy wierzchołkowej. Szczególne wyzwanie w leczeniu endodontycznym stanowią przypadki zakrzywień kanałów korzeniowych czy występowania odrębności anatomicznych w postaci liczby korzeni lub kanałów. Do opracowania kanałów korzeniowych coraz częściej – ze względu na skrócenie czasu pracy – stosowane są niklowo-tytanowe narzędzia maszynowe. Celem pracy jest przedstawienie dwóch przypadków klinicznych leczenia endodontycznego zębów o skomplikowanej budowie anatomicznej przy użyciu niklowo-tytanowych narzędzi maszynowych.140
Rola dentysty jako lekarza pierwszego kontaktu w odniesieniu do opinii pacjentów
The role of a dentist as a general practitioner with respect to patients' opinions
Joanna Laskowska, Ewelina Ciździel

Współczesna medycyna musi niezwykle szybko reagować na występujące powszechnie choroby i ich objawy. Dentysta jest często pierwszym lekarzem, który ma możliwość wykrycia różnych schorzeń i odpowiedniego pokierowania pacjentem. W wielu publikacjach podkreśla się istotną rolę prawidłowo zebranego wywiadu i przeprowadzonego badania klinicznego. Niestety, bardzo często pełnienie funkcji lekarza pierwszego kontaktu jest utrudnione, zważywszy na postrzeganie lekarza dentysty jako specjalisty niewykraczającego kompetencjami poza obszar zębów i tkanek podtrzymujących. Celem pracy było poznanie opinii pacjentów na temat możliwości zgłaszania lekarzowi dentyście dolegliwości ogólnoustrojowych oraz ukazanie sposobu postrzegania lekarza dentysty przez pacjenta.


144
Zdrowie jamy ustnej a zdrowie ogólne. Raport z panelowego spotkania ekspertów stomatologiii medycyny ogólnej z okazji Europejskiego Dnia Zdrowych Dziąseł
Polskie Towarzystwo Periodontologiczne

Polskie Towarzystwo Periodontologiczne aktywnie włączyło się w obchody Dnia Zdrowych Dziąseł, od dwóch lat organizowanych przez Europejską Federację Periodontologiczną (EFP), przygotowując konferencję okrągłego stołu, w której udział wzięli przedstawiciele świata medycznego różnych specjalności, nie tylko stomatologicznych, ale również ogólnomedycznych, a także dziennikarze. Spotkanie to miało na celu przekazanie poprzez media szerokiemu gronu słuchaczy i czytelników informacji o tym, jak ważną rolę odgrywa zdrowie jamy ustnej w kontekście zachowania uzębienia i jego funkcji oraz estetyki, ale także zdrowia ogólnego.EDUKACJA


146
Program Kongresu Unii Stomatologii Polskiej


150
Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie


152
Znalezione w DENTONET


PERYSKOP


166
Tradycyjna rozmowa rekrutacyjna - dlaczego czas o niej zapomnieć
Mariusz Oboda, Aleksandra Brońska

Twoja praktyka rozwija się coraz prężniej, pojawia się przestrzeń na kolejny gabinet, zatem z zapałem siadasz do publikacji ogłoszenia o pracę. Czekasz kilka dni na CV, na ich podstawie dokonujesz selekcji kandydatów, wybraną grupę zapraszasz na rozmowę kwalifikacyjną. Jak się do niej przygotowujesz? Oczywiście drukujesz CV, szukasz informacji w Internecie. Pojawia się pytanie: o czym zechcesz rozmawiać z kandydatami? Z jednej strony poza pytaniami technicznymi nie bardzo masz pomysły, z drugiej strony myślisz sobie: jakoś to będzie, w końcu umiem rozmawiać z ludźmi. W umówionym dniu spotykasz się z kandydatami. Żeby urozmaicić sobie czas, każdemu zadajesz inne pytania, nie zapisujesz odpowiedzi. Najważniejsze jest pierwsze wrażenie – mówisz do siebie i nie tracisz cennego czasu na porównywanie odpowiedzi rozmówców. Zacierasz ręce, wykonałeś dobrą robotę. Nie rozumiesz tylko, dlaczego po kilku miesiącach z wybranym lekarzem rozmawia się coraz trudniej (a tak miło nam się rozmawiało!, myślisz), a asystentka notorycznie spóźnia się do pracy (sprawiała wrażenie takiej skrupulatnej osoby, przypominasz sobie).


172
Dentysta w Afryce - relacje. Dentystka wśród Pigmejów
Martyna Osiak


176
Dentysta w Afryce - relacje. Czy ból pojawił się przed, czy po zbiorze makongo?
Monika Wieczorek


180
Z forum DENTONET.pl wzięte...


PO GODZINACH


186
Weź na ząb: Bratysława
Tomasz Hankiewicz


190
Krzyżówka z hasłem 66

Produkty powiązane

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl