E‑DENTICO 2(60)/2016

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 3 dni
Cena: 45,00 zł

Cena regularna:

45.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Kod produktu: F058-2429E

Opis

Spis treści
 
MISTRZOWIE STOMATOLOGII – KONRAD WALERZAK
 
8
Quo vadis, stomatologio, czyli where do you go, my dentistry?
dr n. med. Konrad Walerzak

Do zadania tak poważnego pytania upoważnia wybitna pozycja w świecie stomatologii lub inne usprawiedliwiające okoliczności. Chyląc czoła przed moimi nauczycielami oraz innymi szacownymi kolegami, ja ze swoją 20-letnią przygodą ze stomatologią nie śmiałbym lokować się w pierwszej kategorii. Obstawiam więc te „inne okoliczności” i proponuję raczej refleksję z podróży przez najróżniejsze krainy mojej pracy zawodowej. W tej podróży co chwila pojawia się nowy szczyt, do którego muszę wybrać właściwą drogę, a na szlaku stale spotykam inne ekipy takich jak ja podróżników. Zatrzymujemy się wtedy i z przyspieszonym biciem serca wymieniamy się sposobami, jak pokonać kolejne doliny, rzeki i strome podejścia, by zdobyć dany szczyt. Opowiadamy o niepowodzeniach, które nas dotknęły, bo nie ma sensu, żeby któryś z nas niepotrzebnie łamał nogę na tej samej przeszkodzie. Nieostrzeganie o niebezpieczeństwach jest w naszym towarzystwie niemile widziane.
 
 
14
Leczenie zespołowe w stomatologii
Interdisciplinary treatment in dentistry
dr n. med. Konrad Walerzak

Streszczenie: Rozwój stomatologii wymaga dziś stworzenia optymalnego modelu współpracy międzyspecjalistycznej. Najbardziej rozpowszechniony (ośrodki akademickie) jest model interdyscyplinarny z systemem konsultacyjnym. Optymalny ze względu na wyniki leczenia dla danego pacjenta wydaje się model leczenia zespołowego, w wyniku którego pacjent otrzymuje jednolity plan leczenia z jego specjalistyczną realizacją. Jest on jednak trudny w powszechnej implementacji, gdyż stanowi duże wyzwanie organizacyjne.
 
 
36
Wpływ zespołowego leczenia stomatologicznego na parametry górnych dróg oddechowych
The impact of interdisciplinary treatment on the parameters of upper airways
dr n. med. Konrad Walerzak
 
Streszczenie: Zaburzenia budowy i inne patologie jamy ustnej mogą mieć potencjalny wpływ na pogorszenie jakości oddychania pacjenta. Następstwa takiego stanu mogą być różnorakie – od poczucia zmęczenia dziennego, poprzez łańcuch zależności patologicznych, aż do skrócenia życia pacjenta. Wielospecjalistyczne leczenie stomatologiczne (ortodontyczno-chirurgiczne) może skutecznie wpływać na korektę niekorzystnych parametrów oddechowych
 
 
PRAKTYKA
 

56
Kwas hialuronowy – zastosowanie w stomatologii ze szczególnym uwzględnieniem periodontologii
Hyaluronic acid – application in dentistry with particular emphasis on periodontics
lek. dent. Monika Urbaniak, lek. dent. Rafał Wiench, lek. dent. Monika Dawiec, lek. dent. Robert Malinowski

Streszczenie: W ostatnich latach obserwuje się nowe standardy w stomatologii estetycznej stosowane w celu poprawy estetyki twarzy i uśmiechu. Kwas hialuronowy w stomatologii wykazuje szerokie spektrum aktywności biologicznej. Znalazł zastosowanie przede wszystkich przy stanach zapalnych dziąseł, przyzębia w leczeniu periodontologicznym, ale także w implantologii, po ekstrakcji zębów oraz w innych zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej.

 
62
Znaczenie zabiegów wstępnego postępowania protetycznego w leczeniu implantoprotetycznym
The importance of pre prosthetic procedures in implantoprosthetic treatment
lek. dent. Michał Szewczyk, dr hab. n. med. Małgorzata Pihut
 
Streszczenie: Leczenie protetyczne z wykorzystaniem wszczepów śródkostnych jest specjalistycznym postępowaniem leczniczym umożliwiającym uzupełnienie braków zębowych. Często pomijanym aspektem w leczeniu implantoprotetycznym jest brak odpowiedniego zaplanowania przyszłej odbudowy protetycznej. W artykule przedstawiono znaczenie zabiegów wstępnego postępowania protetycznego w leczeniu implantoprotetycznym.
 
 
68
Współczesne poglądy dotyczące cementowania prac protetycznych na implantach
Contemporary views on luting of implant-supported prosthodontic restorations
lek. dent. Borys Tomikowski

Streszczenie: W artykule przedstawiono jedną z metod mocowania uzupełnień stałych na implantach – cementowanie, wraz z jej wadami i zaletami. Praca ma dać wskazówki i ułatwić wybór cementu, aby uniknąć powikłań związanych z cementowaniem na implantach.
 
 
76
Resorpcja zewnętrzna – późny objaw urazu zęba. Opis przypadku
External resorption  late symptoms of a traumatic dental injury. Case report
lek. dent. Paulina Osiecka, dr n. med. Anna Maria Oleksiejuk
 
Streszczenie: Resorpcja zęba to proces niszczenia tkanek twardych zęba przez osteoklasty, cementoklasty lub zębinoklasty, występujący w następstwie działania czynników fizjologicznych lub patologicznych. Zwykle jest to proces powolny, przewlekły, stale postępujący i wykrywany przypadkowo na zdjęciach RTG. Jego przebieg jest bezobjawowy, a pacjenci, u których występuje, nie zgłaszają żadnych dolegliwości bólowych. W pracy opisano przypadek długotrwałej obserwacji i leczenia 14-letniego pacjenta, u którego, w następstwie urazu doznanego w lipcu 2011 roku, doszło do całkowitego zwichnięcia zęba 11, zaś późnym efektem urazu było wystąpienie resorpcji zewnętrznej korzenia.
 
 
84
Materiały kompozytowe o właściwościach przeciwbakteryjnych – przegląd piśmiennictwa
Composite materials with antimicrobial properties – literature review
lek. dent. Konrad Półtorak, lek. dent. Magdalena Podlewska, lek. dent. Aleksandra Szram, dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski prof. nadzw., dr hab. n. med. Monika Łukomska-Szymańska
 
Streszczenie: W nowoczesnych materiałach odbudowujących twarde tkanki zębów dużą wagę przywiązuje się do ich właściwości przeciwbakteryjnych. W przypadku tych materiałów można uzyskać aktywność antybakteryjną poprzez zastosowanie preparatów uwalniających substancje przeciwbakteryjne jako odrębne materiały odkażające oraz antybakteryjne materiały wbudowane lub nieuwalniających substancji antybakteryjnych. W pracy szczegółowo opisano najnowocześniejsze związki stosowane do poprawy właściwości przeciwbakteryjnych kompozytów.
 
 
92
Nowotworowe komórki macierzyste raka płaskonabłonkowego głowy i szyi – główny cel w walce z nowotworem. Przegląd piśmiennictwa
Cancer stem cells and neck squamous cell carcinoma – the main target in cancer therapy. A review
lek. dent. Martyna Osiak, dr n. med. Dorota Szubińska-Lelonkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz
 
Streszczenie: Nowotwory głowy i szyi stanowią około 6% wszystkich nowotworów złośliwych w Polsce, a zdecydowana większość z nich to raki płaskonabłonkowe. Standardowe metody terapeutyczne nie zawsze prowadzą do wyleczenia. Skuteczna terapia powinna zwalczać nie tylko szybko rosnące, zróżnicowane komórki guza, ale także komórki inicjujące proces nowotworowy – nowotworowe komórki macierzyste – o unikalnych cechach samoodnowy, proliferacji i różnicowania, które zasiedlają specyficzne mikrośrodowiska zwane niszami. Wykazują one ekspresję markerów: CD44, CD133, ALDH, które mogą zostać wykorzystane w celu wczesnej diagnostyki. Ostatnie badania wskazują, że to właśnie nowotworowe komórki macierzyste są odpowiedzialne za progresję nowotworów, tworzenie przerzutów i wznów. Niezbędne jest prowadzenie dalszych badań dotyczących roli nowotworowych komórek macierzystych w patogenezie raków płaskonabłonkowych głowy i szyi, w celu opracowania nowych metod wczesnej diagnostyki i leczenia tych nowotworów.
 
 
100
Metoda leczenia uszkodzonych zębów stałych na podstawie opisu przypadku
Method of treating damaged teeth on the basis of the case report 
dr n. med. Grzegorz Chmiel, lek. dent. Katarzyna Calik, dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz, prof. nadzw.
 
Streszczenie: Uszkodzenia zębów siecznych u pacjentów młodocianych są najczęściej następstwem urazu. W pracy przedstawiono metodę odbudowy zębów siecznych u 12-letniego pacjenta. Zastosowano system everStick Post zawierający zestaw niespolimeryzowanych, dających się kształtować włókien szklanych, nasączonych polimerem (PMMA) oraz żywicą (bis-GMA).
 
 
108
Stan przyzębia a wykształcenie i poczucie bezpieczeństwa u kobiet ciężarnych
Periodontal status and the level od education and sense of security in pregnant women
dr n. med. Anna Stankiewicz-Szałapska, prof. dr hab. n. med. Anna J. Kurnatowska
 
Streszczenie: Do czynników ryzyka chorób przyzębia i patologicznego przebiegu ciąży należą niskie wykształcenie i negatywne czynniki emocjonalne.
Cel pracy: zbadanie korelacji pomiędzy stanem przyzębia i poziomem wykształcenia między kobietami z ciążą powikłaną i fizjologiczną. Zbadanie zależności pomiędzy wykształceniem a poziomem poczucia bezpieczeństwa w obu grupach kobiet.
Materiał i metody: Grupę I stanowiło 190 kobiet z patologicznym przebiegiem ciąży, a grupę II 120 kobiet z ciążą prawidłową. W badaniu uwzględniono wiek, wykształcenie i przebieg ciąży. Pacjentki wypełniały ponadto Kwestionariusz Poczucia Bezpieczeństwa. W badaniu przedmiotowym oceniano wartości: OHI, SBI, PDI, CPITN. Wyniki: U kobiet z ciążą patologiczną odnotowano wyższe wartości parametrów SBI, PDI i TN niż u kobiet z ciążą fizjologiczną i takim samym wykształceniem. Przeciętne poziomy PB u kobiet z grupy I były niższe niż u kobiet z grupy II i z tym samym wykształceniem.
Wnioski: U kobiet z ciążą zagrożoną obserwuje się gorszy stan przyzębia, mimo braku istotnych różnic w poziomie higieny jamy ustnej, niż u kobiet z ciążą fizjologiczną przy tym samym wykształceniu. U kobiet z ciążą
zagrożoną i prawidłową wyższemu wykształceniu towarzyszy wyższy poziom poczucia bezpieczeństwa. Poziom poczucia bezpieczeństwa, przy tym samym poziomie wykształcenia, jest niższy u kobiet z ciążą zagrożoną niż u kobiet z ciążą fizjologiczną.
 

EDUKACJA
 
 
118
Ogólnopolski Program Edukacyjny Repetitio est… 2/16
 
 
124
Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie
 
 
126
Znalezione w DENTONET.pl
 
 
PERYSKOP
 
 
128
Psychologia w zarządzaniu: hierarchia potrzeb a motywacja personelu gabinetu do pracy
Mariusz Oboda
 
W dzisiejszym artykule zgłębię zagadnienie motywacji personelu gabinetu do pracy w oparciu o chyba najszerzej rozpowszechnioną teorię psychologiczną dotyczącą tego tematu, a mianowicie hierarchię potrzeb autorstwa Abrahama Maslowa. Mimo że pierwsze szkice tej koncepcji powstawały aż 75 lat temu, jest ona wciąż bardzo popularnym punktem wyjścia, jeśli chodzi o myślenie na temat angażowania zespołu do pracy. Oczywiście, w międzyczasie psychologia wniosła wiele nowego do wiedzy na temat zarządzania, a niektóre z twierdzeń Maslowa nie znalazły empirycznego potwierdzenia, więc przytaczanie ich w niezmienionej formie jest w dzisiejszych czasach błędem. Dodatkowo odnoszę wrażenie, że jest to teoria często powtarzana na szkoleniach, ale rzadko przenoszona na zawodową rzeczywistość, gdyż na pierwszy rzut oka jej praktyczne zastosowanie jest niewielkie i obejmuje głównie skrajne przypadki – np. moja znajoma pracująca w korporacji stwierdziła, że teoria ta była prezentowana na wszystkich kilkunastu warsztatach z zarządzania, w których uczestniczyła, jednak ona nie potrafi z niej wiele wyciągnąć. Nie zmienia to jednak faktu, że wnosi ona pewne uporządkowanie w tematy związane z motywacją pracownika, przez co warto pochylić się nad niektórymi jej aspektami. Poniżej prezentuję najważniejsze, moim zdaniem, założenia teorii hierarchii potrzeb oraz, traktując ją jako punkt wyjścia, przekładam je na rzeczywistość gabinetu stomatologicznego, dzieląc się z Państwem spostrzeżeniami indywidualnie.
 
 
134
Doktorze, czy to są moje zęby?!
dr n. med. Tomasz Maria Kercz
 
 
PO GODZINACH
 
 
138
Krzyżówka z hasłem
 

Produkty powiązane

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl