E‑DENTICO 2(36)/2012

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 3 dni
Cena: 45,00 zł

Cena regularna:

45.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 1
Kod produktu: DE9B-46295_20160317120953

Opis

Spis treści

TEMAT NA CZASIE – ŚLINA
 
8
Suchość jamy ustnej w świetle najnowszych badań
Dry mouth in the light of the latest research
lek. dent. Agnieszka Toll, prof. dr hab. n. med. Anna J. Kurnatowska

Streszczenie: Suchość błony śluzowej jamy ustnej jest narastającym problemem w społeczeństwie. Może być ona objawem współtowarzyszącym wielu chorobom, dysfunkcji ślinianek, a w szczególności przyjmowaniu środków farmakologicznych. Kserostomia jest częstą dolegliwością w każdej grupie wiekowej. Objawy suchości jamy ustnej powodują pogorszenie jakości życia chorych, zwiększenie podatności na infekcje, utrudnienia w przełykaniu oraz mowie. Leczenie objawowe w wielu przypadkach jest niewystarczające, dlatego należy skupiać się na odnalezieniu przyczyny.
 

18
Wybrane czynniki biologiczne a występowanie erozji zębów u pacjentów z zaburzeniami odżywiania
Selected biological factors vs. the occurrence of dental erosion in patients with nutrition disorders
dr n. med. Ewa Rusyan, dr hab. n. med. Sylwia Małgorzata Słotwińska, prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska

Streszczenie: Na rozwój erozji zębów wpływają czynniki biologiczne, takie jak: ślina, błona nabyta, budowa anatomiczna zębów oraz wzajemne relacje z tkankami miękkimi jamy ustnej i języka. Wzajemne oddziaływanie czynników biologicznych, postaw behawioralnych, czasu i nasilenia działania kwasów mogą hamować lub powodować progresję zmian patologicznych. Celem prezentowanej pracy była analiza wydzielania śliny oraz ocena występowania płytki nazębnej i ubytków erozyjnych twardych tkanek zęba u pacjentów z zaburzeniami odżywiania. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono występowanie erozji zębów u chorych z zaburzeniami odżywiania, u których odnotowano również niższe wydzielanie śliny spoczynkowej i stymulowanej w porównaniu z grupą kontrolną. Statystyczna analiza logistyczna wykazała, że prawdopodobieństwo wystąpienia erozji w anoreksji zależy w stopniu istotnym statystycznie od odsetka powierzchni z płytką nazębną.
 

28
Neuroelektrostymulacja jako alternatywna metoda w likwidacji objawów kserostomii
Neuroelectrostimulation as an alternative method in the elimination of xerostomia symptoms
lek. dent. Małgorzata Gałczyńska-Rusin, prof. dr hab. n. med. Ryszard Koczorowski

Streszczenie: Kserostomia jest dla pacjentów uciążliwym objawem występującym w różnorodnych schorzeniach oraz będącym skutkiem ubocznym terapii nowotworowej i/lub lekowej. W artykule przedstawiono możliwości złagodzenia suchości jamy ustnej dzięki zastosowaniu urządzeń służących do elektrostymulacji nerwów biorących udział w przekazywaniu bodźców do gruczołów ślinowych. Zastosowanie neuroelektrostymulacji pozwala na uniknięcie farmakologicznej terapii kserostomii, niosącej ze sobą liczne efekty uboczne.
 

36
Stopień sekrecji, konsystencja, pH, ilość śliny stymulowanej i zdolności buforowe śliny w badaniu wpływu wybranej pasty do zębów – doniesienie wstępne
Level of secretion, consistency, pH, amount of stimulated saliva and its buffering abilities in the evaluation of selected toothpaste’s influence – preliminary report
lek. dent. Grzegorz Michalczewski, dr n. med. Paweł Mieszkowski, dr n. med. Janusz Borowicz, mgr farm. Anna Stelmaszczyk, lek. dent. Karol Mazuro

Streszczenie: Jednym z ważniejszych czynników odpowiadających za homeostazę w jamie ustnej jest ślina. Jest naturalnym systemem ochrony szkliwa przed działaniem kwasów i demineralizacją. Gdy nie może pełnić swojej funkcji lub pełni ją w ograniczonym zakresie, może dojść do zachwiania równowagi mineralnej, co z kolei może prowadzić do destrukcji szkliwa i rozpoczęcia procesu próchnicowego. GC Tooth Mousse jest produktem opartym na technologii Recaldent™, który działając jak „płynne szkliwo”, aktywnie wpływa na przywrócenie równowagi mineralnej w środowisku jamy ustnej. Recaldent™ działa synergistycznie z fluorem i po wprowadzeniu go do środowiska jamy ustnej wspomaga działanie śliny, przywracając do stanu równowagi bilans mineralny. Celem pracy było badanie wpływu ww. pasty na wybrane parametry śliny, np. stopień sekrecji, pH śliny czy jej własności buforowe, gdyż to właśnie one w dużej mierze mają wpływ na procesy demineralizacyjne i remineralizacyjne. Badania zostały przeprowadzone na grupie 24 studentów IV roku stomatologii UM w Lublinie. W wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono znaczącego wpływu pasty ©Tooth Mousse na wybrane parametry śliny.
 

PRAKTYKA


44
Apeksyfikacja czy rewaskularyzacja? Leczenie endodontyczne niedojrzałych zębów stałych – przegląd piśmiennictwa
Apexification or revascularization? Endodontic treatment of permanent teeth with unfinished root development – review of literature
prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka, Jan Jaroch, Izabela Świtalska

Streszczenie: W artykule przedstawiono metody leczenia zębów stałych z niezakończonym rozwojem wierzchołka korzenia. Celem pracy było porównanie – na podstawie obowiązującego piśmiennictwa – procesu apeksyfikacji i rewaskularyzacji.
 

50
Zespół pojedynczego siekacza środkowego szczęki (SMMCI) – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Solitary median maxillary central incisor syndrome (SMMCI) – case report and literature review
lek. dent. Anna Jasińska

Streszczenie: W pracy przedstawiono przypadek bardzo rzadko występującego zespołu pojedynczego siekacza środkowego szczęki u 12-letniej dziewczynki. Przyczyna powstania tej jednostki chorobowej jest nieznana i uznawana za jedną z postaci holoprosencefalii. Lekarz ortodonta jest odpowiedzialny za diagnozę i powinien skierować pacjenta na dalsze badania specjalistyczne.
 

58
Wady i zalety odbudowy protetycznej na zębach po przeprowadzonym zabiegu hemisekcji
The advantages and disadvantages of prosthetic restoration of teeth following a hemisection
dr n. med. Jacek Szkutnik, dr n. med. Jarosław Sieczkarek, prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk, dr n. med. Beata Petkowicz

Streszczenie: Zabieg hemisekcji polega na separacji i usunięciu części korony i korzenia zęba wielokorzeniowego dotkniętego nieodwracalnie procesem patologicznym. Pozwala to na zachowanie fragmentu zęba, który może być wykorzystany jako filar w trakcie dalszej rehabilitacji protetycznej. Zabieg ten pozwala na dłuższe utrzymanie zębów naturalnych i zapobiega powstawaniu braków zębowych, których odbudowa wymagałaby znacznej ingerencji w otaczające tkanki w postaci wykonania konstrukcji protetycznych stałych lub ruchomych lub stosowania leczenia implantologicznego. Autorzy opisują własne obserwacje kliniczne związane z odbudową protetyczną zębów po zabiegu hemisekcji. Zdaniem autorów tego rodzaju postępowanie umożliwia w wielu przypadkach pełną rehabilitację protetyczną narządu żucia, będącą alternatywą dla leczenia implantologicznego.
 

66
Leczenie protetyczne u pacjenta ze złamaniem w obrębie wyrostków kłykciowych żuchwy – opis przypadku
Prosthetic treatment of mandibular condyloid process fracture – case report
lek. dent. Maciej Michalak, lek. dent. Michał Paulo, dr n. med. Andrzej Bożyk

Streszczenie: Do najczęstszych przyczyn urazów części twarzowej czaszki w wieku dorosłym należą pobicia i wypadki komunikacyjne. Często w ich wyniku dochodzi do przerwania ciągłości tkanki kostnej. Typowym przykładem złamania na skutek mechanizmu pośredniego, wywołującego uszkodzenie tkanki kostnej w miejscu odległym od zadziałania siły, jest złamanie wyrostków kłykciowych po zadziałaniu siły w okolicy brody. Celem pracy jest opis przypadku, ukazanie potrzeby leczenia interdyscyplinarnego pacjentów po złamaniach wyrostków kłykciowych i przedstawienie rozwiązania leczenia protetycznego po zakończonym leczeniu chirurgicznym. Pacjentka zgłosiła się do Zakładu Protetyki Stomatologicznej z powodu dolegliwości bólowych ze strony lewego stawu skroniowo-żuchwowego spowodowanych urazem części twarzowej czaszki. Na pierwszej wizycie została wykonana szyna relaksacyjna, na kolejnej oddano pacjentce akrylową szynę zgryzową. Po 6 miesiącach użytkowania zakres opuszczania poprawił się o 4 mm. U chorej zastosowano odbudowę kontaktów w prawidłowej wysokości zwarcia. Podstawowa zasada leczenia chirurgicznego to repozycja odłamów do ich pierwotnego anatomicznego położenia oraz zabezpieczenie przed powtórnym ich przemieszczeniem poprzez stworzenie warunków zapewniających właściwy zrost kostny. Niezwykle ważne jest również odtworzenie prawidłowych warunków okluzyjnych.
 

74
Przewaga tomografii wiązki stożkowej nad radiogramami dwuwymiarowymi w diagnostyce stomatologicznej
The advantage of Cone Beam Computed Tomography over two-dimensional radiographs in dental diagnostics
lek. dent. Aneta Grochowina

Streszczenie: Tomografia wiązki stożkowej (ang. cone beam computed tomography – CBCT) dostarczając lekarzowi informacje niezbędne do postawienia właściwej diagnozy, oceny potencjalnego ryzyka i zaplanowania leczenia dzięki precyzyjnym obrazom przedstawiającym przebieg struktur anatomicznych, jest znakomitym narzędziem diagnostycznym w chirurgii, implantoprotetyce, periodontologii, ortodoncji, diagnostyce próchnicy, endodoncji, a także laryngologii czy okulistyce. Celem pracy jest przedstawienie przewagi stomatologicznego badania tomograficznego nad dwuwymiarowymi zdjęciami rentgenowskimi na podstawie przypadków klinicznych, w których postawienie właściwej diagnozy możliwe było dzięki zastosowaniu w badaniu techniki CBCT.
 

88
Mnogie zęby noworodkowe – opis przypadku
Multiple neonatal teeth – case report
lek. dent. Anna-Maria Szyperska, dr hab. n. med. Anna Janas, dr n. med. Patryk Siwik

Streszczenie: Celem pracy było przedstawienie opisu przypadku czterech zębów noworodkowych (siekaczy przyśrodkowych w szczęce i żuchwie o różnym stopniu wyrznięcia) u 3,5-miesięcznego dziecka.
 

EDUKACJA


92
Ogólnopolski Program Edukacyjny Repetitio est... 2/12


96
Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne w świecie


100
Z forum DENTOnet.pl wzięte...


102
Znalezione w sieci


PERYSKOP


104
Stomatologia akademicka w II Rzeczpospolitej
Academic dentistry in the Second Polish Republic
dr n. med. Daniel Olszewski, prof. dr hab. n. med. Grażyna Grzesiak-Janas

W 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Nasz kraj powrócił na mapę Europy, a w jego skład weszły ziemie należące wcześniej do trzech zaborców. Przez te wszystkie lata niewoli Polacy żyli, pracowali i zdobywali wykształcenie w zaborach: pruskim, austriackim i rosyjskim. W obliczu odrodzonej, wspólnej ojczyzny uwidoczniły się różnice pomiędzy mieszkańcami państw zaborczych zarówno pod względem ekonomicznym, jak i kulturowym i społeczno-organizacyjnym. Rządzący w początkach II Rzeczpospolitej stanęli przed zadaniem wypracowania norm dla ujednolicenia niemal wszystkich aspektów życia i mechanizmów funkcjonowania państwa. Jednym z nich było szkolnictwo wyższe, w tym nauczanie stomatologii znacznie różniące się w trzech zaborach.
 

110
Od poprawy jakości obsługi pacjentów do sukcesu rynkowego gabinetu stomatologicznego
dr n. ekon. Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska

Streszczenie: Działania na rzecz lepszej obsługi klienta mogą zwiększyć konkurencyjność podmiotu i poprawić jego wynik ekonomiczny. W artykule przedstawiono istotę konkurencyjności i jej determinanty. Wskazano na znaczenie jakości obsługi w budowaniu reputacji podmiotu w oczach klientów i jej długookresowych konsekwencji. Omówiono wyniki badań z zakresu oczekiwań pacjentów wobec personelu gabinetu stomatologicznego, oceny kontaktu pacjent–personel gabinetu oraz wpływu relacji pacjent–dentysta na postawy pacjentów wobec usługodawcy.
 

122
Przywództwo w gabinecie stomatologicznym
Mariusz Oboda

Kilkakrotnie poruszałem już w „e-Dentico” tematykę wpływu różnych kompetencji inteligencji emocjonalnej lekarza dentysty na sukces praktyki i ukazywałem, w jaki sposób poziom niektórych z nich przekłada się na relację z pacjentem i realizację zadań medycznych. Tym razem chciałbym skupić się tylko na jednym komponencie inteligencji emocjonalnej, a mianowicie na przywództwie. Chcę ukazać, w jakim stopniu ta, często w ogóle nie utożsamiana z pracą lekarza, kompetencja wpływa na rozwój praktyki.
 

126
Musimy nauczyć się osiągać swoją 100-procentową moc życiową
Wywiad z Małgorzatą Nowak-Niedźwiedzką


PORADNIA


128
Polecane produkty


130
Trendy


DOTYK HISTORII


132
Z kącika archiwisty Marcina Otto – Komiks w służbie reklamy


PO GODZINACH


134
Krzyżówka z hasłem
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl