E‑DENTICO 2(26)/2010

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 3 dni
Cena: 45,00 zł 45.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 1
Kod produktu: DE9B-46295_20160914150712

Opis

Spis treści

TEMAT NA CZASIE – TOMOGRAFIA 3D
 
8
Wprowadzenie do diagnostyki trójwymiarowej – nowe standardy z wykorzystaniem stomatologicznej tomografii 3D
Introduction to three-dimensional diagnostics – new standards with the use of 3D tomography
lek. stom. Aneta Grochowina, dr n. med. Tomasz Maria Kercz

Streszczenie: Niezwykle dynamicznie rozwijająca się tomografia wolumetryczna to doskonałe narzędzie diagnostyczne dla stomatologów, chirurgów szczękowych, ortodontów, implantologów i laryngologów. Autorzy w artykule przedstawiają podstawowe pojęcia dotyczące CBCT, cechy różnicujące nową technologię od konwencjonalnej CT z uwzględnieniem dawki promieniowania. Opisując zastosowanie nowej technologii obrazowania w różnych specjalnościach stomatologii przedstawiają również druk skierowania na badanie CBCT opracowany w celu łatwiejszej i właściwej komunikacji między lekarzem kierującym a pracownią RTG.


26
Lokalizacja zatrzymanego zęba nadliczbowego w szczęce z użyciem tomografii wolumetrycznej
The application of Cone-Beam Computed Tomography in locating an impacted supernumerary maxillary tooth
dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska, prof. zw. dr hab. n. med. T. Katarzyna Różyło

Streszczenie: Badanie części twarzowej czaszki z użyciem wiązki promieniowania rentgenowskiego w kształcie stożka jest stosunkowo nową metodą obrazowania tych struktur, która nie weszła jeszcze do powszechnego użytku, chociaż przynosi znaczne korzyści diagnostyczne. Celem pracy było przedstawienie przypadku zatrzymanego zęba nadliczbowego, którego obraz był słabo widoczny na zdjęciu pantomograficznym, a tomografia wolumetryczna umożliwiła precyzyjną ocenę jego położenia i stosunku do zębów sąsiednich.


36
Obrazowanie cyfrowe w praktyce stomatologicznej – wykorzystanie radiowizjografii i tomografii komputerowej z wiązką stożkową w diagnostyce i planowaniu leczenia
Digital imaging in dental practice – the application of radiography and cone-beam computed tomography in diagnostics and treatment planning
lek. med. chir. stom. Roman Borczyk, lek. dent. Krzysztof Maćkowiak, mgr Katarzyna Pietranek

Streszczenie: Badania rentgenowskie są nieodzownym elementem dokładnego planowania leczenia oraz umożliwiają stałą kontrolę zabiegów stomatologicznych. Współcześnie radiografia cyfrowa wypiera tradycyjne zdjęcia wykonywane na kliszy. Podstawowe zalety zdjęć cyfrowych to: wysoka jakość obrazu, możliwość dowolnego przekształcania obrazu (zmiany rozmiaru, jasności, kontrastu), szybkość uzyskania wyniku badania na monitorze komputera, redukcja dawki promieniowania. Nowością w stomatologii jest wykorzystanie cyfrowej tomografii stożkowej, która daje możliwość oceny struktur części twarzowej czaszki pacjenta w trzech wymiarach. W pracy przedstawiono przykłady zastosowania radiografii cyfrowej i tomografii stożkowej w diagnostyce zmian patologicznych, planowaniu i kontroli procedur leczenia. Radiografia cyfrowa istnieje w stomatologii już ponad 20 lat. Pierwszy system cyfrowy z detektorem CCD (z ang. Charge Coupled Device), nazywany radiowizjografią (RVG), został wprowadzony w Europie w roku 1987 [1]. Obecnie aparaty cyfrowe służące do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych zębowych, panoramicznych i cefalometrycznych są standardowym wyposażeniem nowoczesnych gabinetów stomatologicznych. Najnowszym osiągnięciem w stomatologii jest wykorzystanie cyfrowego obrazowania 3D (komputerowa tomografia stożkowa).


54
Tomografia komputerowa z wiązką stożkową w endodoncji: pole widzenia i rozdzielczość przestrzenna
CBCT in endodontics: field of view and spatial resolution
Jolanta N. Sauer, Steven J. Clark, R. Bauman, James P. Scheetz, Douglas Chenin, William C. Scarfe, Allan G. Farman 

Streszczeznie: Najnowsze techniki obrazowania w stomatologii zapewniają dwuwymiarowe przedstawienie obiektów trójwymiarowych. Niemniej jednak tomografia komputerowa z wiązką stożkową (CBCT) zyskała w ostatnich latach na popularności jako sprawdzona technika obrazowania trójwymiarowego. Dotąd tomografia komputerowa z wiązką stożkową była przede wszystkim stosowana w implantologii, chirurgii stomatologicznej oraz chirurgii szczękowo-twarzowej, radiologii stomatologicznej oraz szczękowo-twarzowej, a także w ortodoncji. Coraz wyższa rozdzielczość przestrzenna oraz bardziej przyjazne użytkownikowi oprogramowanie sprawiły, że coraz większa liczba klinicystów może korzystać z tej technologii każdego dnia. Także w endodoncji zastosowanie CBCT staje się coraz powszechniejsze.


AUTORYTETY


64
Wstępna ocena kliniczna wypełnień wykonanych z płynnego materiału złożonego w ubytkach niepróchnicowych
Initial clinical evaluation of the application of flowable composite in non-carious cavities restoration
dr n. med. Ewa Rusyan, dr n. med. Maria Dubielecka, prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska

Streszczenie: Autorki przedstawiły wstępną ocenę kliniczną zastosowania materiału złożonego Wave f/SDI do odbudowy ubytków niepróchnicowego pochodzenia.


70
Wpływ wybielania 35% nadtlenkiem wodoru na mikrotwardość szkliwa zębów ludzkich. Badania in vitro
The influence of bleaching with 35% hydrogen peroxide on the microhardness of dental enamel. In vitro studies
lek. dent. Dorota Czubińska-Grodecka, dr hab. n. med. Leszek Klimek prof. nadzw., prof. dr hab. n. med. Danuta Piątowska

Streszczenie: Celem pracy była ocena w warunkach in vitro zmiany mikrotwardości szkliwa poddanego zabiegowi wybielania gabinetowego 35% nadtlenkiem wodoru (Bianco Professional, Molteni, Włochy). Zęby wybielano trzykrotnie 20 minut tygodniowo i każdorazowo aktywowano światłem. Przez pozostały czas zęby przechowywano w sztucznej ślinie. Pomiaru mikrotwardości metodą Vickersa dokonano przed wybielaniem i na zakończenie trzeciego tygodnia wybielania. Badanie pokazało brak statystycznych różnic mikrotwardości szkliwa przed i po wybielaniu.


82
Polekowy przerost dziąseł i utrudnione wyrzynanie zębów – opis przypadku pacjentki leczonej cyklosporyną A
Drug-induced gingival overgrowth and teething difficulties – case report of a patient treated by cyclosporin A
dr n. med. Małgorzata Kiernicka, lek. dent. Gabriela Podsiadła-Urban, prof. dr hab. Joanna Wysokińska-Miszczuk

Streszczenie: Długotrwałe stosowanie leków w różnych patologiach ogólnoustrojowych pociąga za sobą narastanie problemów związanych z ich ubocznym działaniem. Jednym z najczęstszych powikłań obserwowanych w jamie ustnej jest polekowy przerost dziąseł, który według nowej klasyfikacji chorób przyzębia wprowadzonej przez Amerykańską Akademię Periodontologiczną stanowi odrębną jednostkę chorobową. Może być on przyczyną zaburzeń natury estetycznej, dyskomfortu podczas mowy lub jedzenia, a u młodszych pacjentów wiąże się z ektopią lub opóźnionym wyrzynaniem zębów. Dodatkowo trudności w utrzymaniu właściwej higieny jamy ustnej zwiększają podatność na próchnicę, zapalenia dziąseł związane z płytką nazębną lub poważniejsze choroby przyzębia. Do przerostu dziąseł zwykle prowadzą przewlekłe terapie lekami przeciwdrgawkowymi, immunosupresyjnymi i blokerami kanału wapniowego, a stopień jego nasilenia zależy od długości leczenia i indywidualnych predyspozycji pacjenta. W cięższych przypadkach odstawienie leku i dokładna higienizacja bywają niewystarczające, a jedynym rozwiązaniem pozostaje zabieg chirurgiczny. Celem pracy była prezentacja przypadku polekowego przerostu dziąseł i jego chirurgicznego leczenia u pacjentki z rozpoznaniem zespołu nerczycowego.


PRAKTYKA


94
Obustronnie całkowicie zatrzymane czwarte zęby trzonowe
Bilateral totally impacted fourth molars
dr hab. n. med. Anna Janas

Streszczenie: W pracy opisano przypadek 27-letniego pacjenta, który zgłosił się celem konsultacji z powodu dolegliwości bólowych o typie nerwobólu w obrębie trzeciej gałęzi nerwu trójdzielnego po stronie prawej i lewej. Na wykonanym zdjęciu pantomograficznym stwierdzono obustronnie całkowicie zatrzymane czwarte zęby trzonowe. W znieczuleniu ogólnym w procedurach chirurgii jednego dnia wykonano ich usunięcie. W badaniach kontrolnych nie obserwowano nawrotu choroby.


100
Systemowa antybiotykoterapia w chorobach przyzębia
Systemic antibiotic therapy in periodontal diseases
lek. dent. Karolina Thum-Tyzo, lek. med. Bartłomiej Tyzo, lek. dent. Ewa Tomaszek, prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk

Streszczenie: Periodontitis to zapalenie przyzębia o złożonej etiopatogenezie charakteryzujące się postępującą zapalną destrukcją struktur otaczających ząb i utrzymujących go w zębodole. Przyczyn chorób przyzębia jest wiele. Główną rolę odgrywają bakterie patogenne dla tkanek przyzębia; należą do nich przede wszystkim Gram-negatywne bakterie beztlenowe. Do podstawowych metod leczenia periodontitis zaliczamy terapię mechaniczną polegającą na usuwaniu złogów nad- i poddziąsłowych (scaling) oraz opracowaniu korzeni zębów (root planing). W razie nieskuteczności takiej terapii leczenie można wspomóc antybiotykoterapią miejscową lub ogólną. Celem pracy jest analiza wskazań do antybiotykoterapii i jej efektów w chorobach przyzębia na podstawie zgromadzonego piśmiennictwa.


112
Pozioma szyna okluzyjna Front-Jig NTI-tss. Skuteczna innowacja w leczeniu dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego
Front-Jig NTI-tss horizontal occlusal splint. Effective innovation in the treatment of temporomandibular joint dysfunction
dr Horst Kares

Streszczenie: Bóle głowy i twarzy często współtowarzyszą zaburzeniom czynności mięśni żujących i stawów skroniowo-żuchwowych (SSŻ) w ramach dysfunkcji czaszkowo-żuchwowej (z ang. CMD). Spektrum leczenia stomatologicznego szynami nagryzowymi zostało poszerzone o nową metodę wykorzystującą poziomą szynę Front Jig (z poziomą, przednią płaszczyzną nagryzową), w której, w przeciwieństwie do innych szyn nagryzowych, siła skurczu mięśni unoszących żuchwę może być zredukowana o 70%.


126
Ząb wynicowany
Dens evaginatus
dr n. med. Piotr Ciesielski, lek. dent. Joanna Mazurkiewicz 

Streszczenie: Dens evaginatus jest rzadką anomalią rozwojową polegającą na występowaniu dodatkowej, guzkopodobnej struktury na powierzchni podniebiennej siekaczy (guzek szponiasty) lub na powierzchni żującej zębów przedtrzonowych. Obecność tego tworu może prowadzić do różnych powikłań: przedwczesnych kontaktów, urazów zgryzowych, starcia lub odłamania nieprawidłowego guzka i martwicy miazgi. Artykuł jest przeglądem piśmiennictwa dotyczącym diagnostyki i leczenia zęba wynicowanego.


136
Wiedza pacjentów na temat rakotwórczego wpływu wirusa HSV (herpes simplex) na powstawanie raka wargi
Patients’ knowledge on the carcinogenic influence of HSV virus (herpes simplex) on the formation of lip cancer
dr n. med. Konrad Wroński, dr n. med. Roman Bocian, dr n. ekon. Adam Depta

Streszczenie: Wprowadzenie: W Polsce rak wargi występuje rzadko i nadal stanowi poważny problem diagnostyczny. Pacjenci z rakiem wargi celem leczenia zazwyczaj są kierowani do ośrodków chirurgicznych w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej, pomimo iż patologiczne zmiany na wargach widoczne były dużo wcześniej. Obecnie na świecie trwa dyskusja o wpływie zakażenia wirusem opryszczki (herpes simplex) na etiologię tego nowotworu.
Cel pracy: Celem pracy była ocena wiedzy pacjentów na temat rakotwórczego wpływu zakażenia wirusem opryszczki (herpes simplex) na etiologię raka wargi.
Materiał i metody: Grupa 300 pacjentów przebywających w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu
im. dr. M. Pirogowa w Łodzi została poddana badaniu przeprowadzonemu za pomocą ankiety własnego opracowania, w której zastosowano narzędzia badające wiedzę pacjentów o wpływie zakażenia wirusem opryszczki na powstawanie raka wargi. Niezbędne obliczenia przeprowadzone zostały za pomocą pakietów: STATISTICA 7.1 i EXCEL 2008.
Wyniki: Analiza wyników badań wykazała, że 267 (89,0%) respondentów nie słyszało o rakotwórczym wpływie zakażenia wirusem opryszczki na etiologię raka wargi. Wśród 300 badanych, 33 (11,0%) ankietowanych wiedziało o wpływie zakażenia wirusem opryszczki na powstawanie raka wargi.
Wnioski: Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że pacjenci nie posiadają wiedzy o możliwym kancerogennym wpływie zakażenia wirusem opryszczki na etiologię raka wargi. Lekarze dentyści powinni dokładnie badać swoich pacjentów i zwracać uwagę na wszystkie zmiany zlokalizowane na wargach, a także informować swoich pacjentów o możliwym kancerogennym wpływie zakażenia wirusem opryszczki na etiologię raka wargi.
 

EDUKACJA


145
Ogólnopolski Program Edukacyjny Repetitio est... 2/10


154
Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne w świecie


156
Znalezione w sieci


158
Pomimo określonego parytetu nie ma zbyt dużej liczby dentystów chętnych do pracy w organach samorządowych - rozmowa z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej dr. n. med. Maciejem Hamankiewiczem
Tomasz Cherczyński


PERYSKOP


164
Gabinet higieny – ocena pracy higienistek poprzez badanie przeprowadzone w ramach projektu „Tajemniczy Pacjent”
Dental hygiene office – hygienist performance evaluation during a “Mystery Patient” project
Mariusz Oboda

Jeżeli głodnemu dasz rybę, to nakarmisz go raz. Jeżeli dasz mu wędkę i nauczysz łowić – nakarmisz go na całe życie. Jeżeli usuniesz pacjentowi kamień i nie zmienisz jego nawyków dotyczących higieny, to dasz mu jednorazową korzyść. Jeżeli zmienisz jego nawyki, to dasz mu korzyść na resztę życia. Ten artykuł prezentuje badania i obserwacje Omd w obszarze strategii działania higienistek w gabinetach higieny. Miarą skuteczności działań są efekty. W tym kontekście poziom próchnicy u statystycznego Polaka jest miarą świadomości społeczeństwa w zakresie profilaktyki. Przeprowadzone na zlecenie Omd badanie wykazało, że tylko nieliczna (kilkanaście procent) grupa osób, spośród nieomal setki badanych, miała świadomość roli i znaczenia, jaką w praktyce stomatologicznej pełni lub może pełnić higienistka stomatologiczna. Wielu osobom kojarzyło się to z panią, która w szkole ważyła i mierzyła, innym z asystowaniem lekarzowi.

 
172
Trudny pacjent w gabinecie stomatologicznym
A difficult patient in a dental office
dr n. ekon. Magdalena Szumska 

Trudny pacjent w gabinecie stomatologicznym jest zagadnieniem ciągle aktualnym. W świetle dojrzałości informacyjnej współczesnego Polaka i dzięki wpływom mediów – pacjent staje się klientem coraz bardziej wymagającym. Generuje konieczność traktowania jego samego jako siły, która może pomóc rynkowo lekarzowi czy klinice lub poważnie zaszkodzić, choćby poprzez formułowanie wypowiedzi na forach internetowych. Kim zatem jest trudny pacjent – klient?


PORADNIA


180
e-dentyfikacja


183
Polecane produkty


186
Trendy


188
Konferencja Osteologia w Krakowie 2010, 9-10 kwietnia 2010, Kraków, Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego


Z KĄCIKA ARCHIWISTY


191
Z Kącik Archiwisty – Wesoły dentysta
The merry dentist
Marin Otto


PO GODZINACH


196
Zoo Safari Borysew – przygoda w sercu Polski
Olaf Wójtowicz


198
Wegetarianizm jako sposób na „lepsze Ja”
Katarzyna Florkiewicz


200
Program "Mam haka na raka"
Maciej Zamysłowski


202
Pizza – pradawna receptura, współczesny fenomen
Lila Sayed


206
Krzyżówka z hasłem nr 26
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl