E‑DENTICO 2(22)/2009

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 3 dni
Cena: 45,00 zł 45.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Kod produktu: DE9B-46295_20160914151725

Opis

Spis treści

TEMAT NA CZASIE – FOTOGRAFIA W STOMATOLOGII
 
8
Jak wykonać profesjonalne zdjęcie dentystyczne?
What makes a professional dental picture?
Thomas Henninger

Czynnikiem gwarantującym wysoką jakość zdjęcia dentystycznego na pewno nie jest cena aparatu. To czy zdjęcie wygląda profesjonalnie i zostało wykonane w odpowiedni sposób zależy w dużej mierze od zastosowania i doświadczenia w stosowaniu różnego rodzaju sztuczek lub narzędzi pomocniczych. Fotografia dentystyczna może być niezwykle skomplikowana. Poza problemem braku ostrości i nieodpowiedniego uchwycenia głębi, użytkownik może mieć także kłopoty ze złym oświetleniem jamy ustnej. Oczywiście bardzo ważne jest ciągłe ćwiczenie i poprawianie umiejętności.


24
Laboratorium i cyfrowa fotografia dentystyczna
Digital Dental Photography and Your Laboratory
Martin B. Goldstein, DMD

Z wielkim zaciekawieniem przysłuchuję się komentarzom właścicieli laboratoriów na temat cyfrowych zdjęć dołączanych do dokumentacji pacjentów. Laboratoria starają się docenić szczere intencje lekarzy, jednak często mają do czynienia z sytuacjami, gdy przekazane zdjęcia są kompletnie bezużyteczne. Nic w tym dziwnego, jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę możliwości dostępnych podczas robienia zdjęć dentystycznych w zbliżeniu. Możliwości te związane są nie tylko z często problematycznymi ustawieniami aparatu, ale także technikami i umiejętnościami fotograficznymi lekarza wykonującego zdjęcia.


34
Fotografia cyfrowa w stomatologii
Dental Digital Photography
mgr Jiří Běl

Przyjrzyjmy się w jaki sposób można stworzyć dobrej jakości dokumentację waszych pacjentów. W pierwszej kolejności skupimy się na możliwościach jakie daje stosowanie obrazów cyfrowych, co będzie pomocne w doborze właściwego aparatu cyfrowego i akcesoriów jak również odpowiednich ustawień przy obrazowaniu wewnątrz jamy ustnej. Na koniec przedstawię krótką instrukcję postępowania krok po kroku. Naszym głównym założeniem jest pokazanie Państwu, że robienie zdjęć nie jest niczym skomplikowanym, a wymaga jedynie odwagi, odrobiny wprawy i odpowiedniego aparatu cyfrowego.


44
Mamy zdjęcie ...i co dalej?
We’ve got a photo ...and then what?
Dariusz Liszewski

Fotografia, jeśli pominąć jej aspekt artystyczny czy informacyjny, jest metodą obrazowania całkowicie zależną od techniki, tak w rozumieniu sprzętowym jak i manipulacji obrazem czy metodami zapisu danych – gdyż w przypadku fotografii cyfrowej tworzony obraz jest niczym więcej jak zbiorem bitów opisujących poszczególne wartości pikseli. Znajomość „wymogów technicznych fotografii” pozwala uzyskać oczekiwany efekt, i, niestety, jest tak samo ważna podczas wykonywania zdjęć, jak i podczas późniejszej ich obróbki czy publikowania.


AUTORYTETY

58
Równowaga oksydoredukcyjna w środowisku jamy ustnej Część 2. Możliwości antyoksydacyjne występujące w jamie ustnej
Oxidoreduction balance in oral cavity environment Part 2. Antioxidative possibilities in oral cavity
lek. stom. Ewa A. Kamecka-Białowarczuk, dr hab. n. med. Ewa Dąbrowska

Streszczenie: Podstawową rolę w ochronie środowiska jamy ustnej przed wolnymi rodnikami spełniają przede wszystkim mechanizmy antyoksydacyjne występujące w ślinie: enzymatyczne i nieenzymatyczne. Ślina dzięki licznym funkcjom obronnym odgrywa istotną rolę w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej. Niektóre pokarmy i zawarte w nich substancje również mogą działać antyoksydacyjnie w jamie ustnej.


70
Czy u chorych na mukowiscydozę można wygrać walkę z próchnicą zębów i chorobami przyzębia?
Is it possible to win the struggle with dental caries and periodontium problems in the case of patients suffering from cystic fibrosis?
Prof. dr hab. n. med. Barbara Adamowicz-Klepalska, lek. stom. Marek Olejniczak

Ze względu na powszechność występowania próchnica zębów zaliczana jest do chorób społecznych. Znaczącym czynnikiem etiologicznym choroby próchnicowej są bakterie przekazywane we wczesnym dzieciństwie najczęściej przez rodziców lub opiekunów. Próchnicę wywołują odkładające się wraz z bakteriami na powierzchni zębów próchnicotwórcze węglowodany dostarczane do jamy ustnej wraz ze spożywanym pokarmem. Cukry ulegają fermentacji pod wpływem określonych gatunków bakterii, a rozkład cukrów na kwasy prowadzi do demineralizacji szkliwa zębów. Powstałe na powierzchni zębów złogi nazębne (ang. dental plaque), czyli płytka nazębna, ulegając z czasem mineralizacji zmienia się w kamień nazębny lub przy udziale innych niż próchnicotwórcze specyficznych bakterii prowadzi do powstania zapaleń dziąseł i chorób przyzębia.


74
Patologiczna resorpcja korzeni zębów – przegląd piśmiennictwa
Pathological resorption of a tooth root – literature review
lek. stom. Ewa Kowalska, prof. dr hab. n. med. Grażyna Śmiech-Słomkowska

Streszczenie: Resorpcja korzeni zębów jako powikłanie leczenia ortodontycznego jest patologiczną resorpcją zewnętrzną wywołaną działaniem sił nacisku. W pracy przybliżono poglądy na etiologię tego zjawiska.82
Krótkotrwałe stosowanie wodorotlernku wapnia w kanałowym zleczeniu zębów ze zmianami w tkalnkach okołowierzchołkowych – obserwacje własne
Short-term application of calcium hydroxide in the root canal treatment of teeth with changes in periapical tissues – own observations
lek. stom. Krystyna Pietrzycka, prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka

Streszczenie: Wprowadzenie: Wodorotlenek wapnia stosowany w leczeniu zakażonych kanałów korzeniowych (martwica i zgorzel miazgi, oraz ostre stany zapalne tkanek okołowierzchołkowych) może być zakładany do jamy zęba na okres 2-3 tygodni. Z badań naukowych wynika, że bakteriobójcze działanie Ca(OH)2 jest już widoczne po 7 dniach.
Cel pracy: W pracy opisano trzy przypadki klinicznego leczenia kanałowego zębów ze zmianami w tkankach okołowierzchołkowych, po krótkoczasowym stosowaniu wodorotlenku wapnia (2-3 tygodnie).
Podsumowanie: Wyniki badań kontrolnych wykonanych po okresie 6 i 12 miesięcy pokazały znaczne zmniejszenie zmian okołowierzchołkowych, a nawet ich całkowite wygojenie. Opisana metoda postępowania klinicznego wydaje się być skutecznym sposobem leczenia chorób tkanek okołowierzchołkowych.


PRAKTYKA


94
Współczesne metody leczenia chorych z torbielami części twarzowej czaszki
Modern treatment methods of patients with the cystis of the skull facial part
dr n. med. Marta Tyndorf, prof. dr hab. n. med. Piotr Arkuszewski, dr n. med. Bogusława Manowska

Streszczenie: Autorzy przedstawiają współcześnie stosowane, chirurgiczne metody leczenia torbieli części twarzowej czaszki. Omawiają ich zalety i możliwe powikłania w leczeniu. Praca zawiera również opisy klinicznych przypadków zastosowania leczenia dwuetapowego.


104
Kolor, kształt i funkcja. Estetyczna odbudowa tkanek zęba przy pomocy materiału Tetric EvoCeram
Shade, form and function. Aesthetic reconstruction with Tetric EvoCeram
Ulf Krueger-Janson

Streszczenie: Nowoczesne, uniwersalne materiały złożone stały się nieodzowne w codziennej pracy lekarza stomatologa. Udoskonalane i unowocześniane, optymalizowane na poziomie rozmiarów nano, uzyskują coraz lepszą konsystencję oraz cechy fizyczno-chemiczne. Na przykładzie klinicznym przedstawione zostaną zalety materiału Tetric EvoCeram.


110
Krótka historia obrazowania wolumetrycznego okolicy szczękowo-twarzowej ze zwróceniem szczególnej uwagi na względy bezpieczeństwa
A Brief History of Maxillofacial Cone Beam Computed Tomography with Special Attention to Safety Considerations
Allan G. Farman, BDS, PhD, MBA, Dsc, Jolanta Sauer, DMD, Lakshmi S. Garladinne-Nethi, BDS, MS, Stephen Clark, DMD, William C. Scarfe, BDS, MS

Streszczenie: Obrazowanie wolumetryczne to bardzo szybko rozwijająca się metoda wizualizacji stosowana w stomatologii, zapewniająca wysoką jakość trójwymiarowego obrazu. Diagnostyka obrazowa stanowi przejście od diagnozy do wykorzystania tomografii komputerowej przed wykonywaniem procedur. Celem niniejszego artykułu jest krótkie omówienie historii obrazowania wolumetrycznego okolicy szczękowo-twarzowej, przedstawienie dostępnych systemów, jak również zwrócenie uwagi na potrzebę stworzenia kryteriów stosowania. Współczesna literatura bada zagadnienia dotyczące dozymetrii w celu zilustrowania znaczących różnic pomiędzy dostępnymi systemami obrazowania wolumetrycznego.


126
Poprawa estetyki zębów siecznych zrotowanych z wykorzystaniem licówek ceramicznych. Opis przypadku
Correcting aesthetics of rotated incisors with the use of ceramic veneers. Case report
lek. dent. Giovanni Manfrini, lek. dent. Magdalena Bączak

Streszczenie: Wraz ze wzrostem zapotrzebowania pacjentów na estetyczną odbudowę brakujących tkanek zęba zarówno w sektorze przednim jak i bocznym, rozpoczęto poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań, idealnych pod względem tak jakościowym jak i estetycznym. Licówki stały się alternatywą w stosunku do koron pełnoceramicznych, a także tych tradycyjnych. Wymagane szlifowanie zębów pod licówki jest bardzo oszczędnościowe i nie powinno przekraczać 0,5 mm. Gürel uznaje granicę 0,4-0,7 mm, co jest wartościami zbliżone do grubości naturalnego szkliwa. Licówki ceramiczne wykonywane są z porcelany o grubości 0,3-0,5 mm. Doświadczenia kliniczne wskazują, że uzyskiwane efekty estetyczne utrzymują się od 18 miesięcy do ponad 15 lat. Friedman referuje, że na 3500 poprawnie wykonanych i prawidłowo zacementowanych takich uzupełnień po 15 latach zadowalający rezultat prezentuje 93% wykonanych prac.


138
Skuteczność przeciwbakteryjna płukanek zawierających chlorheksydynę lub olejki eteryczne w stosunku do bakterii próchnicotwórczych
Antibacterial effectiveness of mouth rinses containing chlorhexidine or ethereal oils against the cariogenic bacteria
dr n. med. Katarzyna Mocny-Pachońska, dr hab. Jerzy Krupiński, prof. nadzw. ŚUM, lek. stom. Marek Pachoński

Streszczenie: W świetle współczesnych poglądów próchnica uważana jest za nieswoistą chorobę zakaźną, wywoływaną przez bakterie określane mianem próchnicotwórczych. Za najbardziej próchnicotwórcze uważa się paciorkowce, do których zalicza się przede wszystkim Streptococcus mutans, Streptococcus sanguis, Streptococcus salivarius i Streptococcus feacalis. W pracy wykonano badanie bakteriologiczne w celu określenia skuteczności przeciwbakteryjnego działania chlorheksydyny i olejków eterycznych. W badaniu tym posłużono się gotowymi testami CRT bacteria firmy Vivadent. Badane preparaty wykazują działanie przeciwbakteryjne. Obserwowano zmniejszenie liczby kolonii bakterii Streptococcus mutans dla chlorheksydyny o 64%, a dla olejków eterycznych o 60%.W grupie kontrolnej zanotowano zmniejszenie liczby kolonii o 8%. Wartości uzyskane dla Lactobacillus acidophilus były znacznie mniejsze. Wynosiły one kolejno 8% dla chlorheksydyny i 12% dla olejków eterycznych. Dla grupy kontrolnej nie zanotowano zmian w liczbie kolonii bakterii Lactobacillus acidophilus. Uzyskane wartości nie różniły się istotnie statystycznie między grupami.


EDUKACJA


150
Ogólnopolski Program Edukacyjny Repetitio est…2/09
Repetitio est… National Educational Programme


158
Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne w świecie
Educational events and dental fairs worldwide


160
Znalezione w sieci
Found on the Web


PERYSKOP

164
Niewerbalne zachowanie lekarza w trakcie rozmowy o CENACH leczenia
Doctor’s nonverbal behaviour during a conversation about treatment PRICES
Mariusz Oboda

W swoich badaniach prof. A. Mehrabian w roku 1971 wykazał, że słowa tylko w 7% kształtują nasze postrzeganie wypowiadającej je osoby, a tym samym nasz stosunek do niej. Za pozostałe 93% odpowiada komunikacja niewerbalna. Pacjent podczas pierwszej wizyty najpierw „kupuje” lekarza. Jego szeroko rozumiane zachowanie – komunikacja werbalna i niewerbalna kształtują odczucia pacjenta, jak np. zaufanie, poczucie wiarygodności. Po tym, przebiegającym na nieświadomym poziomie, teście pacjent daje lekarzowi pozwolenie na pracę wiertłem. Zakres tej pracy i wybór metod leczenia lekarze najczęściej uzasadniają możliwościami finansowymi pacjenta. Badania pokazują jednak, że struktura pacjentów jest odzwierciedleniem umiejętności medycznych, jak również psychologicznych lekarza – WSZYSCY PACJENCI SĄ WŁASNEJ ROBOTY. To, czy po pierwszej wizycie, na której odbyło się omówienie sytuacji w jamie ustnej i wycena leczenia, pacjent wróci i będzie gotowy na podjęcie kompleksowego, drogiego leczenia, czy je odłoży, nie zależy przecież tylko od umiejętności posługiwania się wiertłem, bo tych jeszcze pacjent nie doświadczył. Niektórzy zapytani lekarze odpowiadają, że jeśli pacjent nie ma pieniędzy, to nie podejmie leczenia. Trudno się z jednej strony nie zgodzić z logiką tego zdania, a jednocześnie trzeba zauważyć, że tak myślący lekarze mają najmniej kompleksowych planów leczenia. Chodzi o użyteczny system przekonań, który kształtuje zachowanie lekarza. Intencją tego artykułu jest zwrócenie uwagi na element zachowania, a mianowicie na rolę i znaczenie niewerbalnej komunikacji lekarza na etapie rozmowy o cenie leczenia.


170
W drodze do usatysfakcjonowania pacjentów (cz. II)
En route to patients’ satisfaction (Part II)
Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska

W poprzednim numerze „e-Dentico” – stosunkowo szeroko – została przedstawiona problematyka satysfakcji nabywców usług zdrowotnych, dlatego teraz tyko krótka informacja, iż satysfakcja jest to „pozytywne lub negatywne odczucie klienta w związku z wartością, którą otrzymał, jako rezultat skorzystania z określonej oferty produktowej w specyficznej sytuacji. Odczucie to może być bezpośrednią reakcją na korzystanie z produktu lub całkowitą reakcją na serię doświadczonych sytuacji” (1). I właśnie odczucie pacjenta-klienta po skorzystaniu z usługi stomatologicznej jest przedmiotem zainteresowania tego artykułu. A dokładniej: zostaną przedstawione wyniki badań własnych autorki dotyczących satysfakcji pacjentów łódzkich gabinetów stomatologicznych (z uwzględnieniem formy własności gabinetu) oraz wyniki badań przeprowadzonych przez GUS (ocena publicznej opieki stomatologicznej).


PORADNIA


184
e-dentyfikacja
e-dentification


190
Trendy
Trends


DOTYK HISTORII


192
Uroda kobiety w socjalizmie, czyli sentymentalna podróż w czasy PRL-u
Woman’s beauty in socialism, or a sentimental journey in time to the Polish People’s Republic
Z kącika archiwisty – Marcina Otto


PO GODZINACH


202
Dentysta dla dzieci Tybetu
Dentist for Tibetan children
Tomasz Cherczyński


206
Ribarnica, domaće vino i zapach lawendy
Ribarnica, domaće vino and the smell of lavender
Maciej Zamysłowski


218
MATIO, na pomoc chorym na mukowiscydozę
MATIO helps the people suffering from cystic fibrosis
Tomasz Hankiewicz


222
Krzyżówka z hasłem
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl