E‑DENTICO 1(65)/2017

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 3 dni
Cena: 36,00 zł

Cena regularna:

36.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Kod produktu: F1BB-9242F

Opis

Spis treści

MISTRZOWIE STOMATOLOGII – EWA CHOMIK
 
10
Kreowanie indywidualnej estetyki uzębienia z wykorzystaniem narzędzia Digital Smile Design (DSD)
Individual dental aesthetics with Digital Smile Design (DSD)
dr n. med. Ewa Chomik, lek. dent. Aleksandra Ptach, dr n. med. Violetta Szycik

Streszczenie: Stomatologia estetyczna stanowi połączenie mierzalnych parametrów estetycznych z indywidualnym poczuciem piękna, a zrozumienie zasad kompozycji, harmonii, proporcji oraz kreowanie idealnego kształtu jest niezbędnym czynnikiem umożliwiającym uzyskanie satysfakcjonującego efektu leczenia. Współczesna stomatologia odtwórcza wymaga precyzyjnego planowania i późniejszego konsekwentnego podążania za ustalonym planem leczenia. Wprowadzenie narzędzi wizualizacji w postaci cyfrowego projektowania uśmiechu (ang. Digital Smile Design, DSD) pozwala usprawnić możliwości diagnostyczne, a także stworzyć przewidywalny algorytm leczenia. Idea DSD wykorzystuje określone sekwencje fotografii, których odpowiednia analiza ma kluczowe znaczenie dla zaplanowania procedur leczenia, komunikacji pomiędzy lekarzami różnych specjalności, technikiem dentystycznym oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. Jednocześnie, koncepcja DSD usprawnia komunikację z pacjentem, angażując go w proces leczenia. Poprzez graficzne przedstawienie przebiegu leczenia, DSD umożliwia wizualizację problemów i potrzeb leczniczych. Wirtualny projekt uśmiechu polega na ustaleniu linii referencyjnych, analizie uzębienia, nanoszeniu kształtów pożądanej odbudowy na zdjęciach pacjenta w programie komputerowym, z uwzględnieniem wymagań estetycznych, jak i obecnie uznawanych kanonów piękna.
 
 
40
Wykorzystanie precyzyjnych elementów retencyjnych w złożonych pracach protetycznych ze szczególnym uwzględnieniem wymagań estetycznych pacjentów
The use of precise retention elements in complex prosthetic restorations with special regard to patients’ aesthetic requirements
dr n. med. Ewa Chomik, lek. dent. Aleksandra Ptach, dr n. med. Violetta Szycik

Streszczenie: W pracy zaprezentowano dwa przypadki kliniczne kompleksowego leczenia protetycznego z wykorzystaniem koron zespolonych metalowo-ceramicznych oraz koron złożonych, całocyrkonowych, redukowanych, licowanych ceramiką, zaopatrzonych w precyzyjne elementy retencyjne oraz bezklamrowych protez szkieletowych. Z uwagi na złożoną konfigurację braków zębowych oraz towarzyszące przewlekłe zapalenie przyzębia zastosowanie niniejszego rozwiązania zapewniło dobrą retencję, stabilizację protezy oraz satysfakcjonujący efekt estetyczny. Ponadto zblokowanie koron zębów filarowych zwiększyło ich stabilność, pozwoliło lepiej kontrolować periodontopatię oraz umożliwiło bardziej korzystny sposób przenoszenia sił żucia na ozębną zębów filarowych. Uzyskano zadowalającą funkcję oraz skuteczną kontrolę choroby przyzębia przy znacznie ułatwionym utrzymywaniu higieny jamy ustnej.
 
 
60
Możliwości leczenia implantoprotetycznego z uwzględnieniem profilaktyki zapalenia okołowszczepowego – opis przypadku
Potential implant-supported prosthodontic treatment applications considering periimplantitis prophylaxis – case study
dr n. med. Ewa Chomik, dr n. med. Violetta Szycik

Streszczenie: Zastosowanie wszczepów dentystycznych stworzyło zupełnie nowe możliwości rehabilitacji nawet najbardziej złożonych braków zębowych, poprawiając tym samym funkcjonalność, estetykę prac oraz zadowolenie pacjentów. Wykorzystując zjawisko osteointegracji implantu oraz przestrzegając zasad biomechaniki prac implantoprotetycznych, lekarz protetyk jest w stanie zaoferować pacjentowi kilka rozwiązań protetycznych i wybrać wspólnie z nim najlepszą opcję. Autorzy prezentują przypadek pacjentki, która po wielu latach użytkowania całkowitej protezy górnej osiadającej zdecydowała się na leczenie implantoprotetyczne. Trudne warunki podłoża kostnego wymusiły niekorzystną pozycję implantów. Aby uniknąć niekorzystnego z punktu widzenia tkanek okołowszczepowych cementowania pracy stałej, zaprezentowano rozwiązania kliniczne i laboratoryjne, umożliwiające wykonanie pracy stałej, przykręcanej do implantów bez umniejszania jej walorów estetycznych. Przedstawiono poszczególne etapy kliniczne, począwszy od planowania pracy, przez wizyty pośrednie, aż do wizyt kontrolnych.
 
 
78
Możliwości zastosowania komórek macierzystych pochodzenia zębowego we współczesnej stomatologii – kierunki badań
The possible applications of dental pulp stem cells in contemporary dentistry – research directions
dr n. med. Ewa Chomik, dr inż. Milena Supernak-Marczewska, dr n. med. Violetta Szycik, dr n. med. Piotr Chomik

Streszczenie: Współczesna medycyna w coraz większym stopniu wykorzystuje komórki macierzyste, które okazują się być skutecznym orężem w leczeniu różnych schorzeń z zakresu hematologii, neurologii, ortopedii, dermatologii, chirurgii plastycznej i innych. Aby komórkę można było określić mianem macierzystej, musi ona posiadać zdolność do samoodnawiania oraz zdolność do różnicowania się w kierunku co najmniej trzech linii komórkowych, co stanowi o jej multipotencjalnym charakterze. W ostatnich latach obserwuje się coraz odważniejsze próby zastosowania komórek macierzystych w stomatologii, szczególnie w zabiegach sterowanej regeneracji kości i tkanek. Powyższy kierunek badań wydaje się być bardzo obiecujący, bowiem udowodniono, że miazga zęba i brodawka wierzchołkowa mogą być źródłem komórek macierzystych o mezenchymalnym rodowodzie, co daje możliwość ich stosunkowo łatwego pozyskiwania. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy dotyczący komórek macierzystych pochodzenia zębowego, ich potencjalne zastosowanie w stomatologii oraz przykłady zastosowania komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego w zabiegach z zakresu sterowanej regeneracji kości w obrębie jamy ustnej.
 

PRAKTYKA

 
90
Zastosowanie wolnych przeszczepów tkanek miękkich w celu augmentacji dziąsła w kontekście leczenia ortodontycznego – część II
The use of free soft tissue grafts in gingival augmentation in the course of orthodontic treatment – part II
lek. dent. Bartłomiej Górski, lek. dent. Edyta Ciok, dr n. med. Maciej Zaremba

Streszczenie: Ortodontyczny ruch zębów może być czynnikiem wpływającym na położenie tkanek miękkich po zakończeniu aktywnej fazy leczenia. W celu profilaktycznej augmentacji tkanek miękkich można wykorzystywać autogenne, wolne przeszczepy nabłonkowo-łącznotkankowe i łącznotkankowe, jednak wybór najbardziej optymalnego momentu interwencji oraz odpowiedniej techniki zabiegowej może stwarzać trudność. Celem tej części pracy było omówienie problematyki zastosowania wolnych przeszczepów tkanek miękkich.
 
 
102
Kinesiotaping a zabiegi chirurgiczne w obrębie jamy ustnej
Kinesio taping and surgical procedures in the oral cavity
lek. dent. Paweł Nieckula, Agnieszka Jankowska, Natalia Giska, Anahit Hovhannisyan, Marta Klikowska, Magdalena Niegowska, prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz

Streszczenie: Celem pracy była ocena procesów gojenia u 15 pacjentów poddanych chirurgicznej ekstrakcji obydwu zatrzymanych dolnych zębów mądrości z wykorzystaniem plastrowania dynamicznego po jednym z zabiegów. Kinesiotape przyklejany był na tydzień wzdłuż przyczepu mięśnia żwacza. Kilkakrotnie mierzone były parametry obrzmienia tkanek, rozwarcia szczęk, stanu rany poekstrakcyjnej oraz odczucia pozabiegowe pacjenta. Porównano wyniki dla obydwu zabiegów. U większości pacjentów po zastosowaniu kinesiotapingu stwierdzono poprawę w zakresie regeneracji tkanek. Mniejszy ból poekstrakcyjny zgłosiło 10 pacjentów. Obrzęk tkanek miękkich policzka był średnio o 60% mniejszy. Rozwarcie szczęk po dobie od zabiegu było nawet o 1,5 cm większe. Kinesiotaping może być z powodzeniem stosowany w celu wspomagania gojenia po inwazyjnych zabiegach stomatologicznych, ponieważ przyspiesza gojenie, zwiększa komfort pacjenta podczas rekorekonwalescencji i ogranicza potrzebę przyjmowania leków przeciwbólowych.
 
 
114
Osocze bogatopłytkowe jako metoda wspomagająca w leczeniu schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych – przegląd piśmiennictwa
Platelet-rich plasma as a supporting method in the treatment of temporomandibular joint disorders – literature review
dr n. med. Barbara Ryba-Barwacz, dr n. med. Aneta Wieczorek

Streszczenie: Wprowadzenie: Osocze bogatopłytkowe (PRP) jest stosowane od lat w wielu dziedzinach medycyny, a od pewnego czasu również w stomatologii. Obiecujące wyniki kliniczne sugerują, iż iniekcje dostawowe PRP mogą stanowić skuteczną metodę wspomagającą w leczeniu schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych.
Cel pracy: Celem pracy było określenie schorzeń stawów skroniowożuchwowych oraz zabiegów, w których wykorzystywana jest terapia z zastosowaniem osocza bogatopłytkowego wraz z oceną ich skuteczności.
Materiał i metody: Przeprowadzony został przegląd piśmiennictwa dostępnego w bazie Pubmed/MEDLINE. Do analizy włączono badania klinicznokontrolne, przeglądy systematyczne oraz meta-analizy.
Wnioski: Na podstawie analizowanego piśmiennictwa iniekcje dostawowe PRP wydają się być skutecznym sposobem leczenia niektórych schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych. Jednak w związku ze zbyt dużym zróżnicowaniem metodologii i poziomu badań nie jest możliwa pełna ocena efektywności. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych wystandaryzowanych randomizowanych badań kliniczno-kontrolnych z reprezentatywnymi próbami i dłuższymi czasami obserwacji.
 
 
122
Ekstruzja i złamanie korony zęba siecznego szczęki u 12-letniej pacjentki – opis przypadku
Extrusion and crown fracture of maxillary incisor in 12-year-old patient– case report
lek. dent. Joanna Bednarek, dr n. med. Aleksandra Hilt

Streszczenie: W pracy opisano przypadek 12-letniej pacjentki, która trafiła do poradni Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi po urazie zęba. Pacjentka została wcześniej zbadana przez innego dentystę, który nie podjął jednak żadnego działania. Celem pracy jest przedstawienie prawidłowego postępowania w przypadku skomplikowanego urazu.
 
 
128
Leczenie kserostomii – porównanie skuteczności lubrykantów Biotene Oralbalance® żel i Glosal® spray
Treatment of xerostomia – comparing the effectiveness of Biotene Oralbalance® gel and Glosal® spray
lek. dent. Agnieszka Toll-Jasek

Streszczenie: Wyniki badań nad leczeniem kserostomii są niespójne. Celem podjętego badania było porównanie skuteczności leczenia kserostomii powszechnie stosowanymi lubrykantami: Biotene Oralbalance® żel oraz Glosal® spray. Badanie przeprowadzono u 75 pacjentów, których przydzielono losowo do dwóch grup. W pierwszej grupie stosowano Glosal® 3–4 razy dziennie po dwie dawki. W drugiej grupie stosowano Biotene® 3–4 razy dziennie, rozprowadzając w jamie ustnej około 1 cm preparatu wyciśniętego z tuby. Spośród 22 analizowanych objawów poprawę uzyskano jedynie w zakresie całodobowej suchości jamy ustnej po zastosowaniu żelu Biotene®. Analiza nie wykazała skuteczności zastosowanych preparatów w leczeniu suchości błony śluzowej jamy ustnej
 
 
136
Rany kąsane twarzy i głowy w praktyce własnej
Head and face bite wounds in own medical practice
dr n. med. Hanna Woytoń-Górawska, dr n. med. Henryk Kaczkowski, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon

Streszczenie: Autorzy przedstawili trzy przypadki ran kąsanych u ludzi w zakresie twarzy i głowy. W dwóch z nich sprawcą był pies, a w jednym człowiek. Choć pogryzienia ludzi w zakresie głowy i twarzy przez psa, a zwłaszcza przez człowieka, nie zdarzają się często, mogą stwarzać potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia poszkodowanego. W każdym przypadku ran kąsanych należy przede wszystkim właściwie je zaopatrzyć (chirurgiczne opracowanie ran) i w razie konieczności natychmiast zastosować odpowiednią antybiotykoterapię przeciwbakteryjną oraz wdrożyć właściwe postępowanie przeciw wściekliźnie i tężcowi. Dlatego też leczenie tych pacjentów musi być kompleksowe – powinien w nim uczestniczyć specjalista chirurg ogólny (niekiedy neurochirurg), specjalista chirurg szczękowo-twarzowy, chirurg plastyk, specjalista chorób zakaźnych i lekarz radiolog. Natomiast w przypadku, gdy sprawcą pogryzienia jest człowiek, należy zawsze brać pod uwagę możliwość zakażenia poszkodowanego wirusem zapalenia wątroby typu B i C oraz HIV. W takich przypadkach powinno się też korzystać z pomocy lekarza specjalisty chorób zakaźnych. Wybrane problemy profilaktyki zakażeń u pacjentów z ranami kąsanymi zostaną przedstawione w następnym opracowaniu.
 
 
142
Zębowe VTO – analizy modeli diagnostycznych
Dental VTO – Method of diagnostic dental cast analysis
dr n. med. Agata Hadrowicz-Prusek, lek. dent. Olga Przybylska-Kozerska, lek. dent. Barbara Czerwińska-Niezabitowska

Streszczenie: Zębowe VTO jest wizualizacją celów leczenia przeprowadzoną na modelach diagnostycznych. Analiza ta uzupełnia badanie kliniczne i analizę rentgenogramów – pantomograficznego i bocznego odległościowego głowy. Zębowe VTO jest metodą prostą i mało czasochłonną. Pozwala na ustalenie diagnozy i zaplanowanie postępowania ortodontycznego, podjęcie decyzji dotyczących ekstrakcji zębów stałych, a także planowania zakotwienia podczas przemieszczania zębów w trakcie leczenia ortodontycznego.
 
 
148
Leczenie poziomego złamania korzenia w zębie siecznym przyśrodkowym szczęki – opis przypadku
Treatment of a horizontal root fracture in the maxillary central incisor – case report
lek. dent. Sylwia Nowak, dr n. med. Aleksandra Hilt

Streszczenie: W artykule opisano przypadek 11-letniego chłopca, który zgłosił się do poradni stomatologicznej w dziewiątej dobie od urazu. Wcześniej pacjent przebywał w szpitalu, w którym diagnozowano przyczyny omdlenia i monitorowano jego stan ogólny. Praca przedstawia postępowanie po urazie z poprzecznym złamaniem korzenia w części środkowej, gdy pacjent nie zgłasza się bezpośrednio po urazie.
 
 
154
Śródzabiegowa ocena jakościowo-ilościowa flory bakteryjnej patologicznych kieszonek dziąsłowych leczonych z wykorzystaniem lasera Er:YAG i Nd:YAG – opis przypadku
Intraprocedural evaluation of the quality and quantity of bacterial flora in pathological periodontal pockets treated using Er:YAG and Nd:YAG lasers – case report
prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, Sylwia Hnitecka

Streszczenie: Zapalenie przyzębia prowadzi do destrukcji tkanek okołozębowych (więzadeł ozębnej, kości wyrostka zębodołowego, dziąsła) wskutek odpowiedzi immunologiczno-zapalnej gospodarza. Nadrzędnym celem leczenia jest eliminacja płytki bakteryjnej oraz kamienia i utrzymanie bądź odzyskanie klinicznego poziomu przyczepu. Lasery, szczególnie erbowo-yagowy (Er:YAG) i neodymowo-yagowy (Nd:YAG) są narzędziami coraz częściej stosowanymi w stomatologii, dzięki specyficznemu, korzystnemu działaniu na napromieniane tkanki. Biomodyfikacja korzenia za pomocą laserów z rodziny erbowych przyczynia się do silniejszego przyczepu fibroblastów przy dokładnym oczyszczeniu powierzchni cementu z minimalnym jego uszkodzeniem, a napromienianie wiązką lasera neodymowo-yagowego skutkuje większym stopniem redukcji stanu zapalnego. W pracy przedstawiony został przypadek pacjentki z przewlekłą, zaawansowaną chorobą przyzębia, u której zaplanowano i przeprowadzono leczenie z wykorzystaniem lasera Er:YAG i Nd:YAG.
 
 
164
Ocena skuteczności szczotek oraz nici stomatologicznej w redukcji stanu zapalnego dziąseł – opis przypadku
dypl. hig. stom. Anita Walczak

Streszczenie: Artykuł opisuje przypadek pacjenta, u którego wykonano higienizację oraz laserowe wybielanie zębów. Badano skuteczność technologii oscylacyjno-rotacyjno-pulsacyjnej szczoteczek elektrycznych w redukcji stanu zapalnego dziąseł, wykonując perio status podczas trzech wizyt kontrolnych.
 
 
170
Zastosowanie lakieru Duraphat® Single Dose w osób dorosłych
dr hab. n. med. Elżbieta Pels

Streszczenie: Wstęp: Stosując materiały kompozytowe w przebiegu leczenia procesu próchnicowego zębów, dochodzi do występowania zjawiska skurczu polimeryzacyjnego. Lakiery fluorkowe mają zastosowanie zarówno w profilaktyce choroby próchnicowej zębów, jak i w postępowaniu terapeutycznym w przypadku występowania wrażliwości zębów na różne bodźce.
Cel: Celem niniejszej pracy była ocena lakieru fluorkowego Duraphat® Single Dose w postępowaniu terapeutycznym w przebiegu leczenia procesu próchnicowego u osób dorosłych.
Materiał i metody: Badaniem objęto 20 pacjentów w wieku 20–45 lat, u których po założeniu światłoutwardzalnych wypełnień kompozytowych zastosowano lakier fluorkowy Duraphat® Single Dose (Colgate). Wyniki: Po tygodniu od założenia wypełnień kompozytowych i aplikacji lakieru Duraphat® Single Dose w odczuciu subiektywnym u 18 pacjentów nie występowały żadne objawy bólowe.
Wnioski: Lakier fluorkowy Duraphat® Single Dose może być preparatem polecanym w znoszeniu wrażliwości zębów po zabiegu wytrawiania szkliwa. Pozwala na uzyskanie pozytywnych efektów leczenia wśród pacjentów cierpiących z powodu pozabiegowej wrażliwości zębów. Lakier Duraphat® Single Dose jest konfekcjonowany w opakowaniach jednorazowego użytku, co zapewnia bezpieczeństwo stosowania oraz łatwość aplikacji.
 
 
174
Innowacyjne podejście do uśmiechu z 3M Oral Care Masterclass Conference
 
Innowacyjne rozwiązania, unikalna wiedza, światowej sławy prelegenci czy też praktyczne warsztaty z zakresu stomatologii i ortodoncji. To wszystko będzie można znaleźć podczas 3M Oral Care Masterclass Conference – pierwszego tak wyjątkowego wydarzenia, które odbędzie się już w październiku 2017 roku.
 

EDUKACJA
 

176
Co dalej z Repetitio est…?
 

178
Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie
 

180
Znalezione w DENTONET

 
PERYSKOP
 

186
Międzypokoleniowe różnice w myśleniu i postawach
Mariusz Oboda
 

PO GODZINACH
 

194
Weź na ząb: Katania
Tomasz Hankiewicz
 

198
Krzyżówka nr 65

Produkty powiązane

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl