E‑DENTICO 1(53)/2015

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 3 dni
Cena: 45,00 zł 45.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Kod produktu: 30FC-615FA

Opis

Spis treści

MISTRZOWIE STOMATOLOGII – KRZYSZTOF CHMIELEWSKI
 
8
Sterowana regeneracja kości przy obnażonych implantach – opis przypadku 
Guided bone regeneration in case of exposed and infected implants – case report
lek. dent. Krzysztof Chmielewski, Master of Science in Oral Implantology

Streszczenie: Artykuł przedstawia postępowanie terapeutyczne, którego celem jest odbudowa kości w wymiarze pionowym i poziomym w odcinku skrzydłowym żuchwy. Dokumentacja fotograficzna obrazuje krok po kroku
najważniejsze etapy leczenia, począwszy od usunięcia dwóch implantów, gojenia kości, technicznego wykonania konstrukcji namiotowej, aż po aplikację biomateriałów. Rewizja stanu miejscowego w trakcie odsłaniania implantów
stanowi potwierdzenie zaistniałego procesu regeneracji. Obrazy kontrolne RTG, zwłaszcza przekroje na podstawie badania tomografii komputerowej, stanowią znakomite uzupełnienie całej dokumentacji.


22
Sterowana regeneracja kości materiałem syntetycznym Maxresorb® w zainfekowanej okolicy okołowierzchołkowej siekaczy szczęki – opis przypadku
Guided bone regeneration with Maxresorb® synthetic material in the infected periapical area of upper incisors – case report
lek. dent. Krzysztof Chmielewski, Master of Science in Oral Implantology

Streszczenie: W pracy przedstawiono opis przypadku powtórnej resekcji wierzchołków korzeniowych i ponownej sterowanej regeneracji kości przy górnych siekaczach szczęki z wykorzystaniem syntetycznego materiału do GBR. 


36

Życie z pasją...
lek. dent. Krzysztof Chmielewski, Master of Science in Oral Implantology


PRAKTYKA
 

40
Możliwości rehabilitacji protetycznej pacjentów z ubytkami podłoża protetycznego po zabiegach chirurgicznych w obrębie części twarzowej czaszki
Prosthetic rehabilitation possibilities for patients with denture bearing area defects after craniofacial surgeries
lek. dent. Magdalena Groch, lek. dent. Anna Pitera-Augustyn, dr n. med. Jolanta Loster, dr n. med. Aneta Wieczorek

Streszczenie: Leczenie pacjentów po zabiegach chirurgicznych w obrębie części twarzowej czaszki jest postępowaniem, które wymaga zaangażowania wielu specjalistów. Specyfika terapeutycznego postępowania protetycznego związana jest ze zmieniającymi się warunkami podłoża, jego deformacjami, a także
z nierealnymi oczekiwaniami pacjentów pozostających w złym stanie psychicznym po tego typu zabiegach operacyjnych. Leczenie protetyczne w tej grupie chorych wymaga wielokierunkowej diagnostyki, ustalenia wskazań, zaplanowania przebiegu oraz oceny rokowania wyników leczenia. W tym celu pomocne może być zastosowanie klasyfikacji, która poprzez przyporządkowanie pacjentów do odpowiednich grup zasugeruje możliwe rozwiązanie protetyczne. Celem pracy było przedstawienie możliwości postępowania leczniczego w grupie chorych po
zabiegach chirurgicznych w zakresie części twarzowej czaszki, na podstawie pięciostopniowej klasyfikacji ubytków tkanek podłoża protetycznego według Drehera. W pracy zawarto opis leczenia protetycznego pacjentów z ich zakwalifikowaniem do poszczególnych klas.

56
Krwawienie późne jako powikłanie po ekstrakcji zęba – opis przypadku
Late bleeding as a complication after tooth extraction – case report
dr n. med. Bogusława Manowska, Karolina Stawska, Karolina Majkowska, dr n. med. Bogna Zielińska-Kaźmierska

Streszczenie: Powikłania rozumiane jako nieprawidłowości będące następstwem operacji lub leczenia są ważnym problemem w medycynie. Trzeba być na nie przygotowanym oraz należy umieć sobie z nimi poradzić. Znajomość czynników sprzyjających ich występowaniu umożliwia eliminację przykrych i niekiedy wydłużających leczenie komplikacji. Dlatego należy pamiętać o zebraniu szczegółowego wywiadu oraz przeprowadzeniu, w wybranych przypadkach, diagnostyki przedzabiegowej. Celem tych działań jest przygotowanie chorego do zabiegu oraz objęcie go prawidłową opieką po zakończonym leczeniu. Takie indywidualne podejście do pacjenta ograniczy przykre przypadki groźnych powikłań oraz uspra wni leczenie.


62
Właściwości tlenku cyrkonu i jego współczesne zastosowanie w protetyce – przegląd piśmiennictwa
The properties of zirconium oxide and its contemporary application in prosthetics – review of literature
lek. dent. Aleksandra Nowak, lek. dent. Lidia Witkowska, lek. dent. Ewa Sosnowska-Tomczyk

Streszczenie: Praca stanowi przegląd piśmiennictwa dotyczącego właściwości i zastosowania tlenku cyrkonu w protetyce. W stomatologii stosowany jest tlenek cyrkonu stabilizowany itrem. Dzięki unikatowemu zjawisku
transformacji wzmacniającej charakteryzuje się on wysoką wytrzymałością na zginanie (1200–1400 MPa). Pozwala to na zastosowanie tlenku cyrkonu w odcinku bocznym, gdzie działają większe siły żucia. Istotne są także właściwości estetyczne: jasny kolor, nieprzezierność, możliwość podbarwiania oraz brak zasinienia dziąsła, które powodują, że materiał ten spełnia oczekiwania wymagających pacjentów.

74
Wyciągi elastyczne w ortodoncji – problemy kliniczne
Elastics in orthodontics – clinical problems
lek. dent. Katarzyna Ludwików, dr n. med. Agnieszka Nęcka

Streszczenie: Wyciągi elastyczne zostały wprowadzone do leczenia ortodontycznego w 1892 r. przez Calvina S. Case'a i od tego czasu są cennym elementem pomocniczym do korekty poszczególnych wad zgryzu. Istnieje kilka sposobów klasyfikacji wyciągów – ze względu na skład, rozmiar, wywieraną siłę oraz zastosowanie kliniczne. Na rynku dostępny jest bardzo duży asortyment wyciągów, dla których trudno odnaleźć wspólne elementy standaryzacji. Dla lekarza praktyka najważniejsza jest znajomość wartości siły właściwej dla danej fazy leczenia oraz optymalnego czasu noszenia wyciągów, dlatego celem niniejszej pracy jest omówienie tych parametrów.

86
Leczenie endodontyczne zaawansowanych zmian okołowierzchołkowych w przednim odcinku szczęki
Endodontic treatment of advanced periapical lesions in the anterior part of the maxilla
lek. dent. Marzena Andrzejuk-Sawicka, dr n. med. Magdalena Sulewska

Streszczenie: Zaawansowane zmiany okołowierzchołkowe są wykrywane na zdjęciach RTG w trakcie zgłaszania się pacjenta do gabinetu z powodu silnych dolegliwości bólowych, obrzęku czy przetoki lub zupełnie przypadkowo – podczas rutynowych badań kontrolnych. Stosowane metody leczenia obejmują postępowanie chirurgiczne z resekcją wierzchołka korzenia zęba i wyłyżeczkowaniem ziarniny zapalnej lub niechirurgiczne leczenie endodontyczne. Prawidłowo przeprowadzone leczenie endodontyczne lub leczenie powtórne z reguły pozwala na uzyskanie dobrego wyniku, nawet w przypadkach trudnych, zaawansowanych, którym towarzyszy obszerne przejaśnienie w okolicy wierzchołka korzenia. W pracy zostały opisane przypadki leczenia endodontycznego w odcinku przednim szczęki w przypadku zaawansowanych zmian okołowierzchołkowych.

98
Współpraca pacjentów leczonych ortodontycznie – ocena retrospektywna
Cooperation of patients treated orthodontically – retrospective assessment
lek. dent. Dorota Pawłowska-Bednarowicz

Streszczenie: Wstęp: Wynik leczenia ortodontycznego dziecka w dużym stopniu zależy od współpracy pacjenta, a ta z kolei od motywacji, etapu rozwoju emocjonalnego dziecka, relacji lekarz–pacjent i nadzoru rodziców.
Cel: Celem pracy była próba oceny współpracy pacjentów w trakcie leczenia ortodontycznego na przykładzie osób leczonych w 2012 r. w poradni ortodontycznej „Ortomed’’.
Metody i materiał: W badaniu retrospektywnym dokonano oceny dokumentacji medycznej 594 dziewcząt i chłopców w wieku 4–12 lat. Lekarze prowadzący leczenie na podstawie ustalonych przez siebie kryteriów dokonali podziału pacjentów na dwie grupy – w zależności od podjętej metody leczenia. W pierwszej grupie (433 pacjentów) zastosowano profilaktykę i leczenie wczesne, a w drugiej (161 osób) stosowano aparaty indywidualne.
Wyniki: Stwierdzono, że z leczenia zrezygnowało łącznie 207 dzieci, w tym 171 (37%) z pierwszej grupy oraz 36 (22%) z grupy drugiej.
Wnioski: Istnieje zależność między współpracą pacjentów i realizacją podjętego leczenia ortodontycznego a wdrożoną metodą leczenia. Więcej rezygnacji z leczenia obserwowano w przypadku, gdy pacjent nie otrzymuje aparatu indywidualnego.

 

102
Rozległa torbiel resztkowa w żuchwie – opis przypadku
Extensive residual cyst in the mandible – case report
dr n. med. Monika Ratajek-Gruda, prof. dr hab. n. med. Grażyna Grzesiak-Janas, dr n. med. Jolanta Białkowska-Głowacka

Streszczenie: W pracy przedstawiono przypadek 62-letniego pacjenta, u którego stwierdzono torbiel resztkową w bocznym odcinku żuchwy. Rozległy guz zakwalifikowano do leczenia dwuetapowego. Protezę pacjenta wykorzystano jako obturator.

108
Jak przyspieszyć wypełnianie ubytków w zębach bocznych?
dr n. med. Michał Ganowicz

Streszczenie: Leczenie ubytków w zębach bocznych należy do najczęściej wykonywanych zabiegów w stomatologii. W ostatnim czasie w przypadku tej procedury znaczną popularność zdobyły płynne materiały typu bulk fill, które umożliwiają wypełnienie ubytku w warstwie do 4 mm. Kolejnym etapem ewolucji w wypełnianiu ubytków jest wprowadzenie materiałów bulk fill w formie pasty, którymi można wypełnić ubytek także na powierzchni żującej. Laboratoryjne i kliniczne doświadczenia wykazały, że materiały te bardzo dobrze sprawdzają się w codziennej praktyce. W artykule opisano przypadek wypełnienia ubytku II klasy w zębie 16 wprowadzonym właśnie na rynek materiałem FiltekTM Bulk Fill Posterior (3M ESPE).

EDUKACJA
 

112
Ogólnopolski Program Edukacyjny Repetitio est... 1/15


118
Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie


120
Znalezione w DENTOnet.pl
 

PORADNIA
 

126
Polecane produkty 

 

PERYSKOP

128
Metaprogramy – badanie uwarunkowanych nawyków myślowych
Mariusz Otto

 

DOTYK HISTORII
 

134
Z Kącika archiwisty: Co Mareczkowi zrobił pan Hilary?
Marcin Otto

PO GODZINACH

137
Weź na ząb: Bolonia
Tomasz Hankiewicz

 

140

Krzyżówka z hasłem

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl