E‑DENTICO 1(41)/2013

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 3 dni
Cena: 45,00 zł

Cena regularna:

45.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Kod produktu: DE9B-46295_20160317114531

Opis

Spis treści

TEMAT NA CZASIE – KOMUNIKACJA W GABINECIE
 
8
Skuteczna zmiana zachowań – poziomy neurologiczne
Mariusz Oboda

W dzisiejszym artykule odpowiem na pytanie, jak należy rozumieć proces rozwoju umiejętności komunikacji zarówno w kontakcie z pacjentem, personelem, jak i osobami bliskimi. Przedstawię również psychologiczny mechanizm dochodzenia do skutecznej i trwałej zmiany postępowania lekarza w relacji z pacjentem.
 

14
Jak leczyć obcokrajowców i nie zwariować...
Agnieszka Przyklęk


18
Komunikacja w gabinecie stomatologicznym w optyce pacjenta: ekonomia komunikacji
Communication in a dental office from the patient’s perspective: the economy of communication
dr n. ekon. Magdalena Szumska

Streszczenie: Artykuł ukazuje kilka wybranych obszarów prawidłowo prowadzonej komunikacji w gabinecie dentystycznym. Przybliża, kim jest pacjent, jakie ma cechy, czym jest ekonomia komunikacji i jak ją realizować poprzez m.in. rozpoznanie i eliminację specyficznych dla gabinetu szumów komunikacyjnych, a także poprzez wzmacnianie jej dobrymi nawykami słownymi, unikanie agresorów słownych i wzorową mowę ciała, opartą na uśmiechu, kontakcie wzrokowym i empatii, zawartą w „strategii 4 pytań”.
 

28
Komunikacja wewnątrz zespołu w gabinecie dentystycznym
Communication within a team in a dental office
dr n. ekon. Magdalena Szumska

Streszczenie: Artykuł podejmuje temat komunikacji w zespole medycznym gabinetu stomatologicznego. Precyzuje, czym w praktyce prowadzenia gabinetu jest „zespół”, „komunikacja” i jakie są jej ograniczenia przekreślające stuprocentową efektywność. Wiedzę praktyczną stosowaną, opartą o standardy wiedzy akademickiej, uzupełniają wyniki badań z lat 2011–2012. Odkrywają, kim jest trudny relacyjnie lekarz wobec asystentek i pacjentów, a także, co motywuje asystentki do pracy. Artykuł zawiera też praktyczne wskazówki, jak asystentki mogą realizować komunikację z lekarzem, by pozostawała ona na wysokim poziomie.
 

38
Komunikacja z pacjentem z perspektywy pacjenta, lekarza dentysty i studenta stomatologii – wyniki badań
Communication with patients from the perspective of patients, dental surgeons and dentistry students – research results
dr n. ekon. Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska
 
Streszczenie: W oparciu o literaturę przedmiotu w artykule określono istotę komunikacji oraz jej bariery, a także przedstawiono wyniki badań własnych,
przeprowadzonych z wykorzystaniem ankiety wśród 169 lekarzy dentystów, 96 studentów stomatologii i 279 pacjentów. Pozwoliło to na sformułowanie
wniosków, że w zakresie komunikacji interpersonalnej pacjenci oczekują od pracowników gabinetu przede wszystkim: uprzejmości, wyczerpującej informacji
i zrozumienia swoich obaw związanych z wizytą w gabinecie. Połowa pacjentów oczekuje, że w komunikacji między stomatologiem a pacjentem będzie realizowany model paternalizmu. Lekarze dentyści i studenci stomatologii dobrze rozpoznają oczekiwania pacjentów – oceniając wizytę z perspektywy pacjenta, formułują identyczne dwa pierwsze priorytety. Biorąc pod uwagę samoocenę umiejętności z zakresu komunikacji wśród obecnych i przyszłych lekarzy dentystów, to jest ona wyższa wśród studentów niż praktykujących stomatologów. Dentyści najwyżej ocenili swoją umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z pacjentem w trakcie pierwszej wizyty, a studenci – umiejętność aktywnego słuchania; obie badane grupy najsłabiej oceniły swoje umiejętności w zakresie wywierania wpływu na decyzje rozmówców i publicznych prezentacji.
 

PRAKTYKA


60
Pokrywanie recesji dziąsłowych zębów ze zniszczoną granicą szkliwno-cementową
Covering gingival recession of teeth with destroyed cemento-enemel junction
dr n. med. Wojciech Bednarz

Streszczenie: Powstanie ubytku niepróchnicowego pochodzenia lub zachowawcza odbudowa ogniska próchnicowego obnażonego korzenia zęba i korony anatomicznej w okolicy granicy szkliwno-cementowej utrudnia postępowanie chirurgiczne mające na celu pokrycie recesji dziąsłowej. Trudna lub wręcz niemożliwa do wykonania jest ocena skuteczności przeprowadzonego leczenia. Na podstawie opisu przypadku przedstawiono sposób identyfikacji i odtwarzania zniszczonej granicy szkliwno-cementowej poprzedzającej procedurę pokrywania recesji dziąsłowych. W zaprezentowanym przypadku po 2 latach od zabiegu pokrycia mnogich recesji dziąsłowych uzyskano zadowalający rezultat kliniczny i estetyczny.
 

70
Czynniki wpływające na przebieg leczenia i adaptację do protez – przegląd piśmiennictwa
The factors aff ecting the course of treatment and adaptation to prostheses – literature review
lek. dent. Anna Czajkowska, prof. dr hab. n. med. Bogumiła Frączak, dr n. med. Małgorzata Chruściel-Nogalska, lek. dent. Agnieszka Lapis

Streszczenie: W pracy przedstawiono poglądy na różne czynniki mogące mieć wpływ na proces adaptacji pacjentów do uzupełnień protetycznych w świetle najnowszej wiedzy medycznej. Na adaptację pacjenta do uzupełnienia protetycznego mają wpływ zarówno kliniczno-laboratoryjny proces wykonania protez, jak i przyczyny pozastomatologiczne. Starzenie się społeczeństw jest obserwowane na całym świecie. GUS szacuje, że w 2020 r. 20% populacji Polski stanowić będą osoby w wieku powyżej 60 roku życia. Obecnie w kraju protezami całkowitymi leczonych jest 6 do 8 mln osób. Skala niepowodzeń w leczeniu protezami konwencjonalnymi wynosi aż 20–25%, należy więc poszukiwać uwarunkowań takiego stanu rzeczy. Wśród przyczyn mogących wpływać na tak wysoki odsetek niepowodzeń są czynniki obiektywne (jakość wykonanych protez, rodzaj uzupełnienia protetycznego, wcześniejsze doświadczenia protetyczne pacjenta, choroby współistniejące) i subiektywne (kondycja psycho-emocjonalna pacjenta, indywidualne cechy osobowości, depresja). Wnioski prezentowane zarówno przez autorów polskich, jak i zagranicznych podnoszą problem prowadzenia dalszych, wnikliwych badań w zakresie poszukiwania czynników warunkujących procesy adaptacyjne.
 

78
Dyspersja nanosrebra w alkoholu – właściwości antybakteryjne
Nanosilver dispersion in alcohol – antibacterial properties
dr n. med. Monika Łukomska-Szymańska, dr n. med. Beata Zarzycka, lek. dent. Krzysztof Sokołowski, lek. dent. Zdzisław Gdula, prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski, dr inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski, prof. nadzw.

Streszczenie: Celem pracy była ocena dyspersji nanosrebra w alkoholu pod kątem właściwości przeciwbakteryjnych wobec Streptococcus mutans, Lactobacillus acidophilus i Enterococcus faecalis. Stwierdzono zależność liniową – wraz ze wzrostem koncentracji srebra w dyspersji (od 125 do 5000 ppm) istotnemu statystycznie zwiększeniu ulegała strefa zahamowania wzrostu bakterii (mm). Zaobserwowano istotnie statystycznie większą strefę zahamowania wzrostu trzech ocenianych bakterii wokół 0,2% diglukonianu chlorheksydyny w porównaniu do metanolu i 2-propanolu oraz 125–500 ppm dyspersji nanosrebra. Podobną zależność zaobserwowano również dla 1000 ppm i 5000 ppm (E. faecalis i S. mutans) oraz 2000 ppm (S. mutans i L. acidophilus). Dowiedziono zatem, że dyspersja nanosrebra w alkoholu wykazuje działanie przeciwbakteryjne, jednak dla stężeń poniżej 500 ppm słabsze od chlorheksydyny oraz że najkorzystniejsze wydaje się być zastosowanie nanosrebra w stężeniu 5000 ppm z uwagi na zależność liniową koncentracji nanosrebra w dyspersji w stosunku do działania przeciwbakteryjnego. 
 

88
Porównanie retainerów metalowych oraz kompozytowych wzmacnianych włóknem szklanym w leczeniu ortodontycznym pacjentów z chorobami przyzębia – przegląd piśmiennictwa
The comparison of metal retainers and glass fibre-reinforced composites in orthodontic treatment of patients suffering from periodontal diseases – a literature review
lek. dent. Anna Lidawska, dr n. med. Anna Dudko, dr hab. n. med. Sebastian Kłosek

Streszczenie: Ogromny postęp zarówno w technikach regeneracyjnych, jak i ortodontycznych sprawia, że coraz więcej dorosłych pacjentów zgłasza się do leczenia ortodontycznego. U osób z przyzębiem zredukowanym na skutek przebytych zaostrzeń choroby przyzębia postępowanie ortodontyczne wymaga przede wszystkim dokładnego ustalenia wskazań oraz ścisłego współdziałania zespołu specjalistów: periodontologa, chirurga i ortodonty. Ważne jest również podtrzymywanie uzyskanych efektów periodontologicznych i ortodontycznych. Praca ma na celu opisanie oraz porównanie skuteczności użycia aparatów retencyjnych metalowych oraz kompozytowych wzmacnianych włóknem szklanym po aktywnej fazie leczenia ortodontycznego u pacjentów z leczoną, nieaktywną chorobą przyzębia.
 

98
Rozszczepienie wyrostka zębodołowego jako przygotowanie do zabiegów z natychmiastową implantacją
Bone splitting as a preparation for treatment with immediate implantation
lek. chir. stom. Dorota Schmidt, lek. dent. Weronika Maciaszczyk

Streszczenie: W artykule przedstawiono zasady postępowania chirurgicznego w przypadkach planowanego wprowadzenia implantów stomatologicznych, gdy wymiary poprzeczne wyrostka zębodołowego są niezadowalające. Omówiono wskazania, przeciwwskazania oraz ograniczenia do tego zabiegu z powodu schorzeń ogólnych, jak również przyczyn miejscowych. W postępowaniu chirurgicznym uwzględniono zastosowanie urządzenia Piezosurgery® służącego do opracowywania tkanki kostnej w celu zwiększenia wymiaru poprzecznego wyrostka zębodołowego oraz ekspanderów, następnie zaopatrzenia rany pomiędzy wprowadzonymi implantami a materiałem kościozastępczym. Opisano również zalety tego zabiegu w porównaniu do innych technik augmentacyjnych.
 
 
106
Użycie zatrzasków w przypadkach wymagających kompromisu
Attachment challenges in compromised situations
tech. dent. Dennis Urban

Streszczenie: Artykuł jest opisem przypadku zastosowania zatrzasków protetycznych opartych na naturalnym uzębieniu pacjenta, w połączeniu z ruchomą protezą wykonaną z acetalu. Przedstawione rozwiązanie stanowi pewien rodzaj kompromisu pomiędzy leczeniem protetycznym a ortodontycznym. Zapewnia jednak zadowalający efekt estetyczny i funkcjonalny dzięki pracy zespołu: lekarz i technik dentystyczny. W opisie przedstawione zostały etapy postępowania klinicznego i laboratoryjnego.
 

EDUKACJA


114
Ogólnopolski Program Edukacyjny Repetitio est... 1/13


118
Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne na świecie


120
Polecane szkolenia


122
Znalezione w DENTOnet.pl


PERYSKOP


124
After Party w Fortach Kleparz
Tomasz Cherczyński


127
Włącz się do programu "Uśmiechnij się mamo" (Fundacja Świętego Mikołaja)
Leszek Zaborowski


PORADNIA


128
Trendy


131
Polecane produkty – Megadenta


DOTYK HISTORII


132
Z kącika archiwisty – Tajemniczy "świecący" TLENOL
Marcin Otto


PO GODZINACH


134
Krzyżówka z hasłem  
 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl