E‑DENTICO 1(35)/2012

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 3 dni
Cena: 45,00 zł

Cena regularna:

45.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Kod produktu: DE9B-46295_20160317121049

Opis

Spis treści

TEMAT NA CZASIE – IMPLANTOPROTETYKA
 
8
Zastosowanie łączników indywidualnych wykonywanych w technologii CAD/CAM w implantoprotetyce
The application of individual connectors made in the CAD/CAM technology in implantoprosthetics
dr n. med. Jan K. Pietruski, dr hab. n. med. Małgorzata D. Pietruska

Streszczenie: W artykule przedstawiono zalety stosowania w implantoprotetyce łączników indywidualnych wykonywanych z wykorzystaniem technologii cyfrowej. W oparciu o dane z piśmiennictwa i własne doświadczenia autorzy prezentują, w jaki sposób dostępna współcześnie technologia pozwala na ułatwienie pracy klinicznej, skrócenie procedur, a jednocześnie zwiększenie przewidywalności prowadzonej terapii w aspekcie funkcjonalnym i estetycznym.
 

20
Czy implanty powinny być leczeniem z wyboru w uzupełnianiu braków zębowych?
Should implants be the treatment of choice in case of dental losses?
lek. dent. Jarosław Matuszak

Streszczenie: Implantologia może stanowić realną alternatywę dla klasycznej protetyki. Jej rozwój w ciągu ostatnich 40 lat spowodował, że leczenie implantoprotetyczne jest przewidywalne, a jego efekty długotrwałe. Przy zastosowaniu dobrego systemu i przestrzeganiu procedur terapia implantami jest leczeniem na miarę XXI wieku.
 

26
Leczenie implantoprotetyczne pojedynczego braku zęba w odcinku przednim szczęki – opis przypadku
Implant-prosthetic treatment in case of a single tooth loss in the anterior regionof the maxilla – a case report
dr n. med. Wojciech Bednarz

Streszczenie: W pracy przedstawiono, na podstawie opisu przypadku, sposób kompleksowego postępowania periodontologicznego, implantologicznego i protetycznego w sytuacji pojedynczego braku zęba w odcinku estetycznym szczęki. Zaprezentowany przebieg leczenia jest jednym z możliwych scenariuszy. Jednak w każdym ustalonym planie leczenia powinna znaleźć miejsce opieka periodontologiczna, mająca na celu utrzymanie bądź poprawę warunków tkanek okołowszczepowych.
 

38
Utrata zębów trzonowych – powstawanie zmian morfologiczno-czynnościowych i możliwości leczenia. Opis przypadków
The loss of molars – the formation of morphofunctional changes and therapeutic methods. Description of cases
lek. dent. Katarzyna Lula-Czarnecka, dr hab. n. med. Marzena Dominiak prof. nadzw., prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange

Streszczenie: Utrata zębów trzonowych jest ważnym problemem funkcjonalnym powodującym zmiany miejscowe w przyzębiu, otaczającej kości wyrostka zębodołowego, a także w okluzji, co w konsekwencji może stać się również przyczyną wystąpienia zaburzeń w czynności stawów skroniowo-żuchwowych. Nowe drogi w leczeniu interdyscyplinarnym implantologiczno-ortodontycznym stwarzają możliwości wykorzystania wszczepów protetycznych jako sztywnego zakotwienia dla przesunięć zębowych. Szczególnie istotne jest to przy zmianie pozycji zębów trzonowych w sytuacjach, w których nie mamy pełnego łuku zębowego, a braki zębowe uzupełnione będą za pomocą implantów zębowych. Ogranicza to konieczność montażu albo całego łuku stałego aparatu ortodontycznego, albo też stosowania dodatkowo mikroimplantów. Celem pracy było przedstawienie opisu przypadków dwóch pacjentów, u których implanty protetyczne wykorzystano jako zakotwienie ortodontyczne dla zmiany pozycji zębów trzonowych, a następnie jako filar protetyczny.
 

PRAKTYKA


48
Kandydoza jamy ustnej
Oral candidiasis
prof. dr hab. n. med. Anna J. Kurnatowska, lek. med. Salah Mobil, prof. dr hab. n. med. Piotr Kurnatowski

Streszczenie: W jamie ustnej znajduje się wiele mikroorganizmów, których rola w procesach chorobowych nie jest dostatecznie poznana. Grzybice jamy ustnej stanowią ważne zagadnienie dla stomatologów, a także lekarzy innych specjalności, gdyż ogniska w niej są źródłem dalszych inwazji, grzybic wieloogniskowych i uogólnionych, a także nawracających; niekiedy wiążą się bezpośrednio ze zmianami chorobowymi przyzębia bądź błony śluzowej. Czynnikami etiologicznymi grzybic jamy ustnej są najczęściej grzyby z rodzaju Candida, rzadziej – Geotrichum, Saccharomyces, Aspergillus, Penicillium i Cryptococcus. Aktualnie wyróżnia się kandydozę jamy ustnej: rzekomobłoniastą, rumieniową i rozrostową. W diagnostyce należy uwzględnić, poza badaniem podmiotowym i przedmiotowym, także: preparat bezpośredni z wymazu/zeskrobin ze zmian patologicznych; odcisk z powierzchni błony śluzowej; hodowlę na podłożu Sabourauda popłuczyn jamy ustnej lub pobranego wymazu/zeskrobin; badanie histopatologiczne wycinków barwionych metodami specjalnymi. W leczeniu wykorzystuje się głównie leki o miejscowym działaniu przeciwgrzybiczym. W zaawansowanych postaciach może zachodzić konieczność podania leków wchłaniających się z przewodu pokarmowego. W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić m.in: zapalenie jamy ustnej protetyczne, odczyny alergiczne, rumień wysiękowy wielopostaciowy, linea alba, leukoedema, leukoplakię, liszaj płaski. 
 

62
Klamry acetalowe jako alternatywa dla tradycyjnych klamer metalowych
Acetal clasps as an alternative to traditional metal clasps
mgr lic. tech. dent. Małgorzata Kochanek-Karpińska, mgr lic. tech. dent. Andrzej Karpiński

Streszczenie: Artykuł przedstawia opis procedur wykonania estetycznych klamer acetalowych w porównaniu do tradycyjnych protez ruchomych metalowych i akrylowych.
 

70
Spektrofotometryczna ocena przebarwień powierzchni materiałów kompozytowych po polerowaniu różnymi systemami polerskimi
The spectrophotometric evaluation of surface discolourations of composite materials after polishing with different polishing systems
dr n. med. Lidia Jamróz-Wilkońska, dr n. med. Wojciech Wilkoński, dr hab. n. med. Jerzy Krupiński, prof. nadzw.

Streszczenie: Celem przeprowadzonego badania była ocena jakości polerowania powierzchni pięciu, różnych pod względem budowy, materiałów kompozytowych (Gradia Direct, Filtek Z250, Filtek Supreme XT, OliCo Esthetic, Enamel Plus HFO) przy pomocy jednego systemu typu „one-step” do ostatecznego polerowania kompozytów (PoGo – Dentsply) oraz dwóch wieloetapowych sytemów: Sof-Lex Finishing and Polishing Discs (3M-ESPE) i Enamel Shiny Plus (Micerium). Ocenę jakości polerowania przeprowadzono na podstawie badania in vitro z zastosowaniem spektrofotometru SpectroShade (MHT). Zbadano po 45 próbek z każdego kompozytu (po 15 na każdy system do polerowania). Próbki były badane przed i po zanurzeniu w roztworze erytrozyny. W badaniu zastosowano skalę Munsella. Wszystkie badane kompozyty uległy znacznemu przebarwieniu po wypolerowaniu ich systemem PoGo (Dentsply). Kompozyty Gradia Direct (GC) i Filtek Z250 (3M-ESPE) najkorzystniej jest polerować Sof-Lex Finishing and Polishing Discs (3M-ESPE). Kompozyty Filtek Z250 (3M-ESPE), OliCo Esthetic (Olident) i Enamel Plus HFO (Micerium) najkorzystniej jest polerować wieloetapowym systemem Enamel Shiny Plus (Micerium).
 

84
Nowotwory złośliwe jamy ustnej w materiale Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi
Malignant oral neoplasms – the analysis of cases from the Department of Oral Surgery at Medical University of Lodz
lek. dent. Łukasz Biesaga, lek. dent. Artur Bakalarz, dr hab. n. med. Anna Janas

Streszczenie: W ostatnich latach obserwuje się wzrost zachorowań na nowotwory złośliwe jamy ustnej. Pomimo dostępnej i łatwej w badaniu okolicy, bardzo często wykrywane są one przypadkowo i w znacznym stopniu zróżnicowania klinicznego. Ze względu na położenie, dużą dynamikę rozwoju i złośliwość stanową poważny problem w leczeniu. W pracy, na podstawie materiału z Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi, przedstawiono analizę powodów zgłaszania się pacjentów do chirurga, a także położenie i częstość występowania zmian wśród osób, u których stwierdzono nowotwór złośliwy jamy ustnej.
 
 
90
Ubytki niepróchnicowego pochodzenia u pacjentów powyżej 55 roku życia zamieszkałych w domach rodzinnych i ośrodkach pomocy społecznej
Prevalence of non-carious lesions in patients over 55 years of age residing in family homes and social welfare centres
dr n. med. Katarzyna Barczak, dr n. med. Maciej Górski, dr hab. n. med. Jadwiga Buczkowska-Radlińska

Streszczenie: Celem pracy była analiza występowania ubytków niepróchnicowego pochodzenia u seniorów z województwa zachodniopomorskiego. Grupę badanych stanowiło 226 pacjentów, w tym 106 zamieszkałych w dwóch domach pomocy społecznej (DPS) w Gryficach i 120 pacjentów z domów rodzinnych ze Szczecina i okolic. Badani – 110 mężczyzn i 116 kobiet – byli w wieku od 55 do 101 lat. Wyniki badań wykazały, że najczęściej występującymi ubytkami niepróchnicowego pochodzenia były atrycje. Istotnie statystycznie więcej ubytków o charakterze atrycji stwierdzono w grupie pensjonariuszy z DPS-ów (97,7%) niż u badanych z domów rodzinnych (87,6%) (p<0,001). Ubytki o typie abrazji i erozji występowały rzadko. Ubytki o typie abfrakcji występowały częściej u badanych z domów rodzinnych (8,4%) niż u pacjentów z DPS-ów (4,3%).
 

EDUKACJA


96
Ogólnopolski Program Edukacyjny Repetitio est... 1/12


100
Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne w świecie


102
Znalezione w sieci


106
Z forum DENTOnet.pl wzięte...


PERYSKOP


110
Marketing internetowy w gabinecie stomatologicznym
dr n. med. Konrad Wroński, dr n. med. Roman Bocian

Streszczenie: W XXI w. gabinety stomatologiczne muszą skutecznie walczyć o swojego obecnego, jak i potencjalnego pacjenta. W nowoczesnej gospodarce coraz większą rolę odgrywa informacja i wiedza rynkowa dostarczana za pomocą Internetu. Dlatego gabinety stomatologiczne, chcąc konkurować o pacjentów, muszą stosować w swej działalności marketingowej nowoczesne technologie informatyczne, przede wszystkim Internet, który stał się najważniejszym narzędziem skutecznej komunikacji między daną organizacją a klientem/pacjentem. Celem pracy było poznanie opinii pacjentów na temat stosowania marketingu internetowego przez gabinety dentystyczne. Grupa 100 pacjentów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Pirogowa w Łodzi została poddana badaniu przy pomocy ankiety własnego opracowania. Niezbędne obliczenia przeprowadzono za pomocą pakietów STATISTICA 7.1 i EXCEL 2008. Analiza wyników badań wykazała, że 85,0% respondentów uważa, że każdy gabinet stomatologiczny powinien mieć swoją stronę internetową, 12,0% respondentów miało inne zdanie na ten temat, a 3,0% pacjentów nie miało opinii w tej kwestii. 94,0% uznało, że strona internetowa jest dobrym miejscem dostarczania informacji i wiedzy o oferowanych przez gabinet stomatologiczny usługach medycznych dla swoich obecnych, jak i potencjalnych pacjentów. Innego zdania było 3,0% pacjentów, a 3,0% respondentów nie wyraziło na ten temat opinii.
 

116
Błędy najczęściej popełniane przez rejestratorkę w trakcie rozmowy telefonicznej z pacjentem
Justyna Pająk

W numerze 5(33)/2011 „e-Dentico” pokazaliśmy Państwu rolę i znaczenie pierwszego wrażenia. Kontynuując ten temat, w dzisiejszym artykule przyjrzę się zagadnieniu kreowania odpowiedniego wizerunku gabinetu na etapie pierwszego kontaktu z pacjentem, czyli podczas rozmowy telefonicznej z rejestratorką. Profesjonalne jej przeprowadzenie jest bardzo istotne – rejestratorka odpowiada bowiem w tym momencie za wizerunek całej praktyki, który w sposób automatyczny i nieświadomy powstaje w umyśle pacjenta. Nasze doświadczenie w pracy z około setką poznanych od środka gabinetów pokazuje, że w niektórych przypadkach istnieje spory rozdźwięk między renomą, pozycją, jakością leczenia, a także cenami w danym gabinecie a wrażeniem, jakie pacjent odnosi w trakcie pierwszego, a przez to tak istotnego, kontaktu z rejestratorką.
 

PORADNIA


122
Polecane produkty


126
Trendy


124
e-Dentyfikacja


DOTYK HISTORII


130
Z kącika archiwisty Marcina Otto – Dobrze gada – dać mu wódki!


PO GODZINACH


132
Krzyżówka z hasłem
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl