E‑DENTICO 1(25)/2010

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 3 dni
Cena: 45,00 zł

Cena regularna:

45.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Kod produktu: DE9B-46295_20160914150900

Opis

Spis treści

TEMAT NA CZASIE – DZIECKO W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM
 
8
Dzieci poniżej 3 roku życia w gabinecie dentystycznym
Children under three at a dental office
dr n. med. Beata Wilk-Sieczak

Streszczenie: Współczesne środowisko dentystyczne nastawione jest przyjaźnie do pacjentów w wieku rozwojowym. Sprzyja temu właściwie przeszkolony personel oraz coraz nowocześniejsza aparatura i materiały dentystyczne. Najwięcej trudności w leczeniu dzieci spotyka się u pacjentów poniżej 3 roku życia. Praca z takim pacjentem wymaga większego doświadczenia oraz ukierunkowanej wiedzy z zakresu psychologii dziecka, komunikacji interpersonalnej oraz metod poznawczo-behawioralnych. Wymaga od lekarza kreatywności w interakcji z pacjentem, umiejętności tworzenia modeli współpracy z diadą matką/opiekunem i dzieckiem oraz przewidywania konsekwencji swoich działań. Celem takiego postępowania jest zaplanowanie indywidualnej skutecznej profilaktyki przeciwpróchnicowej, uzyskanie efektu leczniczego oraz przede wszystkim ukształtowanie świadomego, odpowiedzialnego za własne zdrowie pacjenta.
 

18
Dlaczego maluch krzyczy a średniak zadaje pytania, czyli pierwsza wizyta w gabinecie stomatologicznym – sukces czy porażka?
Why a toddler cries and a five-year-old asks questions, i.e. the first visit to a dental office – success or failure?
lek. stom. Anna Maria Oleksiejuk

Streszczenie: Wizyta dziecka w gabinecie stomatologicznym jest sytuacją stresową dla wszystkich zainteresowanych, poczynając od samego dziecka poprzez rodziców lub opiekunów, na lekarzu dentyście i personelu gabinetu kończąc. Pierwsze spotkanie dziecka z dentystą jest bardzo ważne, gdyż wrażenia z tej pierwszej wizyty znajdą swoje odbicie w zachowaniu dziecka podczas wizyt następnych i mają wpływ na jego nastawienie do leczenia w dorosłym życiu. Dziecko to najwdzięczniejszy pacjent i jednocześnie najtrudniejszy pacjent z jakim przychodzi nam się spotkać w codziennej praktyce.
 

28
Maluch w gabinecie stomatologa
A baby at a dental office
dr Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska

Streszczenie: Słowu „dentysta” przypisuje się ciągle pejoratywne znaczenie, które powoduje złe nastawienie do leczenia stomatologicznego. Dzisiejsi rodzice bardzo często mieli jeszcze do czynienia z opieką stomatologiczną w szkołach (tzn. w gabinetach o których na pewno nie można powiedzieć, że były super nowocześnie wyposażone), więc ich wspomnienia mogą nie należeć do przyjemnych. I często zdarza się, że – zgodnie z mechanizmem projekcji – przenoszą swoje obawy na dzieci. Dziecko jeszcze nie było u stomatologa, a już tak „na wszelki wypadek” boi się. A przecież w wielu gabinetach (na wzór księgarń czy punktów obsługi operatorów telefonii komórkowej) są kąciki, gdzie spokojnie można porysować, siedząc na małym krzesełku przy małym stoliku. Urządzony w pastelowych kolorach kącik dla dzieci (a często również i cały gabinet) pozwala na spędzenie czasu w komfortowych warunkach. W niektórych poczekalniach można obserwować rybki w akwarium i dla sporej grupy dzieciaków jest to główny punkt pobytu w gabinecie. Co może jeszcze zrobić stomatolog, aby usatysfakcjonować małego pacjenta?


42
Dziecko w gabinecie stomatologicznym
A child at a dental office
Katarzyna Kołaczyk

Bez wątpienia dziecko jest pacjentem, który wymaga od stomatologów więcej uwagi, cierpliwości czy kreatywności. Kilkanaście minut spędzonych z dzieckiem w gabinecie może być źródłem zarówno stresu jak i ogromnej satysfakcji. A czy zastanawiali się Państwo czym dla dziecka jest taka wizyta? Jak diametralnie i trwale może zmienić jego życie, podejście do lekarzy i samego siebie?


AUTORYTETY


50
Zastosowanie środków adhezyjnych w protetyce stomatologicznej
The application of adhesives in dental prosthetics
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, lek. dent. Karolina Mazurek

Streszczenie: Dane epidemiologiczne wskazują na rosnący wskaźnik długości życia populacji i ciągły wzrost liczby pacjentów z brakami całkowitymi w uzębieniu. Pomimo zdecydowanego postępu w dziedzinie protetyki stomatologicznej i implantologii nadal najczęściej stosowanym uzupełnieniem są protezy całkowite wykonywane metodą konwencjonalną. Rehabilitacja protetyczna pacjentów bezzębnych często stwarza wiele problemów związanych z trudnymi warunkami podłoża lub względami natury emocjonalnej. Pacjenci bezzębni największą wagę przykładają do prawidłowego utrzymania protez głównie w relacjach społecznych. Dobra stabilizacja protez daje im poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie, dlatego chętnie sięgają po ogólnodostępne środki, poprawiające utrzymanie protez na podłożu. Środki adhezyjne poprawiają retencję i stabilizację protez, wpływają na wzrost efektywności żucia, poprawiają komfort użytkowania protez. Jednak przy nieumiejętnym stosowaniu mogą mieć niekorzystny wpływ na tkanki jamy ustnej. Dlatego wskazania do stosowania środków adhezyjnych powinny być ustalone przez lekarza stomatologa w określonych przypadkach klinicznych, z uwzględnieniem zasad posługiwania się preparatami oraz przestrzegania prawidłowej higieny jamy ustnej i protez.


62
Leczenie obturacyjnego bezdechu podczas snu
The treatment of obstructive sleep apnoea
dr n. med. Krzysztof Wilk, prof. dr hab. n. med. Leopold Wagner

Streszczenie: Obturacyjny bezdech podczas snu (OBPS) polega na występowaniu powtarzających się okresów częściowej lub całkowitej niedrożności górnych dróg oddechowych połączonych z wybudzeniem. Fragmentacja snu, zaburzenia gazometryczne i odpowiedź ze strony układu sercowo-naczyniowego powodują powstawanie szeregu chorób ogólnych takich jak: nadciśnienie tętnicze i płucne, zaburzenia rytmu i choroba niedokrwienna serca oraz zwiększają ryzyko wypadków komunikacyjnych. Leczenie OBPS prowadzone jest metodami zachowawczymi i chirurgicznymi. Postępowanie zachowawcze obejmuje redukcję wpływu czynników ryzyka, stosowanie rozszerzaczy nozdrzy, aplikację powietrza pod stałym dodatnim ciśnieniem (CPAP) i używanie w czasie snu aparatów stomatologicznych. Leczenie chirurgiczne to m.in. zabiegi przywracające drożność nosa, uwulopalatofaryngoplastyka (UPPP), zmniejszenie objętości języka oraz korekta jego położenia, doprzednie przesunięcie szczęki, żuchwy i kości gnykowej.
 

70
Efektywność opracowania mechaniczno-chemicznego kanałów korzeniowych przy użyciu instrumentów rotacyjnych. Przegląd piśmiennictwa
The effectiveness of mechanical and chemical processing of root canals with the use of rotary instruments. Review of literary references
dr n. med. Ewa Pawliszyn, dr hab. n. med. Jerzy Krupiński

Streszczenie: Leczenie endodontyczne polega na mechaniczno-chemicznym opracowaniu kanału korzeniowego i następnie szczelnym jego wypełnieniu. Głównym jego celem jest usunięcie ze światła kanału zakażonej warstwy zębiny wraz z bakteriami oraz resztek miazgi z otwartych kanalików zębinowych opracowywanych ścian. Prawidłowe opracowanie kanału korzeniowego jest determinowane pierwotnym przekrojem oraz przebiegiem. Nieodzowną częścią leczenia endodontycznego jest chemiczne opracowanie kanału, które polega na redukcji ilości oraz dezaktywacji mikroorganizmów wraz z neutralizacją endotoksyn. Podczas preparacji endodontycznej, głównie przy pomocy konwencjonalnych instrumentów stalowych, opisywane jest powstawanie błędów jatrogennych. Instrumentami, które umożliwiają podwyższenie jakości wykonywanej preparacji endodontycznej są narzędzia niklowo-tytanowe (Ni-Ti), ręczne oraz maszynowe. Mechaniczne metody preparacji kanału przy użyciu instrumentów niklowo-tytanowych (Ni-Ti) rozwinęły się przez ostatnie lata, między innymi w celu usprawnienia leczenia endodontycznego.
 

82
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa jako metoda pozyskiwania materiału komórkowego w diagnostyce cytologicznej zmian patologicznych jamy ustnej
Fine needle aspiration biopsy as a method of acquiring cellular material in cytological diagnostics of pathological lesions of oral cavity
lek. med. Maciej Stępczyński, dr hab. n. med. Anna Janas, prof. dr hab. n. med. Grażyna Grzesiak-Janas

Streszczenie: Celem pracy jest opisanie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej jako metody uzyskania materiału komórkowego w diagnostyce cytologicznej zmian patologicznych jamy ustnej.
 

PRAKTYKA


92
Współczesne poglądy na temat leczenia chorób miazgi zębów mlecznych
The contemporary views on pulp diseases treatment in deciduous teeth
dr n. med. Beata Kubić-Filiks, prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak, dr n. med. Anna Zioło, lek. dent. Rafał Wróbel, lek. dent. Magdalena Jałoza

Streszczenie: W pracy zaprezentowano na podstawie literatury aktualne poglądy na temat leczenia chorób miazgi zębów mlecznych. Podkreślono postęp w metodach leczenia miazgi zębów mlecznych. Przedstawiono znaczenie prawidłowego rozpoznawania patologicznych zmian w miazdze zębów oraz stosowane metody leczenia i preparaty.
 

102
Odbudowa zębów bocznych techniką pośrednią – kompozytowe wkłady koronowe Wskazania, zalety, wykonanie
Indirect technique for the reconstruction of lateral teeth – composite crown inlays Indications, advantages, procedure
lek. dent. Magdalena Bączak

Streszczenie: Wkłady koronowe (inlay) oraz nakłady onlay, overlay należą do protez stałych jednoczłonowych. Początkowo wkłady wykonywane były z metalu (ze złota), obecnie coraz częściej stosuje się materiały estetyczne: ceramikę lub kompozyt. Nowoczesne formy tych ostatnich, dzięki swoim właściwościom biomechanicznym i estetycznym, stały się materiałami najszerzej stosowanymi w państwach Europy zachodniej do odbudowy bezpośredniej i pośredniej zębów bocznych. Jak zatem wybrać odpowiednią technikę? Czy w każdym przypadku odbudowa protetyczna jest lepszym dla pacjenta rozwiązaniem niż „zwykłe” wypełnienie?
 

110
Kostniak możliwym odległym skutkiem ubocznym pokrycia recesji dziąsłowej z użyciem przeszczepu podnabłonkowej tkanki łącznej? Opis przypadku
Osteoma – a possible distant side effect of covering gingival recessions with the use of subepithelial connective tissue graft? Case study
dr n. med. Wojciech Bednarz, lek. med. Maria Orchel-Bednarz

Streszczenie: W pracy przedstawiono przypadek pacjentki, u której doszło do powstania kostniaka kości wyrostka zębodołowego okolicy zęba 23, w miejscu pokrywanej przed około 4 laty recesji dziąsłowej. Dla pokrycia recesji dziąsłowych zębów 23 i 24 zastosowano metodę przeszczepu autogennej tkanki łącznej pobranej z błony śluzowej podniebienia w połączeniu z techniką tunelową wg Zabalequi. Powolny wzrost zmiany trwał ponad rok, nie wywołując żadnych dolegliwości i nie stanowiąc dyskomfortu dla pacjentki. Kostniaka usunięto w całości, a wykonane badanie histopatologiczne potwierdziło rozpoznanie kliniczne.
 

118
Nie czekać na ból i trzaski – wczesne rozpoznawanie predyspozycji do zaburzeń czynnościowych narządu żucia
Not to wait for pain and clicks – early recognition of predisposition to temporomandibular joint dysfunctions
dr n. med. i n. hum. Anna Maria Dubojska, lek. stom. Anna Renata Skowrońska

Streszczenie: Objawy zaburzeń czynnościowych narządu żucia oraz bóle głowy są dość częste u dzieci i młodzieży. Powstałą dysfunkcję narządu żucia charakteryzują głównie bóle i trzaski w stawie skroniowo-żuchwowym, ograniczenie ruchomości żuchwy, ból głowy typu napięciowego, asymetryczne napięcie mięśni, ból mięśni, zaburzenia funkcji żucia, mowy i oddychania. Postawa ciała i postawa głowy ma wpływ na mechanizmy rozwoju twarzoczaszki. Asymetryczny wzrost tkanek twardych oraz asymetryczna czynność mięśni, głównie skroniowych i żwaczy przyczynia się bezpośrednio do powstawania wad zgryzu. W niniejszych badaniach ważne było zaobserwowanie częstości występowania czynników mogących prowadzić do dysfunkcji narządu żucia u dzieci zgłaszających się do gabinetu stomatologicznego na rutynowe wizyty. Zbadano 89 dzieci w wieku 6-16 lat (41 dziewcząt i 48 chłopców), które zgłosiły się do gabinetu stomatologicznego w celu leczenia zachowawczego pojedynczych zębów. Zaburzenia czynnościowe narządu żucia zaobserwowano u 13 badanych dzieci (14,6%). 25 dzieci (28%) podało w wywiadzie małą aktywność ruchową. Zgryz krzyżowy występował u 7 badanych dzieci (7,9%). U 23% badanych zaobserwowano różnorodne wady zgryzu. 12 dzieci cechowało odchylenie głowy do tyłu (13,5%), czemu często towarzyszyła mała aktywność ruchowa, wysoki odcinek szczękowy, zaburzenia postawy oraz wykonywanie parafunkcji narządu żucia. Obniżona aktywność fizyczna u dzieci jest ściśle powiązana z zaburzeniami postawy ciała i postawy głowy. Wczesne rozpoznawanie predyspozycji do zaburzeń czynnościowych narządu żucia pozwoli wdrożyć różne metody zapobiegania powstaniu tych zaburzeń. Każdy stomatolog dzięki holistycznemu spojrzeniu na dziecko-pacjenta może uchronić je przed dysfunkcją narządu żucia.
 

EDUKACJA


128
Ogólnopolski Program Edukacyjny Repetitio est... 1/10


136
Szkoleniowo-wystawiennicze imprezy stomatologiczne w świecie


140
Znalezione w sieci


PERYSKOP


144
Dziecko w każdym z nas – podstawy komunikacyjne a poczucie bycia zrozumianym
A child in every one of us – principles of communication and the feeling of being understood
Mariusz Oboda

Na łamach „e-Dentico” wielokrotnie opisywałem różne umiejętności lekarza dentysty wpływające na rozwój praktyki i kształtowanie świadomości pacjenta w zakresie kompleksowego planu leczenia. W tym wydaniu „e-Dentico” przewodnim tematem jest dziecko, więc postanowiłem, z przymrużeniem oka, choć bardzo prawdziwie i praktycznie, do niego nawiązać. Mam na myśli koncepcję komunikacji opisaną przez znanego w kręgach psychologicznych amerykańskiego psychiatrę Erica Berne’a, a mianowicie Analizę Transakcyjną. Powstała ona w wyniku podsumowania wielu lat studiowania czynników mających wpływ na efektywną komunikację międzyludzką i poczucie bycia zrozumianym. Rezultatem tych badań było odkrycie, że każdy komunikat wysyłany przez dorosłą osobę ma formę, którą można by określić jako charakterystyczną dla jednego z trzech znanych nam wzorców zachowań: rodzica, dorosłego lub dziecka.
 

154
Czy wyrażenie zgody na wykonanie zabiegu stomatologicznego przez pacjenta jest przestrzegane przez lekarzy dentystów? Prawne aspekty związane z udzieleniem zgody na wykonanie zabiegu leczniczego w Polsce
Do dental practitioners meet the requirement of obtaining patient’s consent to a dental procedure? Selected aspects connected with giving consent to a medical treatment in Poland
Konrad Wroński, Roman Bocian, Adam Depta

Streszczenie: Wprowadzenie Zabieg stomatologiczny jest jednym z zabiegów medycznych, na który pacjent musi wyrazić zgodę. W przypadku wykonywania zabiegu stomatologicznego, w którym dochodzi do naruszenia integralności cielesnej, lekarz dentysta musi dokładnie poinformować pacjenta o zakresie wykonywanych czynności i wziąć od niego na ten zabieg zgodę w formie pisemnej.
Cel pracy: Celem pracy było sprawdzenie czy pacjenci przed wykonaniem zabiegu stomatologicznego byli pytani o zgodę na wykonanie tego zabiegu leczniczego.
Materiał i metody: Grupa 200 pacjentów przebywających w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr. Mikołaja Pirogowa w Łodzi została poddana badaniu przeprowadzonemu ankietą własnego opracowania, w której zastosowano narzędzia pozwalające sprawdzić czy pacjenci przed wykonaniem zabiegu stomatologicznego byli pytani o zgodę na wykonanie tego zabiegu leczniczego. Niezbędne obliczenia przeprowadzone zostały za pomocą pakietów: STATISTICA 7.1 i EXCEL 2008.
Wyniki: Analiza wyników badań wykazała, że 190 (95,0%) pacjentów odpowiedziało, że było pytanych o zgodę przed podjęciem leczenia zębów przez lekarza dentystę. Wśród 200 ankietowanych, 10 (5,0%) odpowiedziało, że nikt nie pytał ich o zgodę na przeprowadzenie procedury medycznej podczas pobytu w gabinecie stomatologicznym. W przeprowadzonym badaniu 171 (85,5%) respondentów odpowiedziało, że nie podpisywało zgody na wykonanie zabiegu stomatologicznego. Innego zdania było 29 (14,5%) respondentów.
Wnioski: Zdecydowana większość pacjentów była pytana przez lekarzy dentystów o zgodę na wykonanie procedury medycznej. Niestety, w zdecydowanej większości przypadków lekarze dentyści nie brali od swoich pacjentów pisemnej zgody na wykonanie procedury medycznej.
 

164
Nie było dziecka, którego byśmy nie potrafili przyjąć - wywiad z lek. dent. Iwoną Żuławińską,
We have never refused to admit a child
Tomasz Cherczyński


172
Internetowa rejestracja pacjentów w gabinecie stomatologicznym
Online registration of patients in a dental office
 

180
Vancouver, 23-26 września 2009 r., czyli relacja z kongresu zaproszeniem do wspólnej pracy z dr. R.V. Tuckerem
Vancouver, September 23-26 2009, i.e. congress report as encouragement for cooperation with Dr R.V. Tucker
Magdalena Bączak


184
e-dentyfikacja


190
Trendy


192
Polecane produkty


Z KĄCIKA ARCHIWISTY


194
Z Kącika Archiwisty – O, krzepiący cukrze! Czyś jest jak zdrowie?
Oh, fortifying sugar! Do you really stand for health?
Marcin Otto


PO GODZINACH


206
Dentysta dla dzieci Tybetu – Dolanji 2009
Dentist for Tibetan children – Dolanji 2009
Bartłomiej Niedziółka


210
Fundacja Jaś i Małgosia  Wszyscy jesteśmy nienormalni
We are all abnormal – Jaś i Małgosia Foundation
Agnieszka Piestrzeniewicz


216
Feronawigacja
Pheronavigation
Lila Sayed


222
Krzyżówka z hasłem nr 25
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl